AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 14 DEC 2000 22:41:58 GMT

  Novi Univerzitet ili...

  Skoplje, 11.12.2000

  Tema koja je postala deo života studenata Univerziteta u Tetovu i javni zid za one koji godinama finasiraju UT, ponovo se aktuelizuje nakon najava da će započeti realizacija projekta evrokomesara Maksa van der Štula, za stvaranje jedne privatne institucije za privato obrazovanje na albanskom jeziku u Republici Makedoniji. Koordinator ovog projekta Zamir Dika je obznanio da će od 18. do 20. decembra ove godine evrokomesar Štul posetiti Makedoniju. Osim aktivnosti na definisanju urbanističkog plana, veruje se da će se do njegovog dolaska registrovati Fondacija novog Univerziteta u Tetovu, kao pravni subjekt u Makedoniji. Fondacija u Makedoniji će popunjavati aktivnosti Fondacije u Švajcarskoj, odnosno zaokruživaće deo tih aktivnosti. Gospodin Dika se nada da će Štulov dolazak korenspondirati sa postavljenjem kamena temeljca za novi Univerzitet. Po njemu, u prvoj legalnoj zgradi visokog obrazovanja Albanaca u Makedoniji, moći će da studira do 3 000 studenata na ukupno pet fakulteta. Prema Projektu koji je evrokomesar štul predložio pre izvesnog vremena, u ovoj instituciji visokog obrazovanja se predviđalo da se nastava odvija odvija na tri smera, iz oblasti administracije i biznisa, koji prema standardima karakterišu privatne koledže. Koordinator ovog Projekta Zamir Dika je obznanio da će u sklopu ove institucije raditi i Pravni i Pedagoški fakultet. Postoji mišljenje da je ova institucija proizašla iz okvira koledža.

  Član međunarodnog borda Alajdin Abazi ovaj Projekat ne izjadnačuje sa onim što se do sada identifikovalo kao visoka obrazovna institucija, već kao Novi tetovski Univerzitet. Izgradnja objekata novog Univerziteta je predviđena da se izvrši u Tetovu i to zbog činjenice što je u ovom gradu stvorena studentska atmosfera i zato što ispunjava osnovni kriterij, a to je da u gradu u kojem ima najveći broj studenata deluje i novi Univerzitet. Pitanje koje često kruži u javnosti je zbog čega se novi Univerzitet ne preseli u tek izgrađenu zgradu Univerziteta u Tetovu? Jedan od glavnih razloga za izgradnju ovog objekta, prema članu međunarodnog borda Alajdina Abaziju je sasvim drugačija priroda studija, koja zahteva posebnu atmosferu i objekat, koji će odgovarati prirodi studiranja na ovom Univerzietu. ''Samo sa novim objektom se može realizovati Štulov poslovni plan, kao što to zahteva i sam projekat'', kaže on.

  Prema članu međunarodnog borda međunarodnog borda u tetovu Alajdinu Abaziju, broj studenata koji će biti uključeni u ovaj Univerzitet povezan je za način studiranja koji će biti primenjivan. ''Pošto će se raditi po evropskom Sistemu kredita i studije će biti atraktivnije. Na prvi pogled broj od 3 000 studenata izgleda mali, ali kada se ima u vidu da se radi o studentima koji će sa svojim rezultatima biti redovni prema evropskim standardima, onda na neki način možemo biti i zadovoljni''.

  Nastavni planovi i programi nmovog Univerziteta u tetovu će biti usvojeni nakon Nove godine. Oni će biti pripremani u saradnji sa evropskim ekspertima i makedonskim profesorima. Pravni fakultet će osim programa koji će se oslanjati na ovdašnji pravni sistem, biti proširen i sa iskustivima evropskih zemalja u ovoj oblasti.

  Ovaj je Univerzitet prema Alajdinu Abaziju pre svega namenjen albanskoj kulturi i jeziku i kao takav on neće ništa promeniti u nacionalnim granicama, kojima je u prvom redu namenjen. Pravo na upis imaju svi građani Makedonije. Deo predavanja će se održavati na engleskom jeziku i dva predmeta, po zakonu, će se držati na mekedonskom jeziku, dok će se najveći broj predmeta održavati na makedonskom jeziku.

  Koordinator ovog Projekta i odgovorni za pitanje visokog pbrazovanja Albanske demokratske partije Zamir Dika je Projekat evrokomesara Maksa ven der Štula ocenio kao rešenje pitanja visokog obrazovanja na albanskom jeziku u Makedoniji. Deo studenata Univerziteta u Tetovu, po njemu, premestiće se u novu instituciju visokog obrazovanja. Ovim će se projektom, kaže Dika rešiti i jedan od problema koji godinama zaokuplja studente Univerziteta u Tetovu, tj., priznavanje njihovih diploma.

  Univerzitet u Tetovu, koji i nakon šest godina nije zvanično priznat od strane države, broji oko 10 hiljada studenata koji prate nastavu na 14 fakulteta. Najveći broj studenata nastavu pohađa u novoj zgradi koja je izgrađena samofinasiranjem albanskog stanovništva u Makedoniji. Rektor Fadil Sylejmani kaže da je ovaj Univerzitet već stekao svoju fizionomiju. Rukovodstvo Univerziteta u Tetovu, zajedno sa albanskom opozicionom partijom u Makedoniji PPD, suprotstavlja se realizaciji Projekta evrokomesara Štula za osnivanje privatne obrazovne institucije. Rešenje problema visokog obrazovanja Albanaca u Makedoniji oni vide u ozvaničenju UT. To obrazlažu činjenicom da je ova institucija privatna i da nema ravnopravan tretman sa dva ostala Univerziteta u Makedoniji. Razlog za zabrinutost je i sudbina studenata koji nemaju određene smerove predviđene novom institucijom visokog obrazovanja, a koji u najvećem broju njih pohađaju na Univerzitetu u Tetovu. Rukovodstvo Univerziteta u Tetovu je istaklo da se Projekat evrokomesara Štula mora distancirati od UT. Vlada Makedonije je u vezi sa najavama za početak realizacije Štulovog Projekta, prema glasnogovorniku Antoniju Milošovskom, čula posredstvom medija. Vlada, po njemu, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju ne namerava da se meša u privatne inicijative u ovoj oblasti.

  AIM Skoplje, Nedžbedin SHAQIRI