AIM: startTUE, 20 NOV 2001 22:58:00 GMT

Tetovo - sa jednim ili dva Univerziteta

Tetovo, 20.11.2001.

AIM Junior

Predavanja za 816 upisanih studenata na Univerzitetu Jugoistočne Evrope u Tetovu su počela ovih dana, a zvanično rad će započeti 20 novembra. Osnivači ovog privatnog univerzitetskog kampusa kažu da će za nekoliko nedelja čitav objekat biti u službi studenata i profesora kako bi startovali sa akademskom godinom. ''Od 816 primljenih kandidata, 157 njih je prebačeno iz Univerziteta u Tetovu i Univerziteta u Skoplju. Konkurs je još uvek otvoren i do kraja godine se očekuje da se ispuni norma od 1000 upisanih studenata'', kaže rektor ovog Univerziteta, poznatog po skraćenici ''UEJL'', Alajdin Abazi. On kaže da u UEJL-u u Tetovu postoje profesionalni uslovi za akademske studije i to na osnovu visokih međunarodnih standarda u visokom obrazovanju.

Do sada je primljeno 32 profesora, neki od njih su prebačeni sa Univerziteta u Tetovu, a ostali deo će uključivati profesore iz razvijenih zemalja koje su i donatori ovog projekta. Brojna su obećanja oko ovog projekta koji još uvek nije počeo da se primenjuje u praksi. Većina upisanih studenata imaju mogućnost da fiinansiranju njihovo godišnje školovanje koje dostiže vrednost od 1 600 nemačkih maraka, dok jednom delu albanskih studenata, koji su izrazili želju da pohađaju nastavu u ovoj visokoj privatnoj školi to ne omogućavaju finansijski uslovi.

Na ovom Univerzitetu broj pripadnika drugih etničkih zajednica je veoma simboličan, takoreći nijedan od mladih ostalih etničkih pripadnosti nije imao hrabrosti da pohađa nastavu na ovom novom Univerzitetu. Univerzitet Jugoistočne Evrope u Tetovu je privatna institucija. Upravni odbor je do sada od strane raznih donatora obezbedio 21, 5 miliona DM. Da bi dobio indeks, osim pokazanog znanja, student treba da uplati 1 600 DM. Plata jednog profesoraa će biti od 700 do 900 eura.

S druge strane, nastava je već započela i na Univerzitetu u Tetovu, Univerzitetu sa sedmogodišnjim iskustvom, sa obećavajućom prošlošću i sa nejasnom budućnošću. Na ovom Univerzitetu koji zvaničnici u Skoplju smatraju nezvaničnim, broj studenata koji pohaađa nastavu je veoma veliki. Više od 7 000 studenata prati predavanja, a pozamašan broj je završio studije, no njihove diplome su još uvek nepriznate od strane mnogih domaćih i inostranih institucija. Nastava se za sada odvija u jednom novom objektu na periferiji Tetova, kao i u četiri druga objekta u Velikoj Rečici.

Albanci u Makedoniji grad Tetovo vide kao univerzitetski grad, ali koji je otvorio mnoge velike dileme oko budućnosti albanskih studenata kao i oko budućnosti ovih dveju visokih obrazovnih institucija, jedne priznate od strane zvaničnog centra i međunarodnjaka, a druge priznate od strane albanske populacije u Makedoniji i šire, kao i od strane triju opština u Zapadnoj Makedoniji. Sporovi su se sada otvorili između dva tabora ovih Univerziteta, ali gledišta upravnika ovih hramova znanja imaju jednu zajedničku definiciju: unapređenje visokog albanskog obrazovanja u jednoj jedinoj instituciji visokog obrazovanja.

Novi razvoj događaja pruža i nove činjenice oko sporova koji postoje između rukovodioca ova dva Univerziteta u Tetovu. Rektor Univerziteta u Tetovu Fadil Sylejmani kaže da je on ubeđen da će se Univerzitet na čijem je on čelu ubrzo legalizovati od strane države, kao i da će imati svoje lokacije za unapređenje visokog školstva u Makedoniji.

S drugog aspekta, Fadil Sylejmani kaže da će njegovi studenti u ovoj akademskoj godini koristiti neke od lokacija kako ga on naziva ''Štulovog Univerziteta'', dakle Univerziteta Jugoistočne Evrope i to kao privremeno rešenje, dok država ne bude izdvojila pogodnu lokaciju za zvanični državni Univerzitet. ''Mabijent i prostor kojim raspolažemo je nedovoljan, a lokali Štulovog Univerziteta su prazni. 100 ili 200 studenata pomenutog Univerziteta mogu da uče i u jednoj baraci, a mi ćemo koristiti ostale. Kao kompenzaciju mi ćemo ponuditi naša sredstva koja nedostaju Štulovom Univerzitetu. I tako je Tetovo mali grad da bi imao dva Univerziteta, zato oni treba da se ujedine'', kaže rektor Univerziteta u Tetovu Fadil Sylejmani. Ujedinjenje ova dva Univerziteta je želja celog albanskog naroda u Makedoniji. Tako misle i studenti, profesori i političari u zemlji, za razliku od onih koji uzimaju u obzir samo svoje uske profitabilne i personalne interese. Rektor Sylejmani kaže da Albancima svakako treba jedan državni Univerzitet, a ako Evropa želi privatne koledže može slobodno da investira u nove projekte ovakve vrste.

Kako se doznaje, održano je nekoliko susreta i razgovora između javnih albanskih akademskih ličnosti u Tetovu o početku razmene međusobnih iskustava i ujedinjenju ova dva Univerziteta u jedan - državni, ravnopravan sa ostala dva makedonska Univerziteta. Prvi čovek Univerziteta Jugoistočne Evrope u Tetovu Alajdin Abazi ne želi da komentariše najave njegovog konkurenta iz UT Fadilla Sylejmanija. On stalno govori o završetku ovog projekta koji podržavaju međunarodni faktori u svakom aspektu. Abazi se nada da će se do kraja godine upisati više od 1000 brucoša, a za deo njih će biti obezbeđeni krediti i godišnje stipendije. ''Ima prostora i za studente Univerziteta u Tetovu. Oni mogu da dođu do kraja ove godine i tu mogućnost mogu da iskoriste i u skladu sa članom 198 Zakona o visokom obrazovanju i da se prebace iz građanskih inicijativa u visoke legalne obrazovne institucije'', kaže rektor u UEJL u Tetovu Alajdin Abazi. Po njemu, studenti UT mogu da verifikuju svoja znanja, da nastave studije za manje od godinu dana na novom Univerzitetu i dobiti validne diplome. S druge strane, većina studenata UT uopšte ne mari za to da se vrate njihovim studijama u UEJL, jer po njima sa 1600 nemačkih maraka može se godišnje studirati i u zapadnoevropskim zemljama, gde postoje popusti za strane studente, odnosno za one iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Bez obzira na brojne dileme koje vladaju među studentima, u gradu Tetovu i dalje funkcionišu dva Univerziteta.

AIM Skoplje, Naser PAJAZITI