AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 21 FEB 2001 00:04:24 GMT

  AIM Junior: Put u budućnost

  Priština, 20.02.2001.

  Razrušeno Kosovo, nakon rata u pravom smislu reči kako za mnoge vlade zapadnih zemalja tako I za mnogobrojne nevladine organizacije, bila je pravi izazov u pogledu stvaranja novog društva. Potrebe ratom razrušenog Kosova su se kretale od najnužnije humanitarne pomoći pojedincima, pa do stvaranja jednog demokratskog multietničkog društva.

  Dvoipomesečni rat i izbeglički život skoro polovine građana Kosova , zasiguno su I najbolji pokazatelj potreba Kosova I njenih građana, kako u pogledu humanitarne tako I u pogledu stručne pomoći zapadnih zemalja I njenih nevladinih organizacija.

  Dostignuća u 18 meseci posleratnog perioda na Kosovu koja su postignuta isključivo neprekidnim radom I nadasve stručnim pristupom nevladinih organizacija, najbolje potvrđuju potrebe građana Kosova I dolazak raznih nevladinih organizacija sveta.

  Jedna od mnogobrojnih nevladinih organizacija sveta koja su svojim radom I prisustvom na Kosovu uspeli da zabeleže dobre rezultate u pogledu humanitarne i stručne pomoći je Razvojni Fond Anadolija (Anadolu Kalkinma Vakfi - AKV) sa sedištem u Turskoj. Razvojni Fond Anadolija je najveći broj svojih aktivnosti u koordinaciji sa kontigentom turskih vojnika u okviru KFOR-a i Koordinacionim birom Turske. Inače, aktivnosti ove organizacije se kreću od humanitarne, pa do pružanja stručno- edukativne pomoći. Odmah po dolasku na Kosovo aktivnosti Razvojnog Fonda Anadolija su bile koncentrisane samo na teritoriji Prizrena I okoline, da bi se ove aktivnosti vremenom proširile I na ostale centre na Kosovu. Jedna od prvih I konkretnih aktivnosti A.K.V.- a su se ogledale u organizovanju kompjuterskih kurseva , na kojima su dosada 150 polaznika I dobili diplome za obuku na kompjuterima. Veliko interesovanje za ovaj kurs najbolje potvrđuju I 60 novih polaznika (nije krajnji broj zaintersovanih) koji trenutno pohađaju ovaj kurs. Razvojni Fond Anadolija pored Prizrena vrši pripreme I za početak kompjuterskih kurseva I u ostalim centrima Kosova kao što su Priština, Gnjilane, Mitrovica I Vučitrn. Predavači na ovim kursevima su stručnjaci kompjuteristike, dovedeni iz Turske. U sklopu svojih stručno- edukativnih pomoći, Razvojni Fond Anadolija započela je i kurs Engleskog jezika. Kurs engleskog jezika, nakon kojeg je do sada 50 polaznika dobilo diplome, trenutno pohađa još 80 polaznika. I u ovom slučaju su predavači profesori engleskog jezika iz Turske. U planu je da se u skorije vreme organizuju slični kursevi i u drugim centrima Kosova.

  Organizacija Razvojni Fond Anadolije (AKV), u sklopu svojih aktivnosti, u selu Mamuša - koje je pretežno naseljeno turskim življem je za za Omladinsku organizaciju ovog sela izgradilo edukativni centar na površini od 130 kvadratnih metara. AKV je oja centar opskrbilo i sa 5 kompjutera i 10 mašina za tkanje ćilima. U planu je predviđena i izgradnja edukativnog centra I u Gnjilalu, gde takođe živi turska populacija, a kako je potvrđeno, pripreme su u završnopj fazi.

  Pored edukativno - stručne pomoći AKV je u više centara - Prizrenu, Dragašu, Vučitrnu, Mitrovici, Gnjilanu I Dobrčanu, bez obzira na nacionalnu I versku pripadnost, podelilo više od 1000 kompleta zimske odeće i obuće, kao i preko 1000 kompleta školskog pribora i druge školske opreme. Prednost su imala hendikepirana deca i deca koja su bila ili ostala bez roditelja.

  I kada je razvoj kulture u pitanju, ova humanitarna organizacija nije ostala ravnodušna. U kontaktima sa čelnicima kulturno- umetničkih društava ona je prvo napravila spisak njihovih neophodnih potreba, da bi nakon toga I konkretizovala ovu vrstu svoje aktivnosti poklanjajući određeni broj muzičkih instrumenata I kompleta folklornih nošnji. Na listi su se našli KUD- ''Dogri Jol'' i KUD ''Agimi'' iz Prizrena, KUD '' Ašik Ferki '' iz Mamuše i KUD ''Gerček'' iz Prištine. Pored pomoći u muzičkim instrumentima i folklornim nošnjama AKV. je ovim društvima I pomogla i materijalno u organizovanju svečanosti I jubileja ovih društava.

  Ova nevladina organizacija je svoju pomoć pružila i jedinom nezavisnom listu na turskom jeziku na Kosovu ''Jeni Donem'' u osposobljavanju njenog kadra. Jednom broju mladih novinara je omogućila pohađanje novinarskog kursa u Turskoj. Za ostale je organizovan i novinarski kuurs u Prizrenu, na kojem su mladi polaznici mogli da čuju iskustva i preporuke profesora novinarstva iz Turske sa tamošnjeg poznatog Univerziteta ''Gazi'' iz Ankare. Ovaj kurs je organizovao list ''Jeni Donem'' I UNESCO.

  AIM Priština, Zumuret Sylejman