AIM: startTUE, 31 JUL 2001 18:12:24 GMT

Da li ''Trepčom'' upravlja Međunarodna misija ili srpska Vlada?

Priština, 31.07.2001.

Nebojša Čović, potpredsednik srpske Vlade, prošle nedelje je boravio na severu Kosova, i sa sobom doneo iznenađenje kako za Misiju Ujedinjenih nacija, tako i za političke strukture Kosova. ''Na sastanku Upravnog odbora i Skupštine akcionara Trepče, održanom u Zvečanu, Nebojša Čović je izabran za predsednika Upravnog odbora kombinata'', kaže se između ostalog u kratkom saopštenju Izdatom nakon tog sastanka.

Iznenađenje koje sobom donosi ova vest leži u činjenici što je međunarodna administracija na Kosovu, UNMIK, osnovala resor koji se bavi samo pitanjem 'Trepče'. Zatim, još od avgusta prošle godine, kada su iz Zvečana intervencijom KFOR-a (srpski) radnici udaljeni iz topionice, UNMIK tvrdi da rukovodi i administrira 'Trepčom' i da se vrše pripreme za aktiviranje proizvodnje u tom velikom preduzeću.

Tu vest niko nije mogao ni očekivati, tvrde ovdašnji ekonomski stručnjaci, čak stvoreno je bilo ubeđenje da je problem 'Trepče' rešen. ''Mi nemamo razloga da verujemo da će g. Čović na bilo koji način uticati na upravljanje ovom imovinom kojom raspolaže UNMIK'', rekla je Susan Manuel, glasnogovornica UNMIK-a. ''Mi shvatamo da ta (srpska) kompanija je jedna među onima koje imaju pretenzija na vlasništvo nad kompleksom 'Trepča', ali ovaj kompleks na Kosovu je pod upravom UNMIK-a'', rekla je ona.

Mike Todd, glasnogovornik četvrtog stuba UNMIK-a, je mišljenja da imenovanje g. Čovića za rukovodioca upravnog borda pokazuje ''pretenzije na pravo vlasništva nad 'Trepčom'''. U tom kontekstu, rekao je on, ''neće biti vlasničkog prava, pošto se kompleks 'Trepča' nalazi na Kosovu pod administracijom Ujedinjenih nacija, a u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, koja je potvrđena i članom 6 uredbe 1999/1 UNMIK-a.''

G. Todd je zašao tako u najbolniji problem u 'Trepči', pitanje vlasništva. Pretenzije na to pravo su brojne, čak one datiraju i iz vremena pre rata na Kosovu, kada su grčke i francuske kompanije bile u velikoj meri angažovane za očuvanje njihovih akcija u ovom konglomeratu. Bez obzira na to, UNMIK se u nekoliko navrata izjasnio da vlasnička prava od pre rata u 'Trepči' predstavljaju završeno poglavlje. Pretendenti mogu da dokažu svoje vlasničko pravo posredstvom suda.

Imenovanje potpredsednika Vlade Srbije, g. Nebojše Čovića na čelu Upravnog odbora 'Trepče' aludira i na uveravanje akcionara na njihovo pravo na vlasništvo u kombinatu. Napokon, njemu su poverenje ukazali sami akcionari na njihovoj skupštini, održane u Zvečanu.

Iz tog razloga reakcije Albanaca su veoma oštre. One su usmerene u dva pravca - prema Vladi Srbije i prema UNMIK-u.

Predsednik Opštinske skupštine Mitrovica, Faruk Spahija, imenovanje zamenika srpskog premijera za upravnika borda 'Trepče' je nazvao ''iluzijom kosovskih Srba da preuzmu upravljanje i pravo na vlasništvo nad 'Trepčom'''. Spahija je rekao da svi oni koji misle da se van Kosova može tražiti pravo nasledstva 'Trepče' moraju od toga da odustanu. ''Bez obzira na to što je u prošlosti bilo investitora i ljudi koji su upravljali 'Trepčom', ona sada treba da se smatra vlasništvom Kosova'', dodao je on.

Takođe, imenovanje g. Čovića na čelu 'Trepče' je okarakterisano i kao kršenje Rezolucije 1244. Imenovanje, od strane srpske Vlade, g. Čovića, za upravnika kombinata 'Trepča', kosovski političari tvrde da nije učinjeno iz ekonomskih ciljeva. '''Trepča' je bogatstvo Kosova i tim bogatstvom upravlja administracija UNMIK-a'', izjavio je g. Naim Jerliu, potpredsednik Demokratskog saveza Kosova. ''Postoji međunarodni upravnik i ni na koji način ne postoji bilo kakva osnova da neko drugi pretenduje na upravljanje 'Trepčom' i bogatsvima Kosova'', rekao je on.

Za g. Hajredina Kučija, potpredsednika Thacijeve Demokratske partije Kosova, ovo imenovanje je političko i nije preduzeto za ekonomsko unapređenje 'Trepče', već da bi se pokazala određena politička snaga. S druge strane, g. Muhamet Kelmendi, potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova, treće po veličini partije na Kosovu, je ocenio da je takvo jedno imenovanje provokacija i u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti.

Na stranicama dnevnih listova na Kosovu već danima se objavljuje konkurs ''za menadžera 'Trepče', južnu i centralnu zonu''. Između ostalog se kaže da ''kandidat će usko sarađivati sa menadžmentom kosovskih Albanaca i biće odgovoran za davanje uputstava u 'Trepči', u cilju tranzicije iz njenog neoperativnog stanja u stanje otpočinjanja proizvodnje, tamo gde za to postoje mogućnosti''. Čak, prema konkursu, blo bi idealno da kandidat za to mesto ima iskustva sa ''Balkana, Centralne i Istočne Evrope, ili iz bivšeg Sovjetskog Saveza''.

I ovaj konkurs je izazvao zabunu, baš kao i imenovanje Čovića. U javnosti se već postavlja pitanje: da li se to radi na definitivnoj podeli 'Trepče'? UNMIK ćuti oko ovog pitanja, ali stručnjaci međunarodne administracije su već ranije ocenili da bi se 'Trepča' lakše aktivirala ako bi se podelila u više manjih preduzeća!

AIM Priština, Ibrahim REXHEPI