AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 18 JAN 2001 22:03:11 GMT

  Sporazum o priznavanju diploma van arhiva

  Skoplje, 18.01.2001.

  Priblem priznavanja diploma Univerziteta u Albaniji podstaklo je Ministarstvo obrazovanja da intenzivira svoja nastojanja, kako bi se okončala ova briga koja zaokuplja više od 800 albanskih kadrova iz Makedonije koji su diplomirali po univerzitetima u Albaniji. Ovo Ministrstvo je obećalo da će ubrzo izaći sa fascikli tekst pripremljenog Sporazuma od strane eksperata dvaju ministarstava, Makedonije I Albanije, za uzajamno priznavanje diploma. Studenti koji se suočavaju sa problemom suočavanja diploma su osnovali Odbor za priznavanje diploma.

  Oni ne veruju u obećanja visokih državnih funkcionera oko brzog rešavanja ovog problema. Prema članu ovog veća za priznavanja diploma Ferita Ramadanija, nepriznavanje diploma Univerziteta u Albaniji za njih predstavlja prepreku u zapošljavanju. Ovaj problem se, kaže on, godinama odugovlači. Već je prošlo osam godina od kada su polei da prvi kadrovi izlaze sa Univerziteta u Albaniji. Mnogi od njih, zbog nedostatka makedonskog pečata, nisu imali mogućnosti da se zaposle, a I ono malo kadrova koji su uspeli u tome nemaju jednak tretman sa njihovim kolegama zbog manjkavosti njihovog statusa. Ferit Ramadani kaže da nakon svoh dosadašnjih nastojanja, ipak makedonska Vlada nije ništa konkretno preduzela za rešavanje ovog problema. Po njemu, strpljenje je na izmaku I dodaje: "Naše strpljenje je pri kraju I mi ne prihvatamo usmena obećanja". Nakon održavanja poslednjeg protesta albanskih diplomaca na Univerzitetima u Albaniji I ispred Vlade Makedonije, mnogi do visokih državnih funkcionera su pokazali optimizam u pogledu definisanja I rešenja problema priznavanja diploma I smatraju potpuno ispravnim njihovo insistiranje za priznavanje diploma. U jednoj svojoj izjavi, zamenik ministra za obrazovanje Fejzulla Shabani je stavio do znanja da će se ubrzo potpisati sporazum na najvišen državnom nivou između Albanije I Makedonije.

  Koordinator parlamentarne grupe Albanske demokratske partije Zamir Dika je u jednoj svojoj izjavi pomenuo mesec mart 2001. godine kao datum ubrzavanja procesa priznavanja diploma. Međutim, predstavnici odbora za priznavanje diploma Univerziteta u Albaniji ne isključuju mogućnost održavanja I drugih protesta ako se I ovoga puta ne pronađe neko prihvatljivo I brzo rešenje, jer je, po njima, I bivši I sadašnji ministar obrazovanja Gale Galev obećao da će se ovaj problem rešiti u periodu maj - jun 2000-te godine. Vlada Makedonije je na svom poslednjem sastanku razmotrila I usvojila Sporazum između Vlada Makedonije I Albanije o saradnji u oblasti obrazovanja I nauke, koji su pripremile ekspertske ekipe iz ministarstava obeju zemalja.

  Članovi veća za priznavanje diploma pozdravili su usvajanje ovog Sporazuma za saradnju u oblasti obrazovanja između Makedonije I Albanije I mišljenja su da će se u okviru ovog Sporazuma rešiti problem priznavanja diploma, stečenih na albanskim univerzitetima. Član veća za priznavanje diploma Shaban Memeti, koji je završio Medicinski fakultet u Tirani kaže da poslednje vesti pružaju nade. Nakon usvajanja od strane Vlade, kaže on, Sporazum treba da pređe u parlamentarnu proceduru obeju zemalja, I zato se plašim da će se ova stvar odugovlačiti još dugo I da će završiti kao ranija obećanja, koja nisu donela ničeg novog. Nuhi Neziri diplomirani inženjer I takođe član veća za priznavanje diploma, kaže da su u njihovim konsultacijama sa predstavnicima tih ministarstava u Skolju I Tirani mogli da čuju da je Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja sačinjen još pre tri godine, ali da zbog nekih tehničkih problema još uvek nije potpisan na najvišem nivou. "Sada, nakon usvajanja Sporazuma od strane makedonske Vlade, želimo da znamo da li su prevaziđene te prepreke, jer mi nismo obavešteni o sadržini tog Sporazuma". Mi, kaže dalje Nuhi Neziri, tražimo da se ovo priznanje izvrši na nivou ministarstava I nećemo privtaiti nikakvu eventulanu diskriminaciju, pogotovo sada kada postoji I zakonski osnov o ovom pitanju, pošto Zakon o obrazovanju predviđa I ovo formalno priznavanje.

  Studenti koji su diplomirali u Albaniji ipak se nadaju da neće obijati vrata kao do sada. Već da će intenzivirati svoja delovanja, najavljujući čak I štrajk glađu, ukoliko se ne pronađe brzi I pravo rešenje za priznavanje njihvoih diploma.

  AIM Skoplje, Nexhbedin SHAQIRI