AIM: startWED, 22 AUG 2001 02:43:33 GMT

Slovenija i NATO

Helikopteri - turistička atrakcija

Izmedju luke Kopar i pristaništa u Rijeci već duže vreme traje utrka za pretovar američke vojne opreme za potrebe mirovnih operacija na Balkanu. Spor je pre nekoliko dana, izgleda, okončan - u korist luke Kopar.

Ljubljana, 22.08.2001.

U skladu sa ugovorom potpisanim izmedju američke vojske i rukovodstva luke Kopar svakih šest meseci će se u Kopru 45 dana istovarivati kamioni, kontejneri, helikopteri i druga američka vojna oprema. Posao vredi više od šest miliona dolara. Kopar je u teškoj utakmici i konkurenciji sa Rijekom taj posao dobio zbog većih kapaciteta, savremenije tehnologije i boljih finansijskih uslova. U Rijeci 2500 radnika godišnje pretovari svega oko 2 miliona tona robe, dok u Kopru oko 1000 radnika za isto vreme pretovari oko 100 miliona tona robe. Sada je isplivalo u javnost da američka vojska zbog akcije Oluja i stalnih povećanja cena usluga u Riječkom pristaništu još od 1995. godine razmišlja o promeni luke za pretovar opreme, da bi se sada odlučila da takav korak sprovede i u delo.

Pored Kopra će za pretovor i dalje koristiti pristaništa u Rijeci, Pločama i Solunu. Iako se radi o poslovnom potezu, nema sumnje da je za odluku o otvaranju "logističkog centra" američke vojske u Kopru u najvećoj meri zaslužna slovenačka vlada. Posao je dogovoren uz saglasnost nadležnih državnih organa, koji mogu u bilo kom trenutku prekinuti ugovor.

To se verovatno neće baš tako skoro desiti, ne samo zbog interesa za dobrom zaradom Luke Kopar, nego i zbog interesa Slovenije koja želi da što pre udje u NATO. Iako bi u tom slučaju, kako ocenjuju stručnjaci, dobar deo logističkih usluga koje se sada naplaćuju američkoj vojsci tada ušao u obavezu opsluživanja Slovenije svog velikog saveznika. Što znači da bi se na duže staze logističkim uslugama otplaćivalo "pravo na zaštitu" u članstvu NATO. A to će, najverovatnije, biti dugoročan ishod dolaska američke vojske u Kopar.

Ceo posao je pokrenuo i neke dileme, pre svega u zoni koja se proteže duž slovenačke obale. Oni koji sumnjaju u svrsishodnost vladine odluke upozoravaju da će Slovenija tokom turnusa od 45 dana pretovara roba praktično izgubiti suverenitet na širokom području pristaništa. Jer će celo područje zbog bezbednosnih razloga biti pod posebnom stražom, a o rigidnosti mera bezbednosti svedoči podatak da će slovenački ronioci pre dolaska američkih brodova pročešljati i dno mora u pristaništu. Ima nedoumica i oko opreme koja će se pretovarati na lučkim terminalima. Američka vojska planira da u Kopru iskrca kontejnere i drugu novu opremu, a ukrcava istrošenu opremu koja je pripadala jedinicama SFOR-a iz Bosne. Zbog helikoptera koji će svakih šest meseci stizati u pristanište sasvim novi i prevučeni posebnim zaštitnim folijama, luka će se postepeno pretvoriti u pravu vojnu bazu, pošto će za tehničare i mehaničare koji sklapaju helikoptere biti postavljeno šatorsko naselje.

Praktično će to izgledati tako da će prilikom svake smene u Kopar doleteti 35 helikoptera iz Bosne i odleteti put juga 35 novih helikoptera. Radi se o transportnim helikopterima CH-47 Chinook, koji važe za veoma pouzdane iako je njihova slaba tačka velika buka koju prave, zbog čega im je zabranjeno prizemljenje na civilnim aerodromima u Evropi i SAD. Stoga su se i u slovenačkoj štampi pojavila strahovanja da bi helikopteri, koji će uskoro nadletati kratku slovenačku obalu, mogli da promene taj deo Jadrana u nekakav "južnovijetnamski China Beach, koji su Amerikanci tokom vijetnamskog rata upotrebljavali kao odmaralište za svoju vojsku". Predvidjeno je da helikopteri u slučaju nužde ili loših vremenskih uslova mogu da slete i na aerodromu Sečovlje.

Neki od gradonačelnika slovenačkih gradova na obali požurili su da upute proteste državnim zvaničnicima. Gradonačelnica Izole Breda Pečan shvata da je "logistički centar u Luki Kopar posao koji je Luka Kopar dobila na tržištu", mada strahuje da se luka tokom ugovaranja uslova "nije osvrtala na druge" i da će aktivnosti u vezi helikoptera "suštinski uticati na turizam". I gradonačelnica Pirana Vojka Štula upozorava da se planovi Kopra, koji je prevashodno tranzitni grad, nikako ne slažu sa nacrtima Pirana o povećanju turističkih poseta. Strahovanja lokalnih političara nisu bez osnove. Ako će se "logistički centar" u Kopru zaista pretvoriti u pravu vojnu bazu - što prema nekim tumačenjima nije isključeno - onda bi vrednost izgubljenih noćenja mogla brzo da premaši zaradu stečenu pretovarom američke vojne opreme.

Igor Mekina (AIM Ljubljana)