AIM: startFRI, 25 JAN 2002 08:13:34 GMT

Polovina silovanih su maloletnice

Skoplje, AIM Junior, 24.01.2002.

Škokantan je podatak da odrasli često seksualno zloupotrebljavaju decu sa psiho - fizičkim nedostacima, koja nisu u stanju da traže pomoć od nadležnih institucija, kažu u Medjuopštinskom centru za cocijalni rad

Prošle godine je u policiji registrovano 80 slučajeva različitih zloupotreba maloletnika, a podneto je 42 krivične prijave protiv roditelja i uopšte odraslih osoba koje su maltretirale, tukle ili na drugi način zloupotrebili decu. Ovaj broj krivičnih prijava koji je oko tri puta veći u odnosu na prethodnu godinu ni iz daleka ne oslikava pravo stanje u vezi sa roditeljskom zloupotrebom dece, tvrde predstavnici Medjuopštinskog centra za socijalni rad.

Nasilje nad decom je veoma rasprostranjeno. Zabrinjava povećanje broja maloletnika koji su zloupotrebljavani i zlostavljani od strane njihovih roditelja. Centar, po nalogu suda za maloletnike, radi na ispitivanju porodičnog stanja maloletnika koji su izvršili krivična dela. U velikom broju ovih slučajeva se uspostavilo da je maloletnik pre nego što je postao delikvent na neki način bio maltretiran ili zloupotrebljen od strane roditelja. Veliki broj maltretiranja ostaje neregistrovano budući da je reč o deci sa teškim duševnim stanjem koja najčešće prećutkuju zlostavljanja, izjavio je predstavnik službe za decu i omladinu pri Medjuopštinskom centru za socijalni rad.

S druge strane, veliki broj slučajeva se ne prijavljuje policiji ili Centru već nevladinim organizacijama preko ''SOS telefona''. Odrasli zloupotrebljavju decu i maloletnike na više načina.

Najteži vid zloupotrebe dece i maloletnika je seksualna zloupotreba. U policiji je ove godine registrovano 32 dela seksualne zloupotrebe maloletnika. Od njih, u devet slučajeva se radi o silovanju maloletnika što je zabrinjavajuće budući da je ovo polovina od ukupnog broja silovanja u državi. Pre tri meseca je obalodanjen slučaj oca koji je tri godine seksulano zloupotrebljavao svoju maloletnu ćerku. Kako je sam potvrdio nakon što je uhapšen on je imao seksualne sklonosti prema devojčicama uzrasta od deset do 13 godina. Kada je njegova ćerka napunila devet godina on je počeo da je navodi da gleda kako se kupa i samozadovoljava. Kasnije je tražio od nje da radi to umesto njega. To je trajalo tri godine, kada je ona odbila da zadovoljava njegove bolne potrebe. Slučaj je otkriven tokom prošle godine kada je devojka u svadji sa majkom rekla čemu je bila izložena. Majka je prijavila slučaj policiji. U saradnji sa Medjuopštinskim centrom za socijalni rad policija je uspela da dokaže da je devojka bila maltretirala i da uhapsi perverznog oca.

Incest se pojavljuje veoma retko. U policiji je ove godine registrovano dva slučaja rodoskrvnuća sa maloletnim osobama. - Šokantno je to Što odrasli Često seksualno zloupotrebljavaju decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Ta se deca ne mogu obratiti institucijama i ukažu na svoj položaj. Posebno je alarmantna činjenica što su od 1998. godine registrovani slučajevi seksualne zloupotrebe maloletne muške i ženske dece koja su postala zavisna od droge, koja su preko seksualnih kontakata dolazila do novca za ''dozu''. Deca uzrasta od 12 godina postajala su zavisnici od droge i potom su se prostituisala kako bi zaradjivala novac za drogu. Evidentirani su slučajevi trgovine decom koja u Krivičnom zakonu ima ynačenje trgovine belim robljem. U nevladinim organizacijama koje se bave brigom o deci prijavljeni su slučajevi dece Roma koje su roditelji prodali u druge države gde se bave prostitucijom.

Veliki je broj dece koje roditelji maltretiraju psihički i emocionalno. Reč je o različitim vidovima pritisaka na decu koja vrše roditelji alkoholičari i oni sa nesredjenim bračnim odnosima i drugim problemima. U grupi psiho - emocionalne zloupotrebe spada i fizičko maltretiranje dece. Roditelji često tuku svoju decu pogrešno misleći da na taj način na njih deluju vaspitno, a u suštini vrše krivično delo ''zlostavljanja maloletnika''. Ovaj vid maltrtiranja je najzastupljeniji i ove godine policiji je prijavljen 21 slučaj napuštanja i zloupotrebe dece. Ovo krivično delo je izraženije u makedonskoj populaciji.

Zloupotreba maloletničkog rada je najčešća kod romske populacije. Karakteristični primeri za to su deca koja prodaju cigarete i razne druge predmete na raskrsnicama, pijacama i mostovima. Osim ovih, postoji i niz drugih vidova zloupoteba koje su redje. Evidentorano je dva slučajeva posredovanja za vršenje maloletničke prostitucije, devet slučajeva vanbračne zajednice sa maloletnikom, sedmoro nemoćne dece je napušteno do strane njihovih roditelja i pet puta u ovoj godini maloletnici su bili oteti od strane punoletnih lica.

Najčešći razlog zloupotreba je nesredjena društvana Situacija, budući da je veliki broj ljudi bez posla, bez stana, koji se odaju alkoholozmu, kao i nepostojanje specijalozovanih bolnica za lečenje od zavisnosti.

AIM Skoplje, Aleksandar BOŽINOVSKI