AIM: startTUE, 17 APR 2001 22:06:55 GMT

Tetovo nakon borbi

Tetovo, 17.04.2001.

Nakon akončanja desetodnevnih borbi koje su se vodile na brdima oko Tetova, makedonska policija nije napustila svoje položaje sa kojih je gađala u pravcu naoružanih albanskih grupa. Iako se na izgled život normalizuje u gradu Tetovu, specijalne jedinice, okupljene kao i obično oko blindiranih vozila, su koncentrisane u svim glavnim punktovima u gradu. Da bi se stiglo do Tetova iz okolnih sela, moraju se proći nekoliko policijskih patrola sastavljenih od pripadnika regionalnog ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima ima i Albanaca, a glavne punktove na ulazu u grad niko ne sme zaobilaziti. Vozila moraju napraviti jedan veliki krug sporednim putevima da bi ušla u grad. Na tim punktovima, kako je obznanio šef policije u Tetovu, Rauf Ramadani, nema policajaca Albanaca.

Makedonski zvaničnici kažu da su organi državne bezbednosti započeli drugu fazu akcije kojom se predviđa čišćenje terena od minskih polja. Oni, istovremeno, pojačanu kontrolu obrazlažu željom za identifikaciju osoba koje su učestvovale u akcijama naoružanih albanskih grupa. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, Stevo Pendarovski, je izneo podatke da su pripadnici ovih naoružanih grupa, nakon povlačenja, svukli uniforme i spustili se u tetovska sela gde su se umešali sa civilnim stanovništvom.

Prema zvaničnim podacima, makedonska policija je uhapsila 22 osobe koje su optužene za njihovo angažovanje u redovima albanskih naoružanih grupa. Takođe, za još 15 njih se sumnja da su vršili istu delatnost. Isto tako postoje podaci da se od strane makedonske policije drže u pritvoru više od sto Albanaca, za koje se smatra da su nevini. Ove podatke su negirali makedonski zvaničnici.

Makedonske policijske snage su, u jutarnjim satima 6 aprila, započele akciju kontrole nekoliko kuća u selima Poroj i Džepčište. Prema glasnogovorniku Ministarstva unutrašnjih poslova, Steve Pendarovskog, ta policijska akcija je imala za cilj da izvrši pretres nekoliko kuća pod sumnjom da se u njima nalazi oružje. "Tokom ove akcije privedeno je u policiju 18 osoba, prema kojima će se preduzeti mere u skladu sa zakonom". Po njemu, policija je prebila samo dve osobe koje su se loše ponele prema pripadnicima policije.

Sela Poroj i Džepčište takoreći predstavljaju jedinstvenu celinu i svojevrstan teritorijalni kontinuitet mesta gde su vođene borbe. Stanovnici ovih sela kazuju kako su specijalne jedinice u pratnji velikog broja blindiranih vozila u zoru 6 aprila blokirale ova sela. Pretrešeno je 40 kuća. Ponašanje policije, kažu oni, je bilo brutalno, a pretrešene kuće su u potpunosti demolirane. Prema kazivanju jedne žene od oko četrdesetak godina, policija je izvela njenog supruga i sina u dvorište kuće i naredila im da pokažu gde im je oružje. Nakon izvršene kontrole kuće, oni nisu pronašli nikakvo oružje i kao odgovor na to policija je prebila njenog supruga. Najgore je nastradao jedan mladić od oko tridesetak godina starosti. Policijska akcija je upravo i njime započela (mladić je izašao da kupi hleb). On je odbio da odgovara na pitanja postavljena od strane policije, i pošto je brutalno prebijen, poslat je na lečenje u skopskoj bolnici. Prema stanovnicima tog sela, makedonska policija je uhapsila više od četrdeset osoba. Oni su indignirani zbog ponašanja policije i te akcije smatraju kao tendenciju da se zaplaši albansko stanovništvo, upravo sada kada izgleda da se situacija postepeno normalizuje.

Na ovu akciju makedonske policije u sela Poroj i Džepčište je reagovala albanska opoziciona partija u Makedoniji, Partija za demokratski prosperitet, koja je ocenila da je ponašanje policije u suprotnosti sa vrednostima evropske demokratije.

Nakon poslednjih događaja ova partija je odlučila da ne učestvuje činu potpisivanja Sporazuma za asocijaciju i saradnju sa Evropskom Unijom održanog 9 aprila u Briselu. Hapšenja i ubistva Albanaca nakon okončanja borbi, predsednik opštine Tetovo Murtezan Ismaili smatra neljudskim ponašanjem makedonske specijalne policije i vojske. Veoma zabrinjavajući segment prema Murtezanu Ismailiu je i "neviđeni vandalizam koji pokazuje makedonska policija po kućama u planinskim selima, u blizini kojih su vođene borbe". Svedoci tome su, po njemu, bili i predstavnici OEBS-a, koji su posetili ova sela.

Albanska štampa u Makedoniji obiluje napisima i člancima u kojima se opisuju zlostavljanja građana od strane snaga makedonske policije. Međutim, ti isti događaji se sasvim drugačije predstavljaju u makedonskoj štampi. Ona se poziva na zvanične izvore, pravdajući ponašanje policije borbom protiv terrorista. U vezi sa ubistvom jednog 16 godišnjaka iz sela Selce, makedonski mediji prenose izjave zvaničnika makedonske policije, prema kojima je ubijena osoba viđena sa oružjem u ruci. S druge strane pak, u albansim medijima, koji su posetili porodicu ubijenog, se kaže da je ubijeni 16 godišnji dečak izašao iz kuće sa užetom u ruci da bi prikupio stoku.

Makedonska štampa ne objavluje žalbe i primedbe Albanaca upućene na račun ponašanja policijskih snaga. Zahtev Nexhmije Xheladini, majke troje maloletne dece, upućen organima Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi dobila informacije o sudbini njenog supruga, objavili su samo mediji na albanskom jeziku. Albanski narod u Makedoniji ne veruje informacijama koje se objavljuju na makedonskom jeziku. Glavne vesti se veoma malo prate od strane Albanaca pošto, po njima, one nisu istinite i predstavljaju samo antialbanske izjave, t.j. nigde se ne mogu čuti izjave evropskih diplomata koje iznose svoje stavove oko neophodnosti ustavnih promena. One se objavljuju samo u medijima na albanskom jeziku.

Sad zasad se veoma teško pronalazi neka zlatna sredina i zbog kontradiktornih informacija oko razvoja događaja u Makedoniji. Nakon stvorene situacije, teško je dokučiti dali je uistinu započeo dijalog, dali će biti ili ne ponovo rata.

AIM Tetovo, Nexhbedin SHAQIRI