AIM: startTHU, 22 MAR 2001 08:54:46 GMT

Pogoršanje bezbednosne situacije stvara paniku u narodu

Ovih dana je prisutna potrošačka groznica,kupuju se veće sume deviza,veliki su redovi na benzinskim pumpama,a avionske karte su prodate za narednih deset dana.

AIM Junior, Skopje 21.03.2001.

Zbog aktuelnih dešavanja u makedonskom gradu Tetovu i njegovoj okolini,kao i nakon izjava odgovornih osoba da je situacija u Makedoniji

prilično ozbiljna,među Makedoncima je zavladala panika koja je izazvala pravu "potrošačku groznicu".Ovih dana masovno se kupuju prehrambeni artikli sa dužim vekom trajanja,lekovi,a na benzinskim pumpama mogu da se vide duge kolone vozila koja čekaju da napune benzin.Veliki deo denarske ušteđevine ljudi masovno pretvaraju u devize,što je izazvalo skok nemačke marke na blizu 33 denara za jednu marku.Ispred Uprave unutrašnjih poslova kolone građana čekaju na produženje putnih isprava ili za vađenje novih pasoša.

- Nakon što su u javnim glasilima objavljivane informacija o ugroženosti

bezbednosne situacije u našoj zemlji,povećla se potrošnja,posebno brašna,mleka,šećera i zejtina,kaže Velika Aranđelović,šefica marketa "Tineks" u Kiseloj Vodi.Ona objašnjava da za sada nema nikakvih problema u snabdevanju i da u njihovim marketima imaju sve artikle.

U privatnim marketima vele da građani masovno kupuju artikle sa dužim rokom trajanja.To je najčešće konzervirana hrana,biskviti, detedženti i slično.U apotekama objašnjavaju da je i kod njih povećan promet,posebno antibiotika i analgetika.

U "Makpetrolu" kažu da je ovo uobičajena psihoza koja se stvara u narodu

u ovakvim vremenima.

"Na svim benzinskim pumpama,za sada,ima dovoljnih količina benzina,dizel goriva i nafte za domaćinstvo.Većih gužvi je bilo odmah nakon događanja u tetovskom kraju,ali situacija se polako počela smirivati.Nema potrebe da se stvara panika kod stanovništva jer nafte i benzina ima dovoljno", kažu u "Makpetrolu".

U privatnim menjačnicama ističu da nema maraka,a promenjen je kurs i na deviznom tržištu.Tako,u menjačnicama se jedna nemačka marka prodaje za 32,9 denara,a otkupljuje se za 32,4 denara.

U Narodnoj banki Makedonije kažu da je ovo uobičajena pojava u ovakvim uslovima kada "narod zahvata ratna psihoza".

" Ne postoje nikakvi preduslovi za povećanje kursa nemačke marke. Privatne menjačnice koriste ovakvo stanje da bi zaradile i veštački podižu kurs nemačke marke.Marka će se stabilizovati kada se smiri situacija u državi",kažu u NBM.

Letovi dve makedonske avio-kompanije,MAT i Avioimpeks su puni za narednih deset dana,a osim redovnih,organizuju se i vanredne avio- linije prema susednim državama.U Avioimpeksu su nam rekli da je interesovanje za karte ogromno,a uglavnom putuju žene i deca. Najčešće,destinacija se ne bira i prihvataju se karte za bilo koju državu.Oni su zatražili i organizovanje dopunskih letova.Sa skopskog aerodroma "Petrovec" dnevno poleće oko 2.000 ljudi,uglavnom žena i dece.

Zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Makedoniji.ovih dana se u većini poslovnih banaka vršila veća isplata denarskih i deviznih ušteđevina građana.Uplašeni za sigurnost njihovih sredstava deponovanih na žiro i tekućim računima u bankama,građani su podizali svoje ušteđevine.U bankama je,takođe,vidljiv i povećani otkup deviza po tekućem kursu.U Komercijalnoj banci su nam potvrdili da postoji veća pokretljivost građana čiji se računi nalaze u banci.

" Ovih dana je primetna veća isplata denarskih,a posebno deviznih ušteđevina na zahtev građana.Isto tako,povećana je i prodaja deviza.Ipak,povećana isplata ušteđevina nije stalna,odnosno ona se kreće

u intervalima,tako da je jedan dan veća,a drugi dan manja", kaže Asen Celeski,direktor odseka za stanovništvo u Komercijalnoj banci.

U Tutunskoj banci kažu da se većina njihovih korisnika obraća bankarskim

službenicima zabrinuti za sigurnost njihovuh ušteđevina,a veoma mali broj njih se usuđuje da podigne sredstva sa svojih računa. - Nismo primetili povećanu isplatu denarskih ili deviznih ušteđevina građana.Međutim,ipak postoji veća frekvencija građana u banci,koji su zbog političke situacije u našoj zemlji zabrinuti za sigurnost njihovog novca.Ako postoji zahtev od strane građana,obaveza banke je da isplati celokupan štedni ulog,bez obzira da li je oročen ili ne, kaže Stojna Stojkovska,direktor sredstava u Tutunskoj banci.

U Makedonskoj banci,gde se nalazi oko 500.000 gračuna građana i firmi,kažu nam da je krajem prošle nedelje primećena veća zainteresovanost za otkup deviza od strane građana. - U bankarskom poslovanju primećujemo blagu promenu kada su u opticaj puštene devize na prodaju.Međutim,ova zainteresovanost nije stalna,dok neke veće isplate deviznih i denarskih uloga nisu primećene,kažu u Makedonskoj banci.

Narodna banka je od 16.marta redovno počela da snabdeva komercijalne banke sa devizama,pri čemu je ministar finansija,Nikola Gruevski istakao

da će se ovo odvijati kontinuirano zbog toga što deviznih rezervi ima više nego dovoljno.Tako su,od petka,sve poslovne banke postepeno počele sa prodajom deviza čiji limit iznosi 500 DM po tekućem kursku nemačke marke.

Međutim,ovakva situacija u Makedoniji isto tako utiče i na psihu ljudi.Na Klinici za psihijatriju u Skoplju ovih dana je registrovan povećan broj pacijenata koji traže lekarsku pomoć zbog najnovijih incidenata koji se dešavaju u zemlji.Za razliku od ordinacija opšte medicine,koje su poluprazne,psihijatri imaju posla preko glave.Radi se o

egzistencijalnom strahu,koji je ovih dana prisutan kod svih nas.Ljudi se

boje za sebe,porodicu,okolinu.

" U ovoj situaciji,to je realan strah,kada se čovek boji da može izgubiti život i najbliže.Atakovan je veliki broj građana u zemlji koji su izloženi kontinuiranom frustraciskom faktoru,koji traje već 10 godina, i njegovom kumulativnom efektu koji provocira reakciju stresa,u smislu posttraumatskog stresnog rastrojstva", priča Dr.Viktorija Vujović,psihijatar u Klinici,kada se ovih dana za pregled javljao veći broj skopljanaca - pripadnika raznih nacionalnosti.

Psihijatrijsku pomoć sve češće traže i oni građani kod kojih već postoje

neurotska rastrojstva,a koja su sada izraženija. Međutim,lekari kažu da na kliniku dolaze i sasvim zdravi ljudi,zbog političkog nasilja.

Ipak,narod je optimist i nada se da će se situacija u Makedoniji normalizovati i da će protekla nedelja biti samo jedna loša uspomena,u kojoj su,na žalost,ugašeni i mladi životi.

AIM Junior

NEDA POPOVSKA