AIM: startFRI, 07 SEP 2001 20:24:53 GMT

55 džamija oštećeno, 16 neupotrebljivo

Skoplje, 7.09.2001. AIM Junior

Tokom ratnih sukoba između vojno-policijskih snaga Makedonije I Nacionalne oslobodilačke vojske ne samo da je uništeno nekoliko sela nastanjenim Albancima, već kao posledica granatiranja od strane makedonskih vojno-policijskih snaga srušeno je I 55 objekata od značaja islamsku kulturu, odnosno 55 džamija. Islamska zajednica Makedonije je izrazila svoju indignaciju u vezi sa izjavom mr. Đorđi Naumova koja se odnosi na oštećenje sakralnih objekata I koja je objavljena 28. 08. 2001. godine pod naslovom Crkve - ludački izabrane mete, džamije - legitimne vojne mete ". Prema predstavnicima Islamske zajednice Makedonije, ovom je izjavom Naumov definitivno legitimisao sebe kao jednostranu osobu koja fanatički brani interese samo jednog dela stanovništva u Makedoniji. Uzimajući u obzir činjenicu da je on predsednik Komisije za odnose sa verskim zajednicama, neprihvatljivo je takvo jednostrano stajalište, koje nije u funkciji nastojanja vraćanja međetničkog I međukonfesialnog poverenja u zemlji. Apsurdno je da jedan funkcioner Vlade pravda granatiranje I rušenje džamija, nazivajući ih legitimnim vojnim metama sa pretekstom da su ti objekti upotrebljeni kao položaji sa kojih je gađano na branitelje, kažu predstavnici Islamske zajednice Makedonije.

S druge strane, prema predstavnicima Islamske zajednice, Šarena džamija u Tetovu se nalazi takoreći u centralnom delu grada I četiri puta je napadnuta I oštešena rafalima iz pravca glavnog puta I pravca koji povezuje policijski objekt u Tetovu sa centrom grada. Postoje dokazi o načinu na koji su oštećena ova dva vrhunska objekta islamske kulture u Makedoniji. Islamska zajednica Makedonije je na samom početku oružanih konflikata uputila apel involviranim stranama u ratu da poštede verske objekte I duhovne centre vernika od ratnih dejstava. Međutim, na žalost, nakon šest meseci rata, ovom se apelu uopšte nisu odazvali kompetentni. Egzaltirani napadi rezultirali su ovim epilogom, kažu predstavnici Islamske zajednice Makedonije: 55 islamskih verskih objekata je oštećeno, a 16 njih je u potpunosti neupotrebljivo. Od ovog broja pet objekata predstavljaju objekte prve kategorije, koji su zaštićeni zakonom. Oštećeno je 12 džamija u Skoplju, odnosno u okolnim selima, 15 džamija u Tetovu, 17 u Kumanovu, kao I četiri džamije u Bitolju, četiri u Štipu, jedna u Prilepu, jedna u Kičevu I jedna u Ohridu, dakle u gradovima gde uopšte nije bilo ratnih akcija, ali u kojima je došla do izražaja mržnja prema islamskog konfesiji.

Početkom oružanog konflikta u Makedoniji, nažalost, kaže Behixhudin Shehapi, predstavnik Islamske zajednice Makedonije, meta napada razularenih I histeričnih makedonskih ekstremista bile su džamije, koje su osvetnički uništavali. Šarena ili Pašina džamija u Tetovu ne samo da je oštećena od pucnjave neogovornih I ksenofobičnih pripadnika snaga bezbednosti Makedonije, već kako je obavestio g. Shehapi, 1. avgusta ove godine vernici koji svakodnevno vrše verske obaveze u džamiji su zapazili da u ulazu za prostor za molitvu, odnosno na desnoj strani ulazne kapije nedostaje bronzana ploča sa natpisom " Spomenik kulture zakonom zaštićen ". To znači da je neko skinuo I ukrao tu ploču koja je ista za sve spomenike u Makedoniji, standardizovan od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture, institucije koja je autorizovana da postavlja te natpise. Može se pretpostaviti da je ova ploča skinuta sa džamije u cilju da posetioci ne zapaze taj natpis koji dokazuje nedodirljivost I njenu zaštitu zakonom. Ili je možda nekome bio potreban jedan takav napis u takvom standardizovanom obliku da bi ga postavio pred nekom novijom crkvom u regionu Tetova I da je koristi kao pretekst da se navodno crkve kao kulturni elemenat nemilosrdno napadaju od strane " albanskih terorista ". Ova džamija izgrađena u 15. veku I obnovljena iz temelja u 19. veku uzdigla se u svojevrsni simbol grada. Zato, prema Behixhudinu Shehapiju, oštećenjem Šarene džamije je oštećeno I srce grada. Ovom prilikom on apeluje na vandaliste da ostanu što dalje od ove I ostalih džamija I da poštuju međunarodne konvencije I pravila rata, jer je za stvaranje takvih savršenih dela potrebno mnogo umne I kreativne sposobnosti, ali za njeno uništenje potreban je samo jedan ludak.

AIM Skoplje, Sevdije METAJ - ZUBER