AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SAT, 18 NOV 2000 21:33:30 GMT

  Odnosi između albanskih partija u Makedoniji

  Skoplje, 18.11.2000

  Kontradiktorne ocene albanskih političkih partija u Republici Makedoniji oko realizacije prava Albanaca u ovoj zemlji radikalizovale su do krajnjosti njihove međusobne odnose. Albanska demokratska partija (ADP) koja učestvuje u vladinoj koaliciji ocenjuje da je pronašla partnera sa kojim može da realizuje prava Albanaca, koja se učestalo predstavljaju u programskoj Platformi, kao što su ozvaničenje albanskog jezika, rešavanje pitanja visokog obrazovanja na albanskom jeziku, kao i proporcionalno predstavljanje Albanaca u državnim institucijama. Prema predsedniku ADP Arbera Xhaferija, iako još uvek nema spremnosti od strane makedonskog bloka za izmenu Ustava, sa sadašnjim partnerima u Vladi tj., partijom VMRO-DPMNE i Demokratskom alternativom Tuporkovskog, napravljeno je nekoliko konkretnih koraka u poboljšanju položaja Albanaca u Makedoniji. ''Poboljšanja se zapažaju posebno u predstavljanju Albanaca u državnim institucijama, kao i nastojanjima koja se vrše za rešenje pitanja visokog obrazovanja na albanskom jeziku, nakon podrške koja je pružena Projektu evrokomesara Maks van der Štula za otvaranje jedne institucije za visoko obrazovanje na albanskom jeziku''. Albanska opoziciona partija - Partija za Demokratski prosperitet, koaj u svojoj prigramskoj Platformi iznosi iste zahteve ocenjuje da nema promena kada je u pitanju položaj Albanaca u Makedoniji. Oni iznose stav da aktuelna Vlada koja ima punu podršku ADP-a nije u skladu sa aktuelnim trenutkom i da postoje problemi u sferi demokratizacije društva i posebno u oblasti međunacionalnih odnosa.

  Predstavnici albanskih političkih subjekata nekoliko puta su potencirali da je neophodno usklađivanje stavova kada je reč o ostvarivanju kardinalnih zahteva Albanaca. To se na neki način postiglo, posebno pred raznim izborima u Republici Makedoniji. Međutim, oni priznaju da nakon poslednjih lokalnih izbora u Makedoniji odnosi između dve najveće albanske partije beleže najmanji stepen saradnje. Ti odnosi su se ogledali u u veoma oštrim raspravama između poslanika albanskih političkih partija u republičkoj skupštini, optužujući jedne druge za manipulacije na poslednjim lokalnim izborima. Poslanik ADP Bilal Lutfiu kaže da saradnja sa PPD nije na nivou i u skladu sa problemima sa kojima se suočava albanska populacija u Makedoniji. Razloge takvih odnosa između albanskih političkih partija poslanik Lutfiu vidi kao posledicu delovanja grupe poslanika PPD koji se ne mogu otrgnitu njihove ''komunističke'' prošlosti zbog same činjenice što su, kako on tvrdi, bili i ostali partneri makedonske opozicione partije SDSM. Partija za demokratski prosperitet, tvrdi on, stalno je bila zainteresovana da prekine saradnju sa ADP koja sada predstavlja najveću albansku partiju u Makedoniji. ''Iako PPD pretenduje da nema konceptualnih razlika među albanskim partijama, u programskoj Platformi oko realizacije prava Albanaca, Platforma je samo jedan napisani tekst, dok je u praksi potrebna saradnja za realizaciju zajedničkih interesa'', kaže Luftiu. On ocenjuje da se preterano rivalstvo među albanskim partijama reflektuje i na odnose albanskih i makedonskih partija. ''To je bio razlog što smo mi postali bliži makedonskoj partiji VMRO-DPMNE, koju smatramo političkim subjektom sa kojim se mogu unaprediti procesi demokratizacije društva, stvarajući novu realnost i u pogledu položaja Albanaca u Makedoniji''.

  Albanski politički faktor, smatra predsednik PPD Ymer Ymeri, trebao bi da bude jedinstven u svim državnim institucijama. Po njemu, albanske političke partije se ne razlikuju u programskim opredeljenjima. ''Naša zajednička stremljenja su rešavanje Albanaca u republici Makedoniji. U tom pravcu razlikuju se samo metode za realizaciju tih stremljenja. Zato je neophodna dobra saradnja među albanskim partijama u Makedoniji, a ne da se trči za lažnim koalicijama koje ne služe ničem drugom osim uskim partijskim interesima. Za sada se može reći da ova saradnja ne postiji''. Makedonska Vlada, kaže dalje Ymer Ymeri, uvek je insistirala na stvaranju razdora među Albancima. ''Među nama ne postoje razlike u tome šta treba da se uradi, već postoje lični inati i velika želja za vlašću. Ima mnogo stvari koje radikalizuju naše odnose u negativnom smislu. Međutim, pitanje visokog obrazovanja i poslednji lokalni izbori održani u Makedoniji su eklatantni slučajevi koji produbljuju podele među albanskim političkim partijama u ovoj Republici.

  Partija za demokratski prosperitet smatra da u makedonskom bloku ne postoji partner dobre volje sa kojim se može postići rešenje statusa Albanaca u Makedoniji. ''Mi treba da shvatimo da makedonski politički faktor mora da bude primoran da postane konstruktivan partner, a to se može postići samo ako Albanci deluju jedinstveno na ostvarivanju svojih prava''.

  Partija za demokratski prosperiotet je iznela stav da aktulena makedonska Vlada treba da padne. Oni kažu da će ući u koaliciju sa bilo kojom partijom, samo ako se prethodno postigne Ugovor kojim će konkretno garantivati šta njime dobijaju Albanci.

  U trci koja se vodi na makedonskoj političkoj sceni za stvaranje parlamentarne većine, ocenjuje se veoma značajno i činjenica gde će se svrstati PPD i njena parlamentarna grupa. Nakon poslednjeg susreta parlamentarne grupe PPD, predsednik ove partije Ymer Ymeri je izneo stav da je njegova partija zainteresovana da padne aktulena makedonska Vlada.

  Predstavnici ove partije kažu da postoje i suprotna mišljenja u pogledu budućeg pozicioniranja PPD, nakon stvorene krize unutar vladine koalicije. U partiji postoje mišljenja da ne bi trebalo odbaciti ponudu premijera Ljupča Georgijevskog za saradnju, ako se njegova Vlada suoči sa glasanjem o poverenju, i stav jedne druge grupe unutar PPD koji kažu da PPD treba da podrži opozicioni blok za rušenje Vlade Georgijevskog i stvaranje parlamentarne većine bez VMRO-DPMNE i ADP. Poslanik PPD Ismet Ramadani je najavio mogućnost skorog susreta sa Partijom Demokratskom Alternativom i da će nakon ovog susreta biti lakše da se pozicioniraju kao politička partija. Poslanik Kastriot Haxhirexha je izjavio da nije siguran da će podržati ovaj blok. Prema Naseru Ziberiju, koordinatoru parlamentrane grupe PPD u vezi sa budućim pozicioniranjem partije biće sazvani svi partijski organi na kojima će se odrediti Platforma i stav partije. Svaki poslanik PPD, kaže on, treba da se ponaša u skladu sa stavovima centralne Skupštine. S druge strane, poslanik ADP Isni Shaqiri je mišljenja da će se obezbediti potrebna većina za podršku Vladi i da je za to potrebno samo da prođu manipulacije koje vrši makedonska opoziciona partija SDSM. Partija za demokratski prospertitet je jednom insistirala da ova Vlada padne iz razloga što oni ne žele da i nju amnestiraju od odgovornosti za način vladanja tokom dve prethodne godine oko čega imaju ozbiljnih primedbi.

  AIM Skoplje, Nexhbedin SHAQIRI