AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 08 NOV 2000 09:46:44 GMT

  Lokalni izbori na Kosovu: Refleksije u Tirani

  Tirana, 7.11.2000

  Lokalni izbori na Kosovu praćeni su sa neuobičajenim interesovanjem u Albaniji. Nakon završetka lokalnih izbora u Albaniji, vladala je groznica duela Rugova - Thaci, na stranicama novina i raspravama onih koji su zainteresovani za politiku. Bilo je onih koji su se kladili na zvanični rezultat utakmice između Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova. Svo ovo interesovanje, osim činjenice što Albanci imaju veliku strast da se bave politikom, objašnjava se i nekim drugim razlozima.

  Prvo, rat na Kosovu godinu dana ranije i talasi izbeglica koji su došli u Albaniju, približili su još više Albance sa obe strane granice. Najveći deo Albanaca u Albaniji, koju je preplavilo oko pola miliona kosovskih izbeglica, ne samo da je uspostavio kontakte sa njima, već se uključilo i u političke rasprave Kosovara o budućnosti Kosova. Diskusije koje su se u to vreme , a i kasnije, vrtele oko dva imena: Thaci i Rugova, rat ili mirna rezistencija, plaćanje skupe cene ili izdaja.

  Ali, postoji još jedan razlog, možda najznačajniji, koji je Albance prikovao ispred TV ekrana u očekivanju rezultata lokalnih izbora na Kosovu, skoro kao u finalu nekog svetskog prvenstva. Više nego međuljudski odnosi i više nego ekonomski, izbori na Kosovu su probudili interes javnosti posebno zbog uticaja koji će oni imati na politiku zvanične Tirane.

  Usled mnogih okolnosti, alijansi, izjava, događaja tokom deset godina tranzicije u Tirani, bilo je stvoreno ubeđenje da je Rugova jedan snažan saveznik i podržavalac Berishe i obratno. S druge strane, savezništvo i velika podrška koju je albanska vlada levice pružila Oslobodilačkoj vojsci Kosova i njeni hladni odnosi sa Berishom, nisu ostavljali nikakvu sumnju da bi pobeda partije Hashima Thacija bila dočekana sa dobrodošlicom u zvaničnoj Tirani. Ipak, u zvaničnim saopštenjima nakon objavljivanja rezultata izbora, oba politička kampa u Albaniji potrudila su se da budu oprezna. Na jednoj Konferenciji za štampu Berisha je pozdravio pobedu njegovog saveznika Rugove, ali je dodao da na Kosovu nema gubitnika pošto su pobednici svi Albanci. S druge strane za levi kamp na vlasti, upotrebljena formula je glasila: ''Bez obzira na rezultat, mirni izbori predstavljaju pobedu za sve Albance''. Bivši premijer Majko koji je upravljao albanskom vladom tokom krize na Kosovu, bio je jedini među socijalistima koji je izjavio da je Rugovina pobeda bila očekivana i da je treba pozdraviti. S druge strane, u zvaničnom stavu partije na vlasti izbegnuto je Rugovino ime i izbori su ocenjeni samo kao ''druga velika pobeda koju ostvaruje narod Kosova nakon rata od pre godinu dana''. Socijalistička partija je ''čestitala kosovskim biračima na postignutoj pobedi, političkim subjektima na demonstriranim vrednostima'' i na kraju ''pobednicima ovih izbora kao i međunarodnim organizmima''.

  I Komisija za spoljne poslove albanskog parlamenta i albanska vlada u svojim su saopštenjima više isticali miran način odvijanje izbora izbegavajući pominjanje Rugovinog imena.

  Za razliku od javnog mnjenja na Kosovu, u Albaniji izgleda da je bilo malo onih koji su verovali u Rugovinu pobedu. Trijumf ovog poslednjeg sa 58 odsto glasova naspram 27 odsto glasova za Thacije, bio je neočekivan i skoro neverovatan u Tirani. Ovdašnji Albanci nisu mogli da poveruju da Kosovari nisu glasali za one koji su im doneli slobodu, već za čoveka sa šalom koji se rukovao sa Miloševićem onda kada je ceo svet bio protiv njega i iz vazduha i sa kopna.

  Međutim, ne ulazeći u argumentaciju kako je Rugova uspeo da se oporavi i burno trijumfuje, činjenica je da moderirani ''bivši predsednik'' sada izražava volju skoro 60 odsto kosovara koji podržavaju njegovu moderiranu politiku. Sa ovog aspekta, Rugovina pobeda šalje na Zapad imidž o Albancima koji se sve više konsoliduje: Da oni žele stabilnost i mir, suživot a ne konflikt. Zbog hiljadu i jednog razloga, istinitih, lažnih ili nezasluženih, to uopšte nije važno, u ovih deset godina Rugova je oličavao moderiranu politiku i mir. S ove tačke gledišta, Rugovina pobeda predstavlja pozitivan fenomen. Ipak, sada postaje još osetljiviji problem nekomuniciranja između zvanične Tirane i Rugove. Već godinama mostovi komunikacije između moderiranog kosovskog lidera i leve koalicije na vlasti u Tirani su takoreći u potpunosti odsečeni.

  Međutim, obnova odnosa, bila to i delimična, ne bi trebala da bude nemoguća. Rugova je više ćutao i onda kada su iz Tirane adresirane kritike na njegovu adresu. Na Tirani je sada da napravi prvi korak u pravcu ''pomirenja'' sa kosovskim liderom. Rezultat izbora na Kosovu bila je veoma valjana lekcija za mlade političare u Tirani: Da je u politici dobro ne povoditi se za emocijama i trenutnim simpatijama već da se gleda mnogo dalje. I da nema nikakvih razloga da se postane jedna od strana, kada postoje sve mogućnosti da postanu arbitri među njima. Ovu ulogu je za sada zvanična Tirana izgubila na Kosovu. Da vidimo kako i gde će biti sutra kada se na Kosovu budu održavali parlamentarni izbori.

  AIM Tirana, Armand SHKULLAKU