AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  TUE, 27 FEB 2001 23:32:17 GMT

  Novi carinski punktovi I koridori šverca

  Priština, 27.02.2001.

  Poslednjeg ponedeljka u februaru, počela je da funkcioniše carina i na graničnim prelazima između Kosova i Srbije. Međutim, pre nego što je civilna administracija na Kosovu donela ovu odluku, prva je reagovalo rukovodstvo Srbije najavljujući da će svu uvezenu robu, čija je poslednja destinacija Kosovo, biti podvrguta kontroli i carinskim nametima. Međutim, na kraju je ispalo da je reč samo o taksama na tranzitnu robu.

  Carinski punkovi su postavljeni kod sela Končulj kod Gnjilana, u Lešaku u opštini Leposavić i Ribariću u opštini Zubin Potok.

  Na graničnom punktu u Merdarima i kod Končulja, radiće domaći inspektori, a na ostala dva carinska punkta na severu Kosova u početku će raditi međunarodni inspektori, zbog opasnosti kojima bi mogli da budu izloženi carinici Albanci, u regionu kojim dominira srpska zajednica. Kako je planirano, međunarodni inspektori će vršiti te zadatke kratko vreme i u striktno određenom roku.

  Ipak, carinski režim na ovim graničnim prelazima će se razlikovati od drugih graničnih prelaza - kao što su oni sa Makedonijom i Albanijom. Carinski službenici kažu da će se na graničnim prelazima sa Srbijom cariniti sva roba koja ulazi na Kosovo. ''Za robu koja vodi poreklo iz Srbije, plaćaće se porez na promet i akciza, i to za kafu, duvan, alkohol, naftu i naftne derivate'', istakao je direktor cerinske službe Kosova Ylber Rraci. Na tim prelazima biće i jedina kosovska kompanija za kontrolu kvaliteta roba ''Kosova Control''. ''Spremni smo da vršimo kontrolu na granici sa Srbijom, čim dobijemo autorizaciju'', kaže Nexhat Pula, rukovdilac pravne službe u ''Kosova Control'', kompaniji koja vrši sanitarnu, veterinarsku i fito - sanitarnu vferifikaciju na graničnim prelazima sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. On je takođe zatražio i stvaranje bezbednih uslova za rad inspektora ove kompanije na carinskim punktovina na severu Kosova u Lešaku i Ribariću. ''Verujemo da je UNMIK uzeo u obzir ove okolnosti i da će naši inspektori biti sigurni prilikom vršenja svog posla'', nada se gospodin Pula.

  Iako odgovorni u carinskoj službi tvrde da će se zatvoriti svi prolazi kroz koje je na Kosovu mogla da uđe neocarinjena roba, ipak i tamo gde se već godinu ipo nalaze carinici štošta prolazi kroz sasvim površnu kontrolu ili se ona uopšte i ne vrši. Iako gospodin Rraci ne krije zadovoljstvo što je putem carina obezbeđeno 98 odsto budžetskog prihoda, ipak, u jednoj svojoj izjavi gospodin Stenly Pearson, koopredavajući Centralnog fiskalnog autoriteta da ''više ima cigareta na trgu ''Majka Tereza'' u Prištini od ukupne količine ocarinjenih cigareta'', govori o propustima ove službe na granici.

  Šverc se vrši na razne načine. Odgovorni na carini tvrde da se u zavisnosti od destinacije koriste dve vrste cena. Kada je reč o gorivu za potrebe UNMIK-a i KFOR-a, cene su više, dok je za tržište tona karburanta za 160 dolara jeftinija. S druge strane, Xhemshit Duriqi ekonomista i direktor Instituta Euro - Invest kaže da ''grčka i makedonska Vlada primoravaju kosovare da plaćaju dodatnu cenu za naftu i benzin''.

  Međutim, čitav problem leži u niskom carinjenju goriva na graničnim prelazima Kosova. Prema Duriqiju, a oslanjajući se na količinu dnevne potrošnje, samo od carinjenja goriva u budžet Kosova bi se za mesec dana moglo inkasirati 20 miliona nemačkih maraka. Iako u Centralnom fiskalnom autoritetu nema egzaktnih podataka, prema analizama Euro - Investa u budžet se sliva samo jedna trećina mogućih sredstava.

  ''Nikada nismo unapred tvrdili da nema korupcije. Nauprot, lično mislim da ima korupcije'', izjavljuje direktor carinske službe Rraci. Takođe, po njemu su i carinske službe susednih zemalja uključene u korupciju i pošto se Kosovo nalazi između tih zemalja teško je da i Kosovo ostane imuno.

  Inspekcijske službe su iznele da su u Đakovici zaplenjene falsifikovane carinske deklaracije. One nose pečat UNMIK-a kao i broj protokola. Međutim, takve deklaracije nisu evidentirane u knjigu protokola, a pitanje pečata UNMIK-a treba verifikovati - da li je falsifikovan ili je neko od osoblja zloupotrebio pečat. Navodi se i slučaj u Peći, kada je jedan Albanac povezan sa jednim Bošnjakom iz Rožaja donosio dokumenta za registraciju vozila. Svi su dokumenti bili blanko i sa pečatom MUP-a Srbije. Vlasnici vozila su ustanovili da su ona registrovana pre NATO bombardovanja i da je prvo mesto registracije bio Beli Manastir. Nakon završetka rata u Hrvatskoj, veliki broj vozila je uvezeno u druge delove tadašnje Jugoslavije, čak i sa običnom potvrdom da je izvšena carina. Praktično, ova veza više ne postoji, ali njeni tragovi se i dalje osećaju preko falsifikovanih dokumenata.

  Na jednoj konferenciji za štampu održanoj u Prištini Paul Atkins generalni direktor carinske službe Kosova, izjavio je da na Kosovu ulaze cisterne koje su opremljene dokumentacijom da prenose gorivo, a zapravo švercuju cigarete.

  Nisu retki ni slučajevi kada se ''fabrikovanje'' cigareta vrši i na Kosovu. U stvari, u jednoj prostoj štampariji cigarete lošeg kvaliteta se ambalažiraju kao cigarete extra kategorije...

  Sudeći po ovome otvaranje carinskih punktova na graničnim prelazima sa Srbijom ne znači i zatvaranje svih prolaza šverca...

  AIM Priština, Ibrahim REXHEPI

  Aim\pri\pubs\vo

  Novi carinski punktovi I koridori šverca

  Priština, 27.02.2001.

  Poslednjeg ponedeljka u februaru, počela je da funkcioniše carina i na graničnim prelazima između Kosova i Srbije. Međutim, pre nego što je civilna administracija na Kosovu donela ovu odluku, prva je reagovalo rukovodstvo Srbije najavljujući da će svu uvezenu robu, čija je poslednja destinacija Kosovo, biti podvrguta kontroli i carinskim nametima. Međutim, na kraju je ispalo da je reč samo o taksama na tranzitnu robu.

  Carinski punkovi su postavljeni kod sela Končulj kod Gnjilana, u Lešaku u opštini Leposavić i Ribariću u opštini Zubin Potok.

  Na graničnom punktu u Merdarima i kod Končulja, radiće domaći inspektori, a na ostala dva carinska punkta na severu Kosova u početku će raditi međunarodni inspektori, zbog opasnosti kojima bi mogli da budu izloženi carinici Albanci, u regionu kojim dominira srpska zajednica. Kako je planirano, međunarodni inspektori će vršiti te zadatke kratko vreme i u striktno određenom roku.

  Ipak, carinski režim na ovim graničnim prelazima će se razlikovati od drugih graničnih prelaza - kao što su oni sa Makedonijom i Albanijom. Carinski službenici kažu da će se na graničnim prelazima sa Srbijom cariniti sva roba koja ulazi na Kosovo. ''Za robu koja vodi poreklo iz Srbije, plaćaće se porez na promet i akciza, i to za kafu, duvan, alkohol, naftu i naftne derivate'', istakao je direktor cerinske službe Kosova Ylber Rraci. Na tim prelazima biće i jedina kosovska kompanija za kontrolu kvaliteta roba ''Kosova Control''. ''Spremni smo da vršimo kontrolu na granici sa Srbijom, čim dobijemo autorizaciju'', kaže Nexhat Pula, rukovdilac pravne službe u ''Kosova Control'', kompaniji koja vrši sanitarnu, veterinarsku i fito - sanitarnu vferifikaciju na graničnim prelazima sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. On je takođe zatražio i stvaranje bezbednih uslova za rad inspektora ove kompanije na carinskim punktovina na severu Kosova u Lešaku i Ribariću. ''Verujemo da je UNMIK uzeo u obzir ove okolnosti i da će naši inspektori biti sigurni prilikom vršenja svog posla'', nada se gospodin Pula.

  Iako odgovorni u carinskoj službi tvrde da će se zatvoriti svi prolazi kroz koje je na Kosovu mogla da uđe neocarinjena roba, ipak i tamo gde se već godinu ipo nalaze carinici štošta prolazi kroz sasvim površnu kontrolu ili se ona uopšte i ne vrši. Iako gospodin Rraci ne krije zadovoljstvo što je putem carina obezbeđeno 98 odsto budžetskog prihoda, ipak, u jednoj svojoj izjavi gospodin Stenly Pearson, koopredavajući Centralnog fiskalnog autoriteta da ''više ima cigareta na trgu ''Majka Tereza'' u Prištini od ukupne količine ocarinjenih cigareta'', govori o propustima ove službe na granici.

  Šverc se vrši na razne načine. Odgovorni na carini tvrde da se u zavisnosti od destinacije koriste dve vrste cena. Kada je reč o gorivu za potrebe UNMIK-a i KFOR-a, cene su više, dok je za tržište tona karburanta za 160 dolara jeftinija. S druge strane, Xhemshit Duriqi ekonomista i direktor Instituta Euro - Invest kaže da ''grčka i makedonska Vlada primoravaju kosovare da plaćaju dodatnu cenu za naftu i benzin''.

  Međutim, čitav problem leži u niskom carinjenju goriva na graničnim prelazima Kosova. Prema Duriqiju, a oslanjajući se na količinu dnevne potrošnje, samo od carinjenja goriva u budžet Kosova bi se za mesec dana moglo inkasirati 20 miliona nemačkih maraka. Iako u Centralnom fiskalnom autoritetu nema egzaktnih podataka, prema analizama Euro - Investa u budžet se sliva samo jedna trećina mogućih sredstava.

  ''Nikada nismo unapred tvrdili da nema korupcije. Nauprot, lično mislim da ima korupcije'', izjavljuje direktor carinske službe Rraci. Takođe, po njemu su i carinske službe susednih zemalja uključene u korupciju i pošto se Kosovo nalazi između tih zemalja teško je da i Kosovo ostane imuno.

  Inspekcijske službe su iznele da su u Đakovici zaplenjene falsifikovane carinske deklaracije. One nose pečat UNMIK-a kao i broj protokola. Međutim, takve deklaracije nisu evidentirane u knjigu protokola, a pitanje pečata UNMIK-a treba verifikovati - da li je falsifikovan ili je neko od osoblja zloupotrebio pečat. Navodi se i slučaj u Peći, kada je jedan Albanac povezan sa jednim Bošnjakom iz Rožaja donosio dokumenta za registraciju vozila. Svi su dokumenti bili blanko i sa pečatom MUP-a Srbije. Vlasnici vozila su ustanovili da su ona registrovana pre NATO bombardovanja i da je prvo mesto registracije bio Beli Manastir. Nakon završetka rata u Hrvatskoj, veliki broj vozila je uvezeno u druge delove tadašnje Jugoslavije, čak i sa običnom potvrdom da je izvšena carina. Praktično, ova veza više ne postoji, ali njeni tragovi se i dalje osećaju preko falsifikovanih dokumenata.

  Na jednoj konferenciji za štampu održanoj u Prištini Paul Atkins generalni direktor carinske službe Kosova, izjavio je da na Kosovu ulaze cisterne koje su opremljene dokumentacijom da prenose gorivo, a zapravo švercuju cigarete.

  Nisu retki ni slučajevi kada se ''fabrikovanje'' cigareta vrši i na Kosovu. U stvari, u jednoj prostoj štampariji cigarete lošeg kvaliteta se ambalažiraju kao cigarete extra kategorije...

  Sudeći po ovome otvaranje carinskih punktova na graničnim prelazima sa Srbijom ne znači i zatvaranje svih prolaza šverca...

  AIM Priština, Ibrahim REXHEPI