AIM: startMON, 06 AUG 2001 12:21:07 GMT

Termo gaće za prognane i raseljene

Bivša federalna vlada ostavila 199 miliona duga

AIM, Sarajevo, 06. 08.2001. Prema najnovijim i još nekompletnim informacijama, prošla federalna Vlada je novoj ostavila od doprinosa uz plate do hotelskih i računa za struju i telefon dug veći od 199 miliona DEM! Iz budžetskih para između ostalog, kazuju aktuelni ministri, popravljani su privatni automobili i kupovane rezervne gume, trošeno na nabavku odijela, termo-gaća i grudnjaka "sa radijatorima" - ova dva posljednja modna hita iz fondova za prognane i raseljene! Vjerovatno ne bi li povratnicima pod šatore u njihovim prijeratnim selima bilo što toplije! Kantonalni tužilac u Sarajevu Mustafa Bisić raspolaže preciznim brojem od 480 krivičnih prijava protiv 803 lica i 474 zahtjeva za provođenje istrage (i to samo za Kanton Sarajevo) u periodu od 1. januara 1999. do 1. jula 2001. godine. Istovremeno, jedan visoki dužnosnik federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da ne može tačno kazati koji je broj zahtjeva za policijskim istragama stigao iz Tužilaštva jer je, primjera radi, "samo za posljednjih pet i po mjeseci u Federalni MUP ušlo više od 17.500 raznih akata" i sada je teško kazati koliko je tu čega.

Pojavili su se i izvještaji revizora koji se bave finansijskim (ne)pravilnostima u radu jednog broja ministarstava - krajem maja mjeseca za federalnu Vladu i i početkom jula za tri ministarstva iz Vijeća ministara BiH. Prema nalazima revizora, zajedničko i za državnu i za entitetsku vladu jeste da gotovo da nisu postojale nikakave interne kontrole što je ostavljalo ogroman prostor za malverzacije. "Olakšavajuća" okolnost je da ni zakonski okvir nije upotpunjen - nedostaju brojni akti i podakti. No sada, gotovo šest mjeseci nakon preuzimanja vlasti, ni novi ministri još ne mogu da sagledaju razmjere nepravilnosti u radu njihovih prethodnika, te stoga najčešće odbijaju da govore za medije. U federalnoj Vladi kažu da se još rade analize rezultata revizije, a na državnom nivou odgovor je da revizorski izvještaj još nije kompletiran, te da će biti razmatran nakon godišnjih odmora.

No bez obzira na revizorske izvještaje, u bh. medijima, sa sjedištima u Sarajevu, gotovo da nema dana a da se na prvim stranicama ili udarnim tv. emisijama ne pominju velike cifre. Ako nisu u pitanju novi krediti/zaduživanja, onda jesu pronevjere, pranja novca, neosnovane bankovne garancije, utaje poreza, carina... dakle krađe i pljačke...Kazano uobičajenom frazom "još nedokazane i neutvrđene neopravilnosti u radu odgovornih pojedinaca".

Uz sada već stare informacije da je bivši ambasador BiH u UN Muhamed Šaćirbej, iliti Šaćirbegović pronevjerio oko 2,5 miliona USD (gotovo 5 miliona DEM), a Ambasada BiH u Beču pronevjerila ili na neki drugi način nezakonito transferisala ili potrošila 2,5 miliona DEM, u revizorskom izvještaju za samo tri ministarstva na državnom nivou stižu i nove "informacije". Ministarstvo vanjskih poslova je tako u prošloj godini prekoračilo budžetom predviđene troškove u velikom broju kategorija, a jedan dio taksi naplaćenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima po osnovu izdavanja putnih isprava nikada nije prebačen na centralni račun Ministarstva ili u "državnu kesu", nego je zadržan u samim DKP predstavništvima. U ovom kontekstu u revizorskom izvještaju pominje se iznos od oko 17,5 miliona KM. U potrošnji po pojedinim stavkama potreba Ministarstva nalaze se i podaci o prekoračenjima - za privremene i povremene poslove umjesto predviđenih 674.890 potrošeno je više od dva miliona KM, za namirivanje kursnih razlika umjesto predviđene 0 KM potrošeno je više od 86 hiljada KM, za kategoriju "ostali rashodi DKP-a" umjesto predviđenih 77 hiljada potrošeno je blizu 329 hiljada, za održavanje i popravku zgrada potrošeno je oko 242 hilajde KM umjesto predviđenih 57,5 hiljada, a za održavanje i poporavku opreme 432,7 hiljada umjesto 233 hiljade KM... I tako redom. Na isti način Ministarsvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose trošilo je budžetske pare baš kao tuđe - za plate 674 hiljade KM umjesto predviđenih 313 hiljada, za reprezentaciju više od 98 hiljada umjesto predviđenih 68, ili za putne troškove više od 295 hiljada umjesto 194 hiljade... I Ministarstvo civilnih komuinikacija je, smo na "tekuće održavanje" za koje je bilo planirano 0 KM potrošilo više od 222 hilajde. Jedan visoki dužnosnik ovog ministartsva uz molbu da ostane anoniman, za AIM, priča kako je lično bio konsterniran načinom na koji se pravdaju putni troškovi za nikad obavljena putovanje - boravak u hotelu bez hotelskih računa, avionske karte bez karata i tako dalje... Sve na riječ, uostalom - "ljudi smo i kome će se vjerovati ako nenama, državnim funkcionerima od naroda izabranim ili od izabranih imenovanim!"

U federalnoj vladi - stanje isto, možda i gore. Novci trošeni ko zna kako knjiženi su kao "pomoć kantonima", a na pitanje kako je te stavke mogao opisati kao "pomoć kantonima" revizori su od pomoćnika bivšeg premijera dobili odgovor da je "negdje morao knjižite tu potrošnju". Na taj način, pišu revizori u svom izvještaju, potrošeno je 24 miliona KM. Primjera radi, 850 hiljada uplaćeno je firmi "Unatrans" iz Bihaća (evidentirano kao pomoć kantonu), a onda je od tog iznosa 710.000 KM prebačeno "Soko Eurobusu" u Mostaru. Ova transakcija i odluka o njoj kao i veliki broj drugih sličnih nikad nije objavljena u službenim novinama FBiH. Sto hiljada KM dato je fudbalskom klubu "Budućnost" za dovođenje stadiona u evropske standarde - rukovodioci kluba dužnosnici SDA. Novac je davan i preduzeću "Sjemenarna" (oko 450.000KM ) kao subvencija za sjeme, ali nikada nije bilo povratnih papira kojima se potvrđuje da su poljoprivrdnici zaista dobili sjeme. Na isti način su "pogurani" i distributeri goriva, "Energopetrol" (bošnjački)i "Zovko" (hrvatski), te preduzeće "Butmir Sarajevo" i "Movita Mostar" koje prikupljaju mlijeko od proizvođača i proizvođači duhana iz Širokog Brijega. Ministarstvo za boračka pitanja kupilo je 423 automobila "škoda" od ASA Auta, nemodifikovani modeli ali za teške invalide među kojima ima i slijepih, a još 1999. i 2000. godine ovo ministarstvo potpisalo je i ugovor o nabavci 16 kombi vozila i platilo ih unaprijed dva miliona i 320 hiljada KM. Do maja mjeseca 2001.godine Ministarstvu je isporučen samo jedan kombi! Treba li navoditi da su kombiji plaćeni iz takozvanog crnog fonda Ministarstva koji je punjen, tvrde novi ministri, a stari ne demantuju, iz fantomskog federalnog Zavoda za zapošljavanje (AIM ranije pisao o tome!) kroz koji je pronevjerono 64 miliona KM i zbog kog je pokrenut sudski postupak protiv bivšeg federalnog premijera Edhema Bičakčića i nekolicine bivših ministara. Sve pomenute kompanije su bliske ili pojedincima ili određenim krugovima iz prošlog saziva Vlade. Bivši federalni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice naložio je izradu 100.000 radničkih knjižica i to po obrascu koji proizilazi iz pravilnika koji nikada nije usvojen. Sve je unaprijed platio 213.000 KM i to iz fonda za povratak izbjeglica, a knjižice niko nikada nije podigao! Sam ministar, Sulejman Garib, nakon informacije o podizanju krivične prijave protiv njega, tvrdi da u cijelom poslu nema ništa nejasno i netransparentno!

Ni na kantonalnim nivoima nije ništa bolje. Primjer iz Sarajeva - Vlada Kantona Sarajevo dala je Zavodu za izgradnju grada 423.700 KM kako bi se jednom broju građana mogla nadoknaditi šteta nastala tokom gradnje tzv. plavog puta. Para nema na računu, ali nema ni priznanica da su ih oštećeni građani zaista primili, odnosno ako ima priznanica, onda su u mnogo manjim iznosima. Tvrdi se da je samo kroz jednu nepostojeću firmu Hercegovačka banka, ured u Prozoru, oprala sedam i po miliona KM. Informacije govore da firma "Mak-prom", preko koje su išle ove transakcije ne postoji, njen navodni vlasnik nikada nije nađen jer mu je matični broj u ličnoj karti lažan ili pogrešan. Naravno, bankovnim službenicima nije bilo ništa sumnjivo što preko računa kompanije koja praktično ne radi u kratkom vremenskom roku prođu dvije transakcije - jedna od tri i jedna od četiri miliona KM!? U istom dijelu BiH je, navodno, samo kroz izgradnju lokalne ceste Orašac - Varvara kod Prozora, dužine 12 km i širine 4 m, oprano ni više ni manje nego 6 miliona KM.

Kuda god da se čovjek okrenete - pronevjere, zloupotrebe ovlasti i položaja...Pomenute su tek mali dio onoga o čemu se govori i nagađa. Lako bi se moglo desiti da na kraju svih revizija brojevi o kojima je prije izvjesnog vremena pisao Cris Hadgise iz NWT i koji su u BiH podigli neviđenu prašinu budu tek mali dio stvarno pronevjerenih para. Javni tužilac u Kantonu Sarajevo Mustafa Bisić kaže da je samo područje koje pokriva ovo tužilaštvo oštećeno za više od 180 miliona KM: tokom 1999. godine za oko 70 miliona, tokom 2000. godinu za oko 37 miliona, a za prvih šest mjeseci tekuće godine - za oko 80 miliona, dodajući da se "ove cifre odnose samo na slučajeve za koje tužilaštvo smatra da ima dokaze". Treba li reći da još niko nije otišao u zatvor? Kad smo kod zatvora, i oni su veoma skupi. Prema revizorskim izvještajima - zenički okružni zatvor je tokom 2000. godine potrošilo 3 miliona i 432 hiljade KM, sarajevski 1,672 miliona, tuzlanski nešto više od 950 hiljada, zapadnomostarski oko 448 hiljada, bihaćki blizu 300 i tako dalje, a sam bivši federalni premijer Edhem Bičakćić je tokom 1999. i 2000. godine neovlašteno izvršio dvije transakcije od 700.000 KM za poboljšanje uslova u zeničkom zatvoru?!

Bez obzira na sve opravdane isprike, vladajuća Demokratska alijansa za promjene morala bi učiniti više na otkrivanju počinilaca ovih "nepravilnosti", u protivnom na ispit bi moglo doći povjerenje njihovih birača. Predstavnici DAP-a nerijetko ponavljaju da oni ne žele nikakav revanšizam, ali kuloarske priče govore da u samoj Alijansi ima mnogo ucjenjivanja među onima koji su u nedavnoj prošlosti bili bliži odnosno dalji tadašnjim vladajućim strukturama. Tako se priča da Stranka za BiH ni za živu glavu ne da prozvati na odgovornost bilo koga bliskog Aliji Izetbegoviću, pojedinci štite pojedince iz HDZ-a, neki pak sami prelaze iz jedne partije u drugu i tako si obezbjeđuju novi krug imuniteta...

Hana BARJAKTAREVIĆ (AIM, Sarajevo)