AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 21 FEB 2001 00:36:40 GMT

  AIM Junior: Crveni polumesec

  Priština, 20.02.2001.

  Turski Crveni polumesec je humanitarna organizacija koja postoji još od vremena Osmanlijskog carstva, odnosno od 1868 godine.

  Ova humanitarna je organizacija u proteklih 131 godinu svog delovanja u svim ratovima, kako Osmanlijske države tako i Republike Turske, vršila svoju humanitarnu aktivnost - u pozadini fronta pružanjem pomoći ranjenicima i bolesnicima.U različitim periodima u svojoj zemlji, Crveni polumesec je u mnogim elementarnim nepogodama pružao pomoć ugroženom narodu.Od 1974. godine, ova humanitarna organizacija je i van svojih granica, mnogim zemljama koje su bile pogođene prirodnom katastrofom dopremala humanitarnu pomoć u obliku šatora, čebadi, lekova, hrane. i tako stekla međunarodni ugled. Jednom rečju ona je uvek stizala da ljudima u oskudici po celome svetu pruži pomoć.

  U Afganistanu, Azerbejdžanu, Severnom Iraku, Somaliji i Bosni i Hercegovini, nakon ratova i iseljeničkih pokreta, Crveni polumesec je osnovao i izbegličke kampove.

  Svoje aktivno delovanje na Kosovu Crveni polumesec je započeo krajem marta 1999. godine, tokom NATO intervencije.

  Početak masovnih izbegličkih pokreta za Makedoniju i Albaniju uticao je da ova organizacija odmah pristupi pružanju humanitarne pomoći. Obezbeđenjem pet transportnih aviona dopremljena je i prva humanitarna pošiljka u obliku šatora i ćebadi u Albaniju, nakon čega je usledila i isporuka pet šlepera hrane. Istovremeno, Crveni polumesec je izbeglom ili proteranom kosovskom stanovništvu u Makedoniji dopremao veliku količinu hrane, a postavljao i kampove čime je obezbeđen smeštaj za desetine hiljada izbeglica. I u Elbasanu, u Albaniji, postavljen je jedan kamp za izbeglice.

  U okviru svoje delatnosti I angažovanosti, ova humanitarna organizacija je 5. aprila 1999. godine u turskom gradu Krklareli takođe izgradila izbegličko naselje ''Gazi Osman Paša'', u kojem su se smestile kosovske izbeglice.

  Humanitarna organizacija Crveni polumesec na Kosovo je stigla zajedno sa turskim vojnicima u okviru KFOR- 4 jula 1999 godine

  Danas ova organizacija pruža svoju pmoć svim stanovnicima Kosova, bez obzira na nacionalnu ili pak vesrku pripadnost, kako u hrani tako i higijenskim sredstvima i medicinskim uslugama. U Crvenom polumesecu radi ekipa sastavljena od šest turskih i 12 lokalnih humanitaraca, i raspolaže sa šest ambulantnih vozila.U selu Mamuša, a zatim i Prizrenu, redovno odvija svoju humanitarnu aktivnost. Građanima albanske, bošnjačke, i turske nacionalosti koji žive u Prizrenu I okolnim selima, zatim Dragaškoj oblasti, Prištini, Gnjilanu, Dobrčanu, Mitrovici, Vučitrnu I Peći dopremio je pomoć u hrani I higijenskim sredstvima i to za čak 32.000 porodica koje broje ukupno 200.000 članova, a leksrski pregled je prošlo 21.000 lica. Samo u januaru ove godine Crvenog polumeseca za vreme Bajrama I Novogodišnjih tokom verskog praznika Bajrama i za Novu godinu siromašnim porodicama je podeljeno ukupno 4.500 paketa sa hranom. Tako na primer, opskrbljeno je 85 porodica u selu Atmadža, a u selima Našec i Graždanik 100 porodica. 252 bošnjačke porodice u selu Grnčar takođe su dobile pakete sa hranom, kao i 52 porodice u selima Kušnik I Lez. Za nepokretne osobe je obezbeđeno i sedam invalidskih kolica.

  Pružanje medicinske pomoći i lekarska kontrola su uobičajene aktivnosti Crvenog polumeseca. U Gnjilanu i Dobrčanu je izvršena lekarska kontrola kod 2990 lica I podeljeno je od 1400 kutija lekova I paketa hrane. U istom regionu je nedavno podeljena I zimska odeća za oko 300 albanskih i turskih učenika Osnovne Škole ''Musa Zajmi''. Pomoć ove humanitarne organizacije uručena je građanima Mitrovice i Vučitrna. Dispanzeru u Prištini poklonjen je aparat za razvijanje rengenskih snimaka, u vrednosti od 23.000 nemačkih maraka.

  Od samog početka svoje angažovanosti na Kosovu, ekipe Crvenog polumeseca rade bez prestanka 24 sati, I kako kažu njeni aktivisti, trude se da zadovolje sve prohteve, naročito siromašnih porodica. Na pitanje koliko će dugo ostati na Kosovu, odgovor je glasio: ''Odluku o tome doneće Vlada republike Turske''...

  AIM Priština, Ekrem SARCI