AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  MON, 29 JAN 2001 21:51:43 GMT

  AIM Junior: Aktivnosti turskih vojnika KFOR-a

  Priština, 29.01.2001.

  Nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma u Kumanovu I završetka rata, u okviru mirovnih snaga KFOR-a, pod NATO komandom, na Kosovu se razmestilo i oko 1000 vojnika Republike Turske. Njihovo razmeštanje je započelo 4. jula 1999. godine, uglavnom u oblasti multinacionalnih snaga Jug koja je pod komandom nemačkih vojnih snaga. Okrug Dragaša je određena kao zona odgovornosti Turskog KFOR-a. Međusobno neprijateljstvo sukobljenih strana (Goranaca I tamošnjih Albanaca)i nagomilani problemi oko kosovsko - albanske granice, s pravom su dragašku oblast činili najdelikatnijom I najopasnijom zonom multinacionalnih snaga Jug. Ovakva procena za dragašku oblast od strane mirovnih snaga KFOR-a, najbolji su pokazatelj sa kakvim su se problemima trebali suočavati vojnici turskog KFOR-a. Međutim, velika disciplina i moral prisutan kod ovih trupa, bili su i najveći adut na putu uspeha koji su zabeležili njeni pripadnici. Još u samom startu, pripadnici mirovnih snaga su u direktnim kontaktima sa stanovništvom počeli su sa prikupljanjem podataka oko postojećih problema. Zabeleženi su veliki problemi u oblasti zdravstva. Zbog toga je njihova aktivnost, između ostalog, bila usmerena upravo u pružanju zdravstvenih usluga tamošnjem stanovništvu. Prema podacima kojima raspolaže specijalna sanitarna jedinica, u zoni svoje odgovornosti je do sada pružena medicinska pomoć u 26.347 slučajeva. Pored toga, ova jedinica je protiv raznih bolesti vakcinisala 6.348 dece, a u istom periodu je podeljeno 186.800 lekova.

  Medicinska ekipa, sastavljena od 4 doktora specijalista, 2 doktora praktikanta, 3 medicinske sestre i jednog apotekara koji su uvek spremni da pruže svoje usluge u oblasti opšte hirurgije, interne medicine, ortopedije i stomatologije pripadnicima turskih mirovnih snaga, svakog utorka i cetvrtka svoje usluge pružaju i civilnom stanovništvu.

  Drugi problem sa kojim su se na samom početku suočili pripadnici turskog KFOR-a je pitanje bezbednosti. Nakon rata je jedan broj delikvenata, koji su se predstavljali kao pripadnici OVK, činili razna kriminalna nedela - od ubistava do pljački, kidnapovanja I podmetanja požara. Međutim, po tvrdnjama komandanata turskih vojnika, za kratko vreme su uspeli da većinu tih pojedinaca uhvate na delu I predaju ih međunarodnoj policiji. Ove uspešne akcije pripadnika turskog kontigenta KFOR-a, za kratko vreme su region Dragaša učinile jednom od najbezbednijih oblasti na Kosovu.

  Turski vojnici su se suočili I sa problemom neeksplodiranih mina i kako sami kažu to je za njih predstavljalo nov izazov. Prvo su očistili minirane puteve, a nakon toga je usledilo demontiranje mina pored saobraćanica. Zatim su na redu došli pašnjaci oko sela u ovom regionu. Samo u regionu Dragaša, pre dolaska turskih vojnika, troje dece je zadobilo trajne posledice od nagaznih mina, a prilikom čišćenja terena život je izgubio I jedan vojnik. No, nakon obavljenog posla više nema opasnosti za tamošnju decu i stanovnike.

  Ipak, svakodnevni problemi uz samu kosovsko- albansku granicu zahtevali su posebnu angažovanost turskih vojnika. Da bi se sprečili mnogobrojni problemi koje su stvarali ljudi sa druge strane granice, oni su uspostavili strogi sistem kontrole. Tako su uspeli da do sada spreče više od 500 osoba koje su pokušale da ilegalno pređu granicu prema Kosovu. Lista sa imenima ovih ljudi predata je i predstavnicima vlasti u Albaniji. Inače kosovsko- albanska granica, u dužini od 100 km, svakodnevno se kontroliše I obezbeđuje od strane 450 vojnika, što je skoro polovina stacioniraniog kontigenta na Kosovu. Nalaze se na određenim graničnim punktovima, sa svojim snajperistima, noćnim dvogledom I danonoćnim pešadijskim patrolama.

  Četvrta motorizovana pešadijska jedinica u sastavu turskog KFOR-a, koja je smeštena u regionu Dragaša, pruža svoje usluge meštanima još 37 sela okolnih sela. U selu Kruševo, u centru dragaškog okruga uspostavila je danonoćni kontrolni punkt. U selu Kukulena, neprekidno se vrši radarska kontrola granice sa Albanijom. Svakodnevno se u tri pravca vrše patroliranja. Takođe u dragaškom okrugu, na izlasku iz sela Lubovište do ponoći je u funkciji takođe kontrolni punkt. Turski vojnici KFOR-a pomažu kako u snabdevanju staniovništva pijaćom vodom, tako I na popravci puta između sela Lubovište i Kukulena. U okviru zimskih priprema, oni su meštanima sela Brod, Renace, Orčuša, Veliki Kristac I Lešane, još 11. decembra prošle godine podelili 78 kubnih metara drva.

  8. Jula 1999. godine Peta motorizovana- pešadijska jedinica u sastavu turskog KFOR-a smeštena je u selima Mamuša, Pirane, Zojić, Medveđ I Nebrebište, u regionu Prizrena. Oni su za kratko vreme uspeli da pridobiju simpatije i što je važno, steknu poverenje kod stanovnika ovih sela. Pored stalnog kontrolnog punkta kod sela Pirane, pripadnici ove jedinice su u selu Mamuša, gde uglavnom žive kosovski Turci, pomogli u adaptaciji tamošnje Osnovne škole, puta, kanalizacije i fudbalskog terena, a izvršili su neophodne opravke i na objektu Osnovne škole u selu Neprebište. Logistička jedinica u sastavu turskih mirovnih snaga, koja svoje usluge pruža i prizrenskoj bolnici, pored stvaranja bezbednosnih uslova za rad medicinskih radnika, dežuraju I na uspostavljenom kontrolnom punktu ispred bolnice i oko svih slučajeva koji se dovode u bolnicu do detalja obaveštavaju međunarodnu policiju. Oni su i sami učestvovali u mnogobrojnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi.

  Inače, pored redovnih aktivnosti, pripadnici turskog kontigenta svoj program emituju na četiri lokalne radio stanice u opštini Prizren. Na Radio- Prizrenu, Radio Besi, Radio Heliksu I Radio Fontani. U svojim programima, pored mirovnih poruka, slušaocima pružaju i ugodne trenutke uz tursku muziku. Oni organizuju I kurs za kopjutere. Nedavno je 49 prvih polaznika dobilo I diplome.

  AIM Priština, Ekrem SARCI