AIM: startSUN, 08 APR 2001 21:58:52 GMT

Car je atupio na scenu

Nacionalni pokret oko Simeona II promeniće političku mapu Bugarske

AIM Sofija, 07.04.2001.

Car Simeon II stavio je kraj svom ćutanju i objavio početak svoje političke karijere. U emocionalnom istupanju u svom restituisanom dvorcu Vrana kraj Sofije sin poslednjeg bugarskog vladara Borisa III oglasio je stvaranje Nacionalnog pokreta "Simeon II" koji će se uključiti u predstojeće parlamentarne izbore. Cilj je da u parlament uđe što je moguće više njegovih poslanika kako bi se sproveli u život osnovni principi iz Simeonovog programa. Tako je nakon više od 55 godina naslednik Koburgota dobio šansu da se ponovo uključi u upravljanje zemljom. Ovog puta ne u ulozi monarha, već političara u Republici Bugarskoj.

Novi nacionalni pokret "Simeon II" ima šansu da poremeti tradicionalni poslednjih 11 godina bipolarni model upravljanja i čak da dobije na parlamentarnim izborima, navode prognoze. Simeon II može da pridobije na svoju stranu one birače koji su razočarani sadašnjim sistemom i koji čine značajan deo Bugara.

Simeon Koburgotski je akcentirao na nekoliko osnovnih principa kojih će se držati u svom političkom ponašanju i ujedno odložio odgovore na neka pitanja za u buduće.

Teza o moralu u politici bila je jedan od akcenata u njegovom istupanju. "Neophodne su neodložne promene političkog sistema i njegovog morala. Potrebna je poštenost. Poštenost u svemu!", izjavio je car. Simeon II podvrgao je oštroj kritici "politički partizanluk". On je žigosao korupciju koja se prema njemu pretvorila u "glavnog neprijatelja Bugarske, osuđujući narod na siromaštvo i odbijajući životno neophodni strani kapital".

"Nije niti moralno, niti politički opravdano to da prema evropskim standardima većina ljudi kod nas žive u bedi dok neki političari grcaju u neobjašnjivom bogatstvu, to da desetine naših sinova i kćeri napuštaju Bugarsku, prognani odsustvom perspektive, to da skoro polovina bugarskih građana izjavljuje da nema za koga da glasaju", izjavio je on.

Ove reči Simeona II bile su posebno usmerene prema onim biračima koji su razočarani dosadašnjim političarima, ljudima sa niskim primanjima, mladim i ljudima u aktivnom uzrastu. Njegove reči da bi trebalo da veliki deo poslanika budu žene jer je "njihovo učešće način da se politika učini ljudskijom a stoga i uspešnijom" svakako da su bile sračunate na simpatije lepše polovine birača.

Simeon II je izjavio da bi mogao ponuditi šemu ekonomskih mera posredstvom kojih bi ne kasnije od 800 dana "čuveno bugarsko trudoljublje i preduzimljivost promenili život ljudi". On je ukazao na potrebu od stranih investicija da bi se povećao životni standard.

Istupanje cara Simeona II je ujedno postavilo i nekoliko upitnika. Car je objavio stvaranje Nacionalnog pokreta "Simeon II" ali nije objasnio hoće li se i sam kandidovati za poslanika. Ostalo je da lebdi u vazduhu i pitanje ko će biti ljudi u njegovom okruženju koji će realizovati njegov program ili će bar popuniti izborne liste.

Dugo ćutanje Simeona II stvorilo je povoljno tle za brojne špekulacije. Mnogi političari spominjani su kao eventualni učesnici jedne buduće monarhističke strukture. Jedino što je za sada jasno jeste da Nacionalni pokret "Simeon II" neće biti koalicija partija, niti političkih lidera. Prema njegovim rečima on će okupljati profesionaliste koji bi trebalo "da su radili, patili i verovali u bolju budućnost našeg naroda". On je obećao da pozove i aktivne političare zbog njihovog iskustva i profesionalizma ali je sačuvao u tajnosti njihova imena.

Da bi pridao sebi veću težinu, Simeon II pobegao je od pitanja koja zaokupljaju njegove neposredne konkurente za vlast i usmerio se pretežno biračima. "U fokusu tog pokreta neće biti pojedine partije ili ličnosti nego nasušni problemi Bugarske".

Očekivana vest o ulasku Simeona II u politički život i akcenti u njegovom istupanju odmah su postali objekat brojnih analiza i prognoza. Prema većini posmatrača njegovo istupanje bilo je premereno, suzdržano i mudro. Jedini detalj koji je dosta osetljiv jeste fiksirani rok od 800 dana da bi se izašlo iz ekonomske krize i poboljšao život svakog Bugarina.

Politikolozi i sociolozi utrkuju se da daju prognoze o budućem uspehu ili neuspehu cara na parlamentarnim izborima. Neosporna je činjenica da će Simeon II privući deo birača vladajućeg Saveza demokratskih snaga (SDS), kao i veliki broj ljudi koji nisu nameravali da glasaju. Prema poslednjim sociološkim ispitivanjima snage buduće formacije oko cara, SDS i Bugarske socijalističke partije (BSP) su skoro izjednačene. Kao pozitivna ocenjuje se ideja da pokret nosi ime Simeona II jer carska osoba uživa ogroman lični autoritet.

Jedan od razloga za visoki rejting Simeona, međutim, je i činjenica što njegovo ime nije okaljano u dosadašnjem političkom sistemu. Ulazak u politiku mogao bi da promeni stvari. Upravo to daje povoda za brojne skeptične ocene.

Od sada pa nadalje rejting Simeona II samo će opadati - što više konkretizuje ono što će raditi, izjavio je politikolog Dejan Kjuranov. Podvodni rifovi tek predstoje jer je akcenat ne na politiku nego na ličnosti", izjavio je njegov kolega Koljo Kolev iz agencije "Medijana" .

Neosporna je činjenica, međutim, da će car pokušati da u jednom proporcionalnom izbornom sistemu učini većinski izbor. I da zauzme jednu nišu koju su ostale partije dobrovoljno oslobodile.

Očekivanja su da će u sledećem parlamentu biti tri velike partije i najviše još dve manje formacije. U pogledu idejne usmerenosti budući carski pokret i SDS su najbliži i izgleda da se između njih mora praviti buduća koalicija kada je reč o novom kabinetu. Međutim, sudeći prema poslednjim informacijama iz štaba Simeona II ovakva saradnja nije tako realna. Simeon II i Ivan Kostov imali su dvočasovni susret u noći uoči izjave cara u parku dvorca Vrana. Smatra se takođe da će se oko Simeona II okupiti veliki deo aktivnih političara koji su napustili SDS ili su bili proterani iz njega. Ako se ima u vidu i to da su njihove predizborne poruke i ciljevi usmereni uglavnom jednom istom delu birača, teško da će se ljubav između SDS i Nacionalnog pokreta "Simeon II" rasplamsati punom strašću.

Neosporno je jedno: da će izbori 17. juna biti više nego zanimljivi, jer su igrači već trojica, a ne dvojica kao što su bili, a pored toga njihove su mogućnosti potpuno izjednačene. Vreme je da se zalaže.

Georgi Filipov (AIM)