AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  TUE, 30 JAN 2001 22:15:47 GMT

  Odlukom načelnika generalštaba VJ Nebojše Pavkovića

  Vraćanje oduzetih činova?

  AIM, Beograd, 30. 1.2001

  Dok dobar deo javnosti već više od tri meseca očekuje njegovu smenu sa mesta načelnika Generalštaba VJ, general-pukovnik Nebojša Pavković ne prestaje da iznenadjuje sve.Uoči Nove godine, nadležne službe VJ saopštile su da je Pavković odlučio da budu preispitane pravosnažne odluke Sudova časti pri GŠ VJ kojima su pojedini rezervni oficiri osudjeni na "gubitak čina".U saopštenju nije precizirano koje odluke će biti preispitane, ni o kojim rezervnim oficirima je reč, no nikakva tajna nije da bi to pre svih mogli da budu Pavkovićev predhodnik Momčilo Perišić, sada predsednika Pokreta za demokratsku Srbiju i funkcioner ove stranke Dragan Vukšić, kojima su u maju, odnosno u julu prošle godine oduzeti činovi. Mesec dana kasnije, Viši sud časti odbio je žalbe Perišića kome je oduzet čin rezervnog generala i Vukšića kome je oduzet čin rezervnog pukovnika uz obrazloženje da su se oni "ponašanjem i javnim istupima, svrstali na stranu onih koji su izvršili agresiju na SRJ čime su se grubo ogrešili o lik, dužnosti i obaveze rezervnog oficira i naneli štetu ugledu VJ i SRJ".

  Državni vrh i VJ nisu čak ni pokušali da sakriju da su im smetali javni nastupi visokih oficira u rezervi u redovima opozicije Srbije, koju su nazivali " NATO plaćenicima, NATO pešadijom, izdajicama, lokatorima, janičarima pa čak i hijenama i ljudima sumnjivog morala". Ma koliko se sada trudio da dokaže kako ni jedan njegov nastup iz tog perioda nije bio politički obojen i Načelnik Generalštaba Nebojša Pavković dao je svoj doprinos blaćenju Perišića i Vukšića. Sada kaže "mi nikoga nismo proglašavali izdajnicima niti plaćenicima, mi smo u našim kontaktima i sa bivšim našim kolegama i sa liderima opozicionih stranaka u to vreme samo odgovarali na napade koji su bili upućeni Vojsci. Po meni lično, bilo je nepotrebnih i neprimerenih napada na Vojsku Jugoslavije, na vojni vrh, na pojedine ličnosti u Vojsci itd., tako da u tom kontekstu možemo razgovarati o odnosu pojedinih pripadnika vojske, a u prepucavanjima preko sredstava javnog informisanja izrazili smo svoje neslaganje za njihove ocene u vezi sa držanjem Vojske i za vreme agresije, i posle agresije, i uopšte mesto i ulogu Vojske u društvu. Dakle, mi nismo imali neke posebne sukobe sa liderima opozicionih stranaka. Mi jesmo kolege sa tim našim bivšim kolegama, ali te bivše kolege - znate da ovde mislim na bivšeg načelnika Generalštaba - to su ljudi koji su nas najviše napadali a mi smo samo odgovarali i to je ta priča".

  Medjutim, činjenice govore drugojačije. Nebojiši Pavkoviću naročito je smetala kritičnost Vukšića u vezi "čuvene" vojne doktrine koja je utvrdjena neposredno uoči septembarskih izbora u SRJ. U opsežnom intervjuu "Politici" u avgustu prošle godine Pavković tvrdi da "spomenuti gospodin ni u stručnom ni u moralnom pogledu nije ličnost koja može da se bavi ovim pitanjima.U stručnom, zato što je za vreme vojne službe komandovao samo najnižim jedinicama i nije se bavio problemima koji imaju dodirnih tačaka sa Doktrinom.Vukšić kritikuje izostajanje skupštinske verifikacije Vojne doktrine, čime ukazuje na nepoznavanje procedure donošenja ovog dokumenta" samouvereno je tvrdio tada Pavković dodajući kako je "Vukšić neobrazovan i neobavešten". "Konstatacije o tzv. tempiranju usvajanja VD SRJ baš u ovom momentu i tobožnji efekti koji su se po Vukšiću time hteli dobiti, dokaz su duboke frustriranosti imenovanog prema organizaciji koja ga je odbacila kao nekvalitetnog i nepoželjnog. To što imenovanom smeta činjenica da je predsednik Republike ujedno i Vrhovni komandant, samo govori o "vernoj" službi sadašnjim nalogodavcima, a ne o stvarnom rezonovanju, jer se tom problematikom ni u jednom periodu svoje vojne karijere nije bavio, ni praktično ni teorijski"objašnjavao je dalje Pavković.

  Ni o Momčilu Perišiću kolega Pavković nije imao ništa bolje mišljenje, i to ne samo pre septembarskih izbora. Možda i zbog toga što je sam Perišić danas jedan od najglasnijih zagovornika njegove smene. Pavković u intervjuuima "Blicu" i "Politici" posle oktobarskih dogadja tvrdi da je "Perišić bio načelnik Generalštaba pet godina i on sada, kada se bavi politikom i govori o politici i demokratiji, zaboravlja tih pet godina. Govori, možda, o poslednja dva-tri meseca koja je proveo na funkciji. O ranijem periodu ne govori, uz koga je bio, s kim je bio na sastancima, s kim je bio na ručkovima, od koga je dobijao činove, čija je naredjenja izvršavao. Znači, to sve zaboravlja, a govori samo o poslednja tri meseca svog načelnikovanja, u smislu da se nije slagao sa odlukama Miloševića, da je zbog toga smenjen". Isto tako mu ne priznaje ni "zasluge" u oktobarskim zbivanjima, smatrajući da Perišić precenjuje svoj uticaj na starešine VJ.

  Otkuda sada promena stava? MomčiloPerišić kaže da je očito reč o "pokušaju iskupljenja pojedinaca i umirivanje savesti". "Ta sudjenja je inicirao bivši mentor sadašnjeg načelnika GŠ VJ Nebojše Pavkovića Slobodan Milošević a ovaj je to kao poslušni vojnik odradio i sada pokušava da se iskupi.Takvi ljudi koji za osnovni cilj imaju da "budu u službi naroda i gradjana" smatraju da nikada ne mogu pogrešiti i zato bivaju po sinusoidi čas Panićevi, čas Miloševićevi, a čas nečiji novi vazali, oni to menjaju od momenta do momenta" dodajući da to da li će se eventualno ponovo pojaviti na sudu "zavisi od toga ko bude sedeo u tom sudu".

  Dragan Vukšić za sudski proces osuzimanja činova kaže da je velika farsa i sramotoa za vojsku i za sudstvo, ukoliko tu uopšte može da bud reči o sudovima: "Javnost će jednog dana saznati o kakvim navodnim sudovima se radi i kako je došlo do toga da se u Zakon o VJ unese odredba o takozvanim sudovima časti koji bi trebalo da po mišljenju naredbodavaca sude onima koji se nisu ponašali u skladu sa njihovim shvatanjima. Ovu odluku danas donosi onaj isti koji je inicirao nalog tim sudovima. Kad tad moraće da se raščisti sa nekim vrlo prljavim stvarima i ljudima.

  Jedna od prljavih stvari su i ti takozvani sudovi. Uskoro će se videti da je velika sramota za srpski narod što je on uopšte bio načelnik GŠ".Kaže da se neće ponovo pojaviti pred tim sudom ako ga pozovu.

  Zanimljivo je da osim ovih nema drugih reakcija na inicijativu Pavkovića.Valja, medjutim, podsetiti na reči Vuka Obradovića takodje nekadašnjeg generala a danas predsednika Socijaldemokartije koji je krajem oktobra prošle godine rekao da je "pre desetak dana predložio predsedniku SRJ da Vrhovni savet odbrane odmah ukine sve presude vojnodisciplinskih sudova kojima su pojedinim pripadnicima VJ oduzeti činovi i izrečene druge kazne iz političkih razloga", i da se "omogući povratak u VJ svim njenim pripadnicima kojima je, iz političkih razloga a po presudama vojnopravosudnih organa, prestala aktivna vojna služba". Da li i ovog puta Pavković samo dokazuje da je dobar vojnik koji bez pogovora izvršava naredjenja, ili je u pitanju cena njegovog opstanka na mestu načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije?

  Sa činovima ili bez njih, ovdašnji generali i bivši i sadašnji u svakom slučaju će se naći u budućim preisitivanjima koja čekaju Srbiju. Svaki od pomenutih ima iza sebe delimično ili u celini bar jedan rat u kome je učestovao kao visoki oficir. Dobijanje i oduzimanje činova, stoga podseća na bavljenje sporednim stvarima kako bi se glavne gurnule pod tepih.

  Tatjana Stanković (AIM)