AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  FRI, 29 OCT 2000 20:40:15 GMT

  AIM za Srbju ponovo direktno u mreži iz Beograda

  Posle demokratskih promena u Srbiji i faktičke suspenzije Zakona o informisanju, Beogradska redakcija AIM obaveštava svoje korsnike da od 29. Oktobra ponovo, emituje tekstove iz Srbije direktno iz Beograda.

  Molimo naše korisnike koji su se dosad o našoj produkciji obaveštavali preko Podgorice da se upišu na listu korisnika na AIM Beograd. Jedino će na taj način moći da dobijaju naše tekstove iz Srbije i Beograda preko svoje e-mail adrese.

  Naš centar u Podgorici od danas pokriva samo područje Crne Gore.

  Redakcija AIM Beograd