AIM: startTUE, 27 MAR 2001 14:18:08 GMT

Federacija BiH

"Mrtve duše" na platnom spisku

Politički vrh HDZ-a ima najmanje 54 miliona razloga za uspostavu "hrvatske samouprave" u BiH. Samo na jednom računu, kojim raspolaže nekolicina odabranih iz vrha HDZ-a, u "Hercegovačkoj banci" Mostar, nalazi se 54 miliona maraka. Po ocjeni međunarodnih zvaničnika, to su trebalo da budu inicijalna sredstva za finansiranje paradržavnih struktura "hrvatske samouprave".

AIM, Sarajevo, 27. 03. 2001. Pobjednik u sukobu između HDZ- a, sa jedne strane i legalnih institucija Federacije BiH i međunarodne zajednice, sa druge, biće onaj ko uspostavi kontrolu nad novčanim tokovima na području FBiH sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Pošto je bilo kakvo iscrtavanje novih granica oružjem u BiH isključeno sve dok je NATO pod firmom SFOR-a, "najveći i najjači pas u dvorištu", bitku umjesto vojnika vode finansijski stručnjaci i institucije. Odluku o proglašenju "hrvatske samouprave", koja bi preuzela ingerencije zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, na dijelu FBiH sa većinskim hrvatskim stanovništvom, donio je početkom marta, "Hrvatski narodni sabor", neformalno tijelo pod patronatom HDZ-a.

U javnosti se svakodnevno pojavljuju brojni novi slučajevi o milionima maraka koji su proteklih godina, tokom kojih je HDZ "partnerski" dijelio vlast sa SDA u FBiH, netragom nestajali. To samo potvrđuje tezu da iza "zaštite vitalnih nacionalnih interesa hrvatskog naroda u BiH", kako HDZ zvanično objašnjava svoje istupanje iz legalnih institucija na nivou države i entiteta, zaista stoje ugroženi interesi, ali finansijski, i to uskog kruga političara-tajkuna okupljenih oko HDZ BiH. Posezanje za razdruživanjem iz FBiH" posljednji, je očajnički potez koji je HDZ jednostavno morao povući. Kada je postalo izvjesno da će postizborna Alijansa za promjene ,ipak, konstituisati vlast i na državnom i na federalnom nivou bez učešća HDZ i SDA, to je značilo da će dosadašnje malverzacije sa novcem iz budžeta, te prihodima javnih preduzeća, pod dosadašnjim patronatom nacionalnih stranaka, izaći na vidjelo, a sa njima i drugi lopovluci. Kako se tu nije radilo o sitnim proceduralnim greškama, već o preusmjeravanju miliona maraka u partijske kase i privatne džepove, jasno je da bi na kraju akteri morali završiti u zatvoru, nakon prethodnog zadržavanja u nadležnim sudovima.

Za sada, prihodi od carina i poreza nastavljaju se u skladu sa zakonom, slijevati u federalni budžet. U međuvremenu, 460 službenika Carinske uprave FBiH, sa direktorom Filipom Andrićem na čelu, iskazalo je podršku odlukama "Hrvatskog narodnom saboru". Novi federalni ministar finansija, dr. Nikola Grabovac, reagovao je smjenom neposlušnog direktora carine, uz upozorenje ostalim službenicima, da među carinicima ionako ima 400 "prekobrojnih" na platnom spisku. Istovremeno, ministar Grabovac, najavio je da su spremne kontra mjere u slučaju da dođe do preusmjeravanja javnih prihoda na neke druge račune. Za razliku od ministra finansija, koji za sada u svom resoru drži situaciju pod kontrolom, to se ne bi moglo reći i za njegovog kolegu, ministra odbrane FBiH, Miju Anića. Tek kada je preuzeo dužnost, ministar Anić je otkrio poraznu činjenicu, da u stvari niko ne zna koliko je stvarno ljudi iz "hrvatske komponente" bilo na platnom spisku ovog ministarstva, jer su svi spiskovi i platne liste negdje drugdje, najvjerovatnije u Mostaru. Do kraja februara ove godine, "hrvatska komponenta" brojala je 9.130 ljudi, što vojnika, što službenika. Istovremeno plate je dobijalo 11.000 ljudi. Najprostija računica sabiranja i oduzimanja, kazuje da u stvarnosti nedostaje gotovo 2.000 ljudi koji su uredno primali plate. Kako se u prosjeku radilo o platama od oko 1.000 maraka mjesečno, to znači da je svakog mjeseca "nestajalo" oko 2 miliona maraka, što je godišnje 24 miliona maraka. Dodaju li se ovome sredstva iz prihoda javnih preduzeća, penzionog fonda iz Mostara, pare iz kantonalnih i federalnog budžeta, gdje je HDZ vladao, te finansijska pomoć koja je ranijih godina dolazila iz Hrvatske, jasno je da do sada otkriveni milioni "nestalih" maraka predstavljaju samo vrh ledenog brijega.

U čitavom haosu koji trenutno vlada u hrvatskoj komponeti Vojske FBiH, i borbi "za duše" njenih pripadnika, najbolje su prošli njeni pripadnici sa područja srednje Bosne i Posavine. Njima je, pored redovne plate iz federalnog ministarstva odbrane, podijeljeno i po 500 maraka poklona od " samouprave". Po onome što se zna, centar preko koga se odvijao najveći broj finansijskih transakcija pod patronatom HDZ-a, je "Hercegovačka banka" Mostar. Istovremeno, ovo je jedna od ovlaštenih banka za prikupljanje javnih prihoda, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se rukovodstvo ove banke dalje ponašati. Posegnu li za državnim parama, odnosno ako ih umjesto u budžet preusmjere na račune "samouprave" izgubiće dozvolu za rad od federalne Agencije za bankarstvo. Među "genijalnim" idejama na koje su došli čelnici samoproglašene "hrvatske samouprave" jeste i ona o ponovnom aktiviranju Zavoda za platni promet na "njihovom" području. Na početku ove godine, zavodi za platni promet u cijeloj BiH ostali su bez posla jer je sav unutrašnji platni promet prebačen na poslovne banke, što je praksa svugdje u normalnim državama. Najava reaktiviranja ZPP-a svjedoči da su zagovornici njegovog ukidanja bili u pravu kada su tvrdili da je to, prije svega, sredstvo političkih partija na vlasti za kontrolu nad ekonomijom. Formiranje i funkcionisanje institucija, bilo da je riječ o legalnim ili paradržavnim, košta. To odlično znaju i u HDZ-u, pa su već duže vrijeme prikupljali novac kojim bi se finansirale institucije "samouprave". Međutim, opstanak ovih institucija zavisiće od njihovog kontinuiranog finansiranja, jer koliko god velika bila "ušteđevina" HDZ-a, prije ili kasnije će se istopiti. Naravno, novac od javnih preduzeća i iz budžeta, nije ni do sada bio jedini izvor prihoda "biznismenima" iz HDZ-a na privremenom radu u politici. Šverc cigaretama, alkoholom, kafom, ljudima, jedan je od najunosnijih poslova u ovom trenutku u BiH, pri čemu je prostor zapadne Hercegovine i do sada bio "obećana zemlja" za ovakvu vrstu "poslovanja". Naravno, ovo ne bi bilo moguće bez blagoslova ljudi na vlasti. Da bi profit od krijumičarenja mogao biti jedan od glavnih izvora finansiranja "hrvatske samouprave" navodi i Međunarodna krizna grupa (ICG) u svom posljednjem izvještaju.

Otkrivanje i blokiranje novca koji je HDZ nezakonito prigrabio prethodnih godina, sada je jedan od prioriteta i nove federalne vlasti ali i međunarodne zajednice, pri čemu će se među prvima na udaru naći javna i druga preduzeća, banke i penzioni fond pod kontrolom HDZ-a. Zadatak nije lak s obzirom na to da je uklanjanje kompromitirajuće dokumentacije očigledno već počelo, a očekivati da će nezavisni revizori moći tek tako ušetati u sumnjiva preduzeća i banke, bez pratnje SFOR-a, iluzorno je. Isto tako, jasno je da oni koji su "borbu za hrvatske nacionalne interese" unovčili milionima maraka koje su strpali u vlastite džepove, neće se lako odreći stečenog bogatstva i moći, jer to direktno znači da bi na duže vrijeme imali obezbjeđenu hranu, smještaj i garderobu, o državnom trošku.

Nakon svega, očigledno je da pravo pitanje nije odakle HDZ-u 54 miliona maraka na tajnom računu, već gdje je ostatak i koliko je ukupno para u igri.

Dražen Simić (AIM, Sarajevo)