AIM: startSUN, 30 SEP 2001 20:51:02 GMT

Penzije ili socijalna pomoć

Priština, 30.09.2001.

Na Kosovu nije više tema kako žive penzioneri koji još od februara 1999. godine nisu dobili svoju kompenzaciju koju su stvarali tokom 40 i više godina radnog veka. Problem broj jedan je kako da političke partije dobiju glasove ove ''armije'' od skoro 100 hiljada osoba. S druge strane, međunarodna administracija na Kosovu želi da pomogne ovoj kategoriji ljudi, ali više u vidu socijalne zaštite. Njeni predstavnici su izneli da ne mogu da ožive fond koji više ne postoji ili je ''pokraden'' od strane Beograda. Ni brojni protesti, kao ni razgovori sa odgovornima pri UNMIK-u, ali ni sa političkim partijama, nisu dali nikakav konkretan rezultat. Penzioneri i dalje traže svoj novac, kao i da isplata penzija bude redovna.

Kosovski penzioneri mogu računati na svoje penzije od polovine 2002. godine. ''U preliminarnoj smo fazi stvaranja nove penzijske sheme na Kosovu'', kaže kopredsedavajuća Departmana za socijalu zaštitu Sandra Hudd. Administrator Haekerup je, prema gopođi Hudd, zatražio da se penzijska shema okonča što je pre moguće kako bi on dobio predlog tokom septembra ili oktobra meseca. ''Ako ovaj predlog bude prihvaćen od g. Haekerupa, mi ćemo početi sa isplatama svima koji imaju preko 65 godina već u prvoj polovini naredne godine, a razmatra se i predlog penzionog sistema sa punim fondom i to će se omogućiti naredne godine'', kaže gosođa Hudd. Penzije će se isplaćivati iz konsolidovanog budžeta Kosova, iz dela koji je namenjen programima socijalne zaštite i koji iznosi 80 miliona DM. Gospođa Hudd tvrdi da se još uvek tačno nezna koliko će se novca odvojiti samo za penzije. Međunarodni kopredsedavajući departmana za socijalnu zaštitu tvrdi da ovaj depatrman i Centralni fiskalni autoritet (koje je u stvari svojevrsno ministarstvo finansija) rade na stvaranju penzione sheme još od jula meseca.

Cilj reformi penzionog sistema prema advokatu za penzije pri Centralnom fiskalnom autoritetu Leni Zezulin je da se penzijama pokrije sva populacija iznad 65 godina i da se obezbedi mehanizam da mlada populacija ''investira'' za starost. ''U nekim zemljama penzije građana se ne oslanjaju na poreze na lične dohotke, već se isplaćuju iz opšteg dohotka svih penzionisanih ljudi, bez obzira na to gde, kada i kako su radili. Visina ove penzije zavisi od toga koliko novca ima u budžetu zemlje za penzije. Za Kosovo se razmatra ova vrsta penzionog sistema'', kaže gospođa Zezuli.

Na Kosovu, prema američkom ekspertu koji je angažovan od strane Centralnog fiskalnog autoriteta za stvaranje penzione sheme, David Snelbeckeru, oko 130 hiljada osoba je starosti iznad 65 godina. Deo njih još uvek prima penziju iz Srbije. ''Penzijama ćemo pokrivati sve kosovare u poodmakloj dobi i one koji su doprineli starom penzionom fondu i koji dobijaju penzije iz Srbije'', tvrdi gospođa Zezuri. Ona priznaje da je nepravedno što penzioni fond Srbije nekim osobama isplaćuje penzije a nekima ne, ali i dodaje da je na penzionerima da upute zvaničnu žalbu.

Stari penzioni sistem Kosova koji je važio do 1989. godine (i postojeći penzioni sistem u Beogradu) prema g. Hudd i g.Zezuri - veoma nefunkcionalan. ''U tom sistemu penzionisani ljudi dobijaju benificije bez davanja doprinosa, pošto doprinos odvajaju radnici od svojih plata, što se koristi za isplatu penzija penzionisanim licima. U ovakvim sistemima nema ni štednje ni investicija. Ono što se prikupi odmah se i podeli'', objašnjava gospođa Zezuri. Ona tvrdi da ovakvi sisitemi imaju brojne negativne aspekte i oni su neodrživi ako populacija postaje starija. ''Funkcionisanje ovih sisitema zavisi od starosti populacije, nivoa zapošljavanja i uglavnom od prikupljanja poreza na lični dohodak - a to je veoma negativno u slučaju rasta stepena nezaposlenosti'', ističe ona. Advokatica za penzije ističe da je za Evropu bilo veoma neprihvatljivo da se penzijama pokrije svega 20 do 25 odsto populacije, kao što je to bio slučaj sa Kosovom pre 1998. godine. ''Takvi sisitemi postoje u Pakistanu i zemljama trećeg sveta, ali je to za evropske zemlje veoma neobično i neprihvatljivo'', kaže Zezuri.

Za invalide rata sačinjena je odvojena shema i posao oko nje su uglavnom završeni u Departmanu za socijalnu zaštitu. ''Već smo počeli sa prijemom aplikacija invalida i žrtava rata'', kaže predsedavajuća ovog Departmana gospođa Hudd. Ona dodaje da će invalidi rata dobiti neku vrstu mesečne isplate, ali ne i penzije. ''Još uvek neznamo koliko će ljudi predati aplikacija i kakvo će biti njihovo stanje i kvalifikacije prilikom vršenja njihove kategorizacije, ali krajem ovog meseca ćemo odlučiti o visini mesečnih isplata koje će oni dobiti'', ističe gospođa Hadd. Podnosioci aplikacija moraju da podnesu potrebnu dokumentaciju, a takođe će biti podvrgnuti lekarskim pregledima ''iako se računa na njihovu iskrenost''.

Prve iplate ratnim invalidima će se po svemu sudeći realizovati krajem ove godine. S druge strane nastaviće se i sa dodelom socijalne pomoći prema shemi koja se primenjuje već godinu ipo dana. Još jedna grupa eksperata koju finansira Svetska banka ILG (Internationaln Labour Group), već radi na shemi za zdravstveno osiguranje, ali po svemu sudeći sve je to još u preliminarnoj fazi i kako tvrde zvaničnici Departmana za socijalu zaštitu ostaje još dosta posla da se uradi.

S druge strane, za invalide i nesposobne ljude ne postoji nikakav poseban plan. ''Ne zato što ne želimo da započnemo i sa životnim osiguranjem, već što moramo biti realisti u pogledu toga šta može ponuditi konsolidovani budžet Kosova''. Kaže Hudd.

Udruženje penzionera Kosova ostalo je mesto gde često navraćaju i lideri političkih partija. Tu je bio Ramush Haradinaj predsednik Alijanske za budućnost Kosova, zatim i Hashim Thači predsednik Demokratske partije Kosova. Obojica su obećali rešavanje pitanja penzija. Ta obećanja se vezuju za predstojeće novembarske izbore, a kasnije bi se ta obećanja mogla ostaviti zaboravu, kako se to dogodilo i pre godinu dana. Međutim, UNMIK je obećao da će penzioneri biti tretirani barem kao ugrožena kategorija sa socijalog aspekta...

AIM Priština, Ibrahim REXHEPI