AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  FRI, 17 NOV 2000 19:48:23 GMT

  Vladaju?a koalicija saglasnosti o budu?nosti Crne Gore

  Dogovora ni na vidiku

  Pošto nastavak me?upartijske saradnje izgleda sve manje mogu?, svaka od ?lanica vladaju?e koalicije se priprema za pregrupisavanje na crnogorskoj politi?koj sceni i, gotovo izvjestan, predstoje?i referendum o budu?nosti Crne Gore

  AIM Podgorica, 17.11.2000. godine

  ?lanice crnogorske vladaju?e koalicije "Da živimo bolje" - DPS, NS i SDP još nijesu postigle dogovor kada je u pitanju budu?i državno-pravni status Crne Gore i sudbina srpsko- crnogorske federacije.

  Što više, ?ini se da su pregovori tropartijske ekspertske grupe koja ima zadatak prona?i rješenje prihvatljivo svim ?lanicama koalicije, zapali u ?orsokak. Poslije prvog sastanka održanog prije dvije nedjelje, i po svemu sude?i obeshrabruju?ih rezultata, nastavak razgovora odlagan je ve? dva puta. I kako sada stvari stoje - uslijedi?e tek sljede?e nedjelje.

  A nastali me?uprostor svi su iskoristili za ponavljanje ranijih stavova. Prema mišljenju ?elnika Narodne stranke najbolji model za preure?enje postoje?e države je prošlogodišnja Platforma Vlade Crne Gore. Podsjetimo, po njoj bi SRJ bila modifikovana u konfederalnu zajednicu ali bi zadržala me?unarodni subjektivitet. Me?utim, Socijaldemokratska partija je ve? po?etkom ove godine Platformu proglasila "prevazi?enom" i danas insistira na samostalnosti i me?unarodnom priznanju Crne Gore.

  Sli?no raspoloženje vlada i u DPS. Glavni odbor ove partije je sredinom prošlog mjeseca usvojio partijske smjernice za dalji rad na preure?enju SRJ. Suština partijske platforme DPS-a je transformacija SRJ u Savez Srbije i Crne Gore - me?unarodno priznatih država, ?lanica UN. Zajedni?koj državi bile bi povjerena funkcije odbrane, monetarne i spoljne politike.

  O nepomirljivosti stavova DPS i SDP sa jedne i NS sa druge strane svjedo?i i izjava Predraga Popovi?a, Potpredsjednika NS. On kaže da se "teško može o?ekivati da u radnoj grupi za pripremu nove platforme može do?i do konsenzusa ukoliko DPS i SDP ne budu popustili u svojim stavovima". A pošto je to malo o?ekivano, NS se lagano okre?e traženju novih politi?kih partnera. "Ta saradnja nije isklju?ena ni kada je u pitanju Socijalisti?ka narodna partija, a otvoreni smo za saradnju s svim partijama koje na tom planu budu imale sli?an ili istovjetan stav kao NS", isti?e Popovi?.

  Potpredsjenik SDP Miodrag Ili?kovi? optužuje narodnjake za blokadu rada na pripremi nove platforme i Zakona o referendumu. "SDP smatra da ?e narednih dana biti sve jasnije i da Zakon o referendumu treba da predlože Vlada Crne Gore. Vlada treba konsenzusom ili preglasavanjem da usvoji i novu Platformu o redefinisanju odnosa sa Srbijom", ocijenio je Ili?kovi? uz konstataciju da ?e to biti "grani?ni momenat" kada bi NS morala da se opredijeli da li ostaje u Vladi ili ne.

  "Bitno je da se taj problem raš?isti kako bi smo znali da li ?emo na referendum ili na nove izbore", zaklju?uje Ili?kovi?.

  Na svojim pozicijama ?vrsto ostaje i DPS. "Mi vjerujemo da je savez me?unarodno priznatih država prihvatljivo rješenje i za Crnu Goru i za Srbiju i oko toga suštinskog pitanja ne možemo praviti kompromise", tvrdi predsjednik Izvršnog odbora DPS-a Miodrag Vukovi?. Ovako opredjeljenje potvr?uje i "unutarpartijski referendum" u okviru koga je predsjednik Crne Gore i DPS Milo ?ukanovi? u Bijelom Polju, Beranama i Podgorici, na sjednicama opštinskih odbora objašnjavao ideju saveza dvije me?unarodno priznate države.

  "Ukoliko pregovori sa Srbijom ne uspiju, gra?ani Crne Gore na referendumu treba da se izjasne da li su za nezavisnu državu, konstatovao je ?ukanovi?. U?esnici sva tri partijska skupa na pomen nezavisnosti uzvra?ali su ?ukanovi?u aplauzom", prenose podgori?ke "Vijesti".

  Pošto nastavak me?upartijske saradnje izgleda sve manje mogu?, svaka od ?lanica vladaju?e koalicije vrši pripreme za o?ekivano pregrupisavanje na crnogorskoj politi?koj sceni i, gotovo izvjestan, predstoje?i referendum o budu?nosti Crne Gore.

  Prvi korak su, ponovo, napravili narodnjaci. Nakon dolaska Vojislava Koštunice na mjesto predsjednika SRJ, NS je oživjela nekadašnje veze sa Koštuni?inom DSS. Prema saznanjima AIM, NS je tek na insistiranje Vojislava Koštunice odustala od izlaska iz Vlade Crne Gore. Tvrdi se da ovaj plan podrazumijeva promjenu Ustava SRJ (povratak na onaj iz 1992) i raspisivanje novih saveznih izbora na prolje?e sljede?e godine. Zagovornici ove teze smatraju da ?ukanovi?, pod pritiskom me?unarodne zajednice, ne?e mo?i da odbije ovaj plan o?uvanja sadašnje federacije Srbije i Crne Gore. Uloga narodnjaka je, da do tada, sprije?e raspisivanje referenduma na kome bi se Crnogorci izjasnili da li su za to da "Crna Gora bude suverena, me?unarodno priznata država".

  S druge strane, SDP insistira na referendumu i poja?ava medijsku kampanju koja sugeriše neodrživost sadašnje veze Crne Gore i Srbije. Tako su omladinci ove partije sa Cetinja pozvali vršnjake iz Crne Gore da se ne odazivaju pozivu na odsluženje vojnog roka u VJ, pošto aktuelni predsjednik SRJ ne priznaje nacionalno postojanje Crnogoraca!

  U me?uvremenu, vrh DPS je intenzivirao aktivnosti kako bi od me?unarodne zajednice pridobio makar odobravanje, ako ne i otvoreniju podršku za održavanje referenduma. U tim aktivnostima prednja?i predsjednik ?ukanovi? koji ?e, prema najavama, ve? na samitu u Dejtonu izložiti plan me?unarodnog priznanja Crne Gore i Srbije.

  Ipak, trenutno najvažnije politi?ko pitanja u Crnoj Gori jeste mogu?nost bilo kakvog dogovora unutar vladaju?e koalicije. Ukoliko se on ne postigne, otvara se mogu?nost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali nije isklju?ena ni mogu?nost da manjinska Vlada DPS i SDP dobije podršku u Skupštini - u igri su liberali i poslanici iz reda albanskih nacionalnih partija, uz uslov skorog održavanja referenduma o crnogorskoj samostalnosti. Po svemu sude?i, odgovor na mnoga pitanja bi?e poznat možda i do kraja ovog mjeseca.

  Zoran RADULOVI?