AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 30 NOV 2000 00:03:49 GMT

  Crna Gora: klackanje vlasti

  Klinički živa koalicija

  Nakon četiri sastanka eksperti DPS, NS i SDP prekinuli su dalje dogovore i sada se čeka konacna odluka na očekivanom "samitu" lidera stranaka unutar crnogorske vladajuće koalicije. Da li ce to značiti i kraj koalicije?

  AIM Podgorica, 29.11.2000. godine

  Zajednički radovi eksperata vladajućih crnogorskih partija na novoj platformi za preuređenje odnosa izmedu Crne Gore i Srbije, obustavljeni su do daljnjeg. Ni poslije četiri pokušaja, nijesu uspjeli preskočiti prvu prepreku: predstavnici Narodne stranke odbacili su ideju saveznika da se u dokument uvrsti stavka o dvije stolice u Ujednjenim nacijama. Stvar je vraćena u ruke partijskim liderima. Sad crnogorska javnost s nestrpljenjem očekuje susret na vrhu predsjednika Demokrtatske partije socijalista Mila Đukanovića, Socijaldemokratske partije Žarka Rakčevića i Narodne stranke Dragana Šoća.

  Crnogorska vladajuća koalicija "Da živimo bolje" poodavno, klacka ivicom rastanka. Spolja gledano, misterija je status Narodne stranke: iako je vladajuća partija - u Vladi, ali u parlamentu, i u javnom ophođenju, djeluje opoziciono, sasvim nalik Socijalističkoj narodnoj partiji Momira Bulatovića. Kad bi se gledalo samo po broju izjava, moglo bi se zaključiti da je Narodna stranka podvukla svoju posljednju liniju. "Onog trenutka kad nova platforma bude preglasavanjem usvojena na Vladi, mi ćemo napustiti Koaliciju "- tako glasi najnovije obećanje potpredsjednika NS Sava Markovića . Ali, ovako je strategiju i taktiku, dva dana ranije na vatrenoj tribini u Beranama, tumačio njegov šef Dragan Šoć: " Mi ne želimo da budemo politički naivni da zbog neke principijelnosti napustimo Vladu. Neka oni principijelni, jer su pogazili propise, to učine. Neka sruše Vladu i objasne zašto to čine". Svejedno, ne treba odbaciti mogucnost da ce na susretu partijskih lidera biti pronadena formula da svi ostanu na broju. Nekako u tom pravcu, smjera i izjava predsjednika Izvršnog odbora DPS -a Miodraga Vukovića. "Dobro je što Narodna stranka ne želi izaći iz Vlade, što omogućava da Koalicija obavlja posao za koji su nas građani birali. Tehnički gledano, Vlada može usvojiti Platformu, s izuzetim mišljenjem Narodne stranke".

  No, šta kod htjela, nekadra je Narodna stranka da osujeti namjere Demokratske partije socijalista i Socijlademokratske partije da završe posao. "SDP i DPS će tokom naredne sedmice usaglasiti stavove. Među nama, osim u nebitnim nijansama, nema razlika. I taj će dokument Vlada usvojiti" - kaže Ranko Krivokapić, potpredsjednik Socijaldemokratske partije.

  Iskustvo opominje da dok se ovakva štiva ne pojave u svom završnom izdanju, nije zahvalno javno gatati o njihovoj sadržini. Na stranu zasad vrijednosni sudovi o onome šta ce i šta može, kao zajednički prijedlog, proizvesti crnogorski vladajuci savez. Samo, kad su njegovi lideri naumili da pišu novu platfromu podrazumijeva se i da ce sačekati da se poslije decembraskih izbora na položajima utvrde nove vlasti u Srbiji, kako bi pregovori mogli poceti. Kao vrijeme raspleta, zvanične adrese pominju jun naredne godine.

  U međuvremenu, vrijeme će teci. Za koga? Nalazi CEDEM- a kazuju da broj pristalica nezavisne Crne Gore, poslije smjene vlasti u Beogradu ne opada - sada ih je oko 65 odsto. To može ohrabriti i obavezati Đukanovića, i kao predsjednika države i kao predvodnika izbornog saveza "Da živimo bolje", na čvršce korake. No, ima i drugih zbivanja, zanimljivih za osmatranje. Socijalistička narodna partija, ubijena u glavu poslije Miloševićevog pada, evo opet poduprta iz Beograda, lagano staje na noge.

  A pluralizam u Demokrtskoj partiji socijalista? "Kao privrednik, osjećam moralnu i građansku potrebu i obavezu da kažem da bi svako drugo rješenje, osim zajediničkog života sa Srbijom, išlo na štetu crnogorske privrede, a time i na štetu crnogorskih građana" - tako se obratio radnicima nikšićke Željezare u njihovom listu "Naša riječ" njihov direktor, poslanik i clan Glavnog odbora DPS- a Miodrag Pejović. Zbivanja ne terenu svjedoce da nije jedini. Dolje na moru zbila se cijela drama. Vlado Dapčević, takođe član Glavnog odbora DPS -a iz Budve na partijskoj tribini u Petrovcu, na crti vlastite savjesti oštro se usprotivio "razbijanju SRJ". Prisutni, mahom njegovi partijski drugovi, inspirisani partijskim stavom da je SRJ faktički mrtva, napustili su zborno mjesto.

  "Nema ni govora o rascjepu. Demokratska partija socijalista je masovna partija. Sasvim je normalno što njeni članovi razmišljaju o odlukama Glavnog odbora i što preispituju licne stavove" - objašnjava situaciju Miodrag Vuković. Svejedno, s dužnim oprezom treba primiti ovo i slična službena tumacenja. Treba biti tranzitni putnik kroz Crnu Goru, pa ne vidjeti da razmišljanja kao što su ova Miodraga Pejovića i Vlada Dapčevića, imaju svoje izvorište i u samom vrhu DPS -a. U povjerenju: još od sjednice Glavnog odbora, na kojoj je zakljuceno da Srbija i Crna Gora, kao međunarodno priznate države grade novo zajedništvo, predsjednik parlamenta Svetozar Marović, zapao je u duboku kreativnu ljutnju, koja još traje.

  Logikom procesa, sve snage koje zagovaraju opstanak SRJ u novom obličju, bez obzira na trenutni partijski raspored, zbližavaće se. Protok vremena, brisaće medusobno nanijete ožiljke u ideološkim sporovima za Miloševićeve ere.

  Đukanović ima većinu u partijskim organima i može preduhitriti ovakav tok stvari - izazivanjem krize Vlade i ahiviranjem Koalicije u ovom sastavu. To podrazumijeva traženje novog oslonca u parlamentu. Poslanički resursi Liberalnog saveza dovoljni su da nadoknade gubitak Narodne stranke. To ima i svoju cijenu - kraj igranke. "Mi ćemo podržati manjinsku Vladu pod uslovom da Skupština Crne Gore raspiše referendum s preciznim pitanjem: Da li ste za nezavisnu, medunarodno-pravno priznatu Crnu Goru, koja neće praviti nikakve državne saveze u regionu?" - kaže Miroslav Vicković, predsjednik Liberalnog saveza.

  Zahtjev liberala da se i ovo "koja neće praviti državne saveze u regionu" nade u referendumskom pitanju novijeg je datuma i u suštini je replika na pitanje koje logički proizilazi iz zaključaka Glavnog odobra DPS- a : Da li ste zato da Crna Gora i Srbija sačine savez nezavisnih, međunarodno priznatih država, koji će imati zajedničke odbrambene, monetarne i spoljno-politicke nadle`nosti". Nije težak posao pronaći zgodnu kompromisnu formulu. Nevladina organizacija Građanska inicijativa već je prikupila blizu 40 hiljada potpisa za peticiju u kojoj od vlasti zahtijeva da gradanima zatraži odgovor na prosto pitanje: "Da li ste za to da Crna Gora bude nezavisna, međunarodno priznata država".

  Suština problema je, naravno, drugdje. Referendumsko pitanje nije stvar umjetničkog dojma; ono ne prethodi suštini zamišljenih i predloženih rješenja vec prozilazi iz nje. Zaključak Glavnog odbora DPS- a u suštini je zbirka međusobno neusaglašenih stavova. Ako vladajuća koalicija, čitava ili krnja, ne odustane od zamisli da propovijeda "monetarno, odbrambeno i spoljno-političko" zajedništvo, onda ona nema pravo da takav svoj produkt, ni u krčmi, a kamoli na referendumu, podvodi pod rubriku - nezavisna Crna Gora. A, ako istraju, onda zagovornicima crnogorske državne samostalnosti ostaje isto terapeutsko sredstvo kao i lani - kad je ova ista Koalicija predložila Miloševicu onu Platformu. Bajanje.

  Esad KOČAN (AIM)