AIM: startWED, 28 NOV 2001 18:40:02 GMT

Neuspješna privatizacija banaka u RS

Banjaluka, 28.novembar 2001. (AIM)

Prema izvještaju Agencije za bankarstvo RS, poslovanje banaka u RS za prvih šest mjeseci 2001. godine nije bilo uspješno. "Deset banaka je ostvarilo dobit od dva miliona konvertibilnih maraka, a šest banaka gubitak od sedam miliona konvertibilnih maraka, dok su dvije banke poslovale na granici rentabilnosti. U odnosu na isti period prošle godine, novčana sredstva u bankama su porasla za 13 odsto, što je rezultat uplate osnivačkog kapitala za novoosnovane banke.

Bankarski sistem Republike Srpske trenutno čini 17 banaka i Poštanska štedionica. Osam banaka je sa većinskim državnim kapitalom, dok je devet banaka u privatnom vlasništvu. U ovom bh. entitetu posluje i jedna Filijala ino - banke, dvije Filijale banaka iz Federacije BiH i poslovna jedinica jedne banke iz Federacije BiH.

Po ocjeni bankarskih stručnjaka, ionako niska stopa profitabilnosti banaka ima tendenciju pada. Naime, ukupni rashodi banaka za isti period prošle godine veći su od prihoda za 2,9 miliona maraka, a državne banke, pored loše aktive, imaju I prevelik broj zaposlenih - oko 2.400 radnika.

Od 11 banaka koje podliježu procesu privatizacije, do sada je izvršena prodaja 'Semberske banke Bijeljina', te 'Privredne banke A. D. Srpsko Sarajevo'. Takođe je u dvije banke sa većinskim privatnim kapitalom izvršena prodaja dijela državnog kapitala: 'VB banci' u iznosu od 4,6 odsto i 'Agroprom banci' 33,39 odsto državnih akcija. Zbog neriješenog statusa banaka u zastoju je privatizacija 'Privredne banke A. D. Brčko', čiju je privatizaciju obustavio OHR, te Poštanske štedionice Banja Luka.

U preostalnih šest banaka sa većinskim državnim kapitalom i nakon dva objavljena tendera, te objavljenih javnih poziva za direktnu prodaju, kupci još nisu na vidiku. U 'Privrednoj banci' A. D. Prijedor i 'Privrednoj banci Gradiška', odlukom Ministarstva finansija RS uvedena je prinudna uprava, te patronat Agencije za bankarstvo RS, koja je dalje nadležna za prodaju državnih akcija.

Od 5. Septembra, kada je Agencija za bankarstvo RS u 'Prijedorsku banku A. D. Prijedor' uvela prinudnu upravu i suspendovala nadležne organe, 190 je 'na ledu'. Radnici već 17 mjeseci nemaju nikaknvih primanja i od uspostavljanja prinudne uprave obavljaju samo minimalne poslove. Većina komitenata preusmjerena je u druge banke.

Privremena uprava u ovoj banci ističe 10. novembar i Agencija za bankarstvo predlaže da se ide na prodaju banke. Kako se nezvanično saznaje, vode se pregovori sa 'Vesban bankom' iz Australije, čiji je vlasnik Mišo Petrović, koji je nedavno boravio u Prijedoru i tom prilikom razgovarao o uslovima kupovine banke i sa predsjednikom Vlade RS Mladenom Ivanićem, te čelnicima prijedorske opštine. Ovi izvori tvrde da će banka biti prodata za 100.000 maraka, te da bi kupac naslijedio sva dugovanja banke, koja iznose oko 5 miliona maraka, a obuhvataju i isplatu 17 neisplaćenih plata i druge nadoknade za radnike.

Prijedlog Prinudnog upravnika u 'Privrednoj banci Gradiška' je da se ide na prodaju banke i Agencija za bankarstvo RS već vodi pregovore sa potencijalnim kupcem, američkim biznismenom Slobodanom Pavlovićem i grupom biznismena iz Amerike. Pavlović je kupio i 'Sembersku banku' iz Bijeljine, a vlasnik je i novoosnovane 'Pavlović international banke' u Bijeljini. Ove banke do sada nisu ispunile cenzus osnivačkog kapitala od 10 miliona maraka, te je neizvijesna njihova dozvola za rad nakon 15. novembra.

Najveće tri državne banke u Republici Srpskoj - 'Razvojna banka', 'Banjalučka banka' i 'Kristal banka' - nakon neuspješnih tendera sada se nude potencijalnim kupcima u direktnoj prodaji. Na javni poziv za prodaju 'Banjalučke banke' prijavila su se četiri potencijalna kupca: 'Topstox S. A. ' iz Švajcarske, 'Verano motors' iz Beograda, 'Vojvodanska banka' iz Novog Sada i kompanija 'AMCO' iz Australije. Dozvolu za ispitivanje banke od Agencije za bankarstvo RS dobili su 'Vojvodanska banka', 'Verano motors' i 'AMCO'. 'Vojvodanska banka' je završila ispitivanje, a to će učiniti do 10. novembra i 'Verano motors' iz Beograda. "Treći prijavljeni - AMCO, nije ni započeo ispitivanja, te smo mišljenja da je on odustao od kupovine banke. Očekujemo završetak ispitivanja banke do 10. novembra, te podnošenje obavezujućih ponuda i početak pregovora oko konačne prodaje Banjalučke banke", tvrdi Miodrag Berić, direktor Jedinice za privatizaciju banaka RS.

Prodaja Banjalučke banke došla je u pitanje i zbog jedne neočekivane činjenice. Naime, postalo je nizvjesno da li će Vojvodanska banka iz Novog Sada dobiti dozvolu Narodne banke SR Jugoslavije za kupovinu državnih akcija u Republici Srpskoj. Berić tvrdi da rukovodstvo ove banke pruža uvjeravanja da će dobiti dozvolu, dok Svjetska banka tvrdi da neće. Ozbiljne namjere da kupi Banjalučku banku, tvrdi Berić, ima i privatno preduzeće 'Verano motors' iz Beograda, koje je zastupnik kompanije 'Pežo' za Jugoslaviju, a ima i svoje predstavništvo za Republiku Srpsku u Banja Luci.

I iza 'Kristal banke' Banja Luka su dva neuspjela tendera za prodaju državnih akcija. Neuspjehu privatizacije ove banke doprinijelo je i miješanje OHR, koji je zahtijevao izdvajanje filijale ove banke u Brčkom iz procesa prodaje, nakon čega se ušlo u pregovore sa Evropskom bankom, koje je osam mjeseci ispitivala banku, te objavila da je stanje u 'Kristal banci' katastrofalno i da banka ima probleme sa likvidnošcu. Nelikvidnost je nastala povlačenjem kratkoročnih depozita iz Kristal banke I izostankom blagovremene naplate dugoročnih kredita. Zaključno sa 31. avgustom ova banka je imala ukupna potraživanja u iznosu 133.976.000 konvertibilnih maraka. Potraživanja po osnovu kredita klijentima su iznosila 123.849.000 KM, od toga po osnovu dospjelih kredita 51.738.000 KM. Ostala potraživanja iznosila su 10.127.000 maraka, od čega po osnovu kamata i naknada potraživanja iznose 9.548.000, te potraživanja iz poslovnih odnosa 579.000 KM. Od 1. avgusta 'Kristal banka' obustavlja davanje novih kredita i svi kreditni službenici su angažovani na naplati dospjelih kredita.

U jednom momentu ovoj banci je prijetila opasnost da ostane bez dozvole za obavljanje platnog prometa. Do toga nije došlo zahvaljujući solidarnosti drugih banaka, koje su joj prebacile sredstva za popunjavanje obaveznih deviznih rezervi. "Mjere koje su preduzete u sanaciji banke daju rezultate, ali 'Kristal banka' još nije u mogućnosti da u potpunosti odgovori na dospjele obaveze. Rok za privatizaciju banke je prolongiran do 31.12.2001. godine. U toku su dogovori Ministarstva finansija RS sa Svjetskom bankom o njenom učešcu u procesu sanacije i privatizacije banke. Stručnjaci Svjetske banke trebalo bi da se uključe u sanaciju banke, a potom bi pružili pomoć pri iznalaženju strateškog partnera", kaže Slavica Milikic, v. d. direktor Kristal Banke A. D. Banja Luka.

Na drugi javni poziv o prodaji 'Privredne banke A. D. Doboj' pristigle su prijave dva kupca, ali ni jedan nije dobio potrebno odobrenje Agencije za bankarstvo RS za učestvovanje u kupovini. Javni poziv, tvrdi Miodrag Berić, će najvjerovatnije biti proglašen neuspješnim i ostaje da se vidi ima li svrhe objavljivati i treći. I u ovoj banci će najvjerovatnije biti uvedena prinudna uprava, te će se I ona naći u nadležnosti Agencije za bankarstvo RS.

Po svemu sudeći, I ova godina će se završiti bez privatizacije državnog kapitala u bankama. Biće to još jedan argument za optužbu vlade za kašnjenje privatizacije I još jedan dokaz njene neefikasnosti.

Petra Ivić (AIM)