AIM: startSAT, 29 SEP 2001 22:11:32 GMT

Kosovski izbori - pripreme i nedoumice

Priština, 29.09.2001.

Predstavnici 26 političkih entiteta Kosova, krajem septembra našli se se pred dobošem u kojem se nalazilo 26 loptica. Oni su odlučivali žrebanjem o redosledu na izbornim listama koje je dizajnirao OEBS za opšte izbore zakazane za 17. novembar na Kosovu. I ovaj oblik utvrđivanja redosleda ocenjen je kao najpravedniji i najnepristrasniji. Predstavljanje političkih subjekata na izborim listama počinje od broja 10, a ne od broja jedan, što je po OEBS - u imalo za cilj da izbegne bilo kakav nesporazum, odnosno stvaranje kakve simboličke prednosti za neki od političkih subjekata. Biračko telo još uvek nenaviknuto na demokratsko glasanje ili pak, naviknuto da mu se stvari serviraju u stilu ''ja sam prvi'', i mogao se prevariti.

Ovaj momenat koji je čak od strane zvaničnika OEBS-a ocenjen kao svečan, naznačio je u stvari svojevrsnu granicu između procesa registracije glasača i predizborne kampanje. Proces registracije je još jednom glorifikovan kao izvanredan uspeh. Zvaničnici skoro da su ''poleteli'' od radosti što su pripadnici srpske zajednice izašli da se registruju i tako otvorili put za učešće na opštim izborima. Njihovo učešće kao i ostalih nealbanskih zajednica, povećalo je broj glasača na više od milion i 100 hiljada, za razliku od lokalnih izbora održanih prošle godine, kada je bilo registrovano 930 hiljada glasača. Ambasador Everts je izjavio da 83 odsto čine Albanci, a da je 17 odsto iz redova ostalih zajednica.

Albanske političke partije, kao i one koje predstavljaju druge nesrpske zajednice na Kosovu, nisu imali mnogo problema u dobijanju sertifikata za opšte izbore. Većina njih je poštovala rokove za ispunjavannje kriterija koje je odredio OEBS, a nekoliko manjih partija nije dobilo sertifikat zbog ''neregularnosti'', odnosno falsifikovanja potpisa. Za ove izbore je jedna politička partija trebala da obezbedi 1 000 potpisa građana s pravom glasa, odnosno 500 potpisa za partije manjinskih zajednica. S druge strane, za srpsku zajednicu međunarodni, a i lokalni zvaničnici, ovoga puta su odabrali jedan mnogo ''širokogrudiji'' pristup. Obećanje za deset rezervisanih mesta u budućem parlamentu Kosova, zatim povratak raseljenih, veća sloboda kretanja, produženje rokova za registraciju glasača i davanje sertifikata političkim subjektima, bila su samo jedna strana ''olakšica'' koje su pružene srpskih političkim predstavnicima kako bi se ubedili da učestvuju na izborima. Dan pre žrebanja za redosled na izbornim listama , OEBS je dao sertifikat građanaskoj incijativi kosovskih Srba pod nazivom ''Koalicija Povratak''. Pojavljivanje ove koalicije bilo je na liniji delovanja srpskih političkih predstavnika u stilu ''povuci - potegni'', koja je trajala više meseci. Iako su se odazvali procesu registracije I dobili sertifikat za svoju koaliciju, predstavnici ove zajednice su izneli da se "se mora ispuniti nekoliko temeljnih uslova, pre nego što bude doneta odluka za izlazak na izbore". Šef Misije OUN na Kosovu Hans Haekerup je, s druge strane, istakao da je veoma značajno da Srbi učestvuju na izborima, ali I upozorio da on neće da prihvati nikakvo postavljanje uslova. Na kraju krajeva, rekao je on, to je njihov izbor. I albanski predstavnici su takođe uputili poziv kososvskim Srbima da izađu na izbore, ali bez uslovljavanja. Oni su takođe zatražili da na listama srpskih kandidata ne budu ljudi koji su implicirani u zločine protiv čovečnosti na Kosovu. Administrator Haekerup je obećao da nijedna osoba koja se nalazi na bilo kakvoj listi neće moći da se kandiduje na ovim izborima. U tom sklopu, on je prosledio "instrukcije" Centralnoj izbornoj komisiji da ne dozvoli kandidovanje osoba koje su uvšćene u izvršnu naredbu američkog predsednika Džordža Busha, kojom im se zabranjuje ulazak u SAD I finasijske transakcije I koja se odnosi na jedan broj javnih I političkih osoba na Kosovu. Šef OEBS-a Dan Everts je izneo da je ova instrukcija doneta na osnovu kompetencija koje ima administrator u skladu sa Rezolucijom 12 44 Savet bezbednosti OUN, kao I na osnovu informacija koje su njemu pružene od strane američke vlade. U takvoj situaciji, rekao je g. Everts, Centralna izborna Komisija nije imala drugog puta - osim da prihvati iprimeni tu instrukciju.

S druge strane, nekoliko dana pre početka predizborne kampanje, Privremeno administrativno veće Kosova, kao najviši organ zajedničke administracije, donelo je odluku da se Tranziciono veće Kosova (koje je do sada imalo ulogu svojevrsnog mini parlamenta bez zakonodavnih ingerencija) raspusti početkom narednog meseca, kada I zvanično počinje predizborna kampanja. Takođe, I svi domaći "ministri" biće poslati na plaćeni odmor do okončanja izbora. Odlučeno je I da Privremeno administrativno veće nastavi sa radom do formiranja nove Vlade Kosova. Privremeno administrativno veće će u tom periodu nastaviti da funkcioniše kao najviši organ, kako bi se obezbedio kakav takav kontinuitet administracije na Kosovu.

Međutim, "čekanje" na osnivanje Vlade nakon izbora otvara pitanje kompetencija te vlade. Misija OUN je odlučila da ona ima premijera I devet ministarstava. Ali, u njoj nisu obuhvaćena tri, po ovdašnjim političkim akterima, ključna resora: ministarstvo inostranih poslova, odbrane I unutrašnjih poslova. Oni će, prema UNMIK-u, i dalje biti u sklopu odgovornosti administratrora OUN, koji će, dakle ostati i "čovek br. Jedan" na Kosovu, bez obzira što će budući parlament birati I predsednika Kosova. UNMIK tvrdi da već traži novo sedište za svoje osoblje, kako bi oslobodio prostor budućoj Vladi Kosova, a takođe traži prostor I za sedište budućeg predsednika. Kritičari kažu da je to predstavlja nastojanje da se "vizuelno" stvori utisak da se na Kosovu stvaraju institucije samouprave I da će spoljni izgled u stvari biti pokriće za unutrašnji vakuum. Po njima, domaći predstavnici će I dalje biti samo "dekor" UNMIK-a koji će i dalje držati konce u svojim rukama.

AIM Priština, Besnik BALA