AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SUN, 15 OCT 2000 23:55:21 GMT

  Intervju sa Fatmirom Limajem nosiocem liste DPK za lokalne izbore u Prištini

  Priština, 15.10.2000

  Fatmir Limaj (29),diplomirani pravnik Univerziteta u Prištini, tokom rata poznat kao komandant "Čeluku", nakon rata postao je jedan od glavnih ljudi u Demokratskoj partiji Kosova koju vodi Hashim Thaqi. On je izjavljivao da nikada nije pomišljao da može da bude kanditat za predsednika opštine, ali da to čini "u službi Kosova". On kaže da bi kao predsednik opštine bio nemilosrdan u borbi protiv svih vrsta kriminala kao i urbanog haosa. Tvrdi da ima već spremne programe za to i obećava da bi u eventulanoj opštinskoj Vladi kojom bi rukovodio angažovao eksperte bez obzira na njihovu partijsku pripadnost.

  AIM: - Kao nosilac liste Demokratske partije Kosova (DPK) za Prištinu, kako ocenjujete dosadašnji tok predizborne kampanje?

  LIMAJ: - Uopšte uzev mislim da se kampanja dobro odvija uprkos tome što se na Kosovu organizuju po prvi put slobodni izbori i predizborna kampanja u kojoj učestvuju albanske političke partije koje ipak nemaju iskustva u organizovanju ovakvih kampanja. Uprkos nekim ekscesima i nedoličnim scenama, zadovoljni predizbornom kampanjom.

  AIM: - Bilo je određenih kritika na adresu DPK I DSK uglavnom u vezi sa militantizmom simpatizera ili manipulisanjem decom tokom predizbornih skupova. Kakav je Vaš komentar?

  LIMAJ: - Ne bih rekao da se radi o milintatizmu, ali ipak u masi simpatizera i članova raznih političkih partija ima ljudi koji su temperamentniji i koji se uvek ne pridržavaju normi i pravila kampanje. Ipak, to su pojedinci koje osuđuje sama masa i značajno je to što rukovodeće strukture na bilo kom da su novou nisu podsticale na takvo ponašanje. Što se tiče drugog dela pitanja, manipulacije decom, ono je vršeno direktivom od strane kompetentnih ljudi koji su svesno to činili u cilju političke dobiti, a to je neprihvatljivo. Vi znate da su svi međunarodni faktori ovde prisutni, ali i domaće političke snage osudili takve manipulacije, pošto su određeni ljudi iskoristili svoje kompetencije i ranije veze za zloupotrebu dece.

  AIM: - Vratimo se glavnom pitanju. Kao kandidat za gradonačelnika Prištine, kako biste rešili brojne probleme u prenaseljenom glavnom gradu?

  LIMAJ: - Prvo, mislim da je Prištini potrebna jedna prava administracija. Definitivno Albanci i političke snage na Kosovu i u tom sklopu i sama DPK smatram da su imali dosta prilika da nauče od susednih zemalja koje su prošle kroz jedan takav proces tranzicije i organizovale slobodne izbore, što znači da kako na lokalnom nivou tako i opštem partije treba da se stave u funkciji administracije, a ne administraciju da pretvore u partijski servis. Mi ćemo kao politička partija nastojati da administraciju u Prištini i drugim gradovima Kosova gde budemo dobili većinu upravo prilagodimo ovoj formuli. Nastojaćemo da naše ekonomske programe stavimo u službu stvaranja jedne snažne administracije. Ove probleme možemo rešiti samo ako stvorimo Vladu u čijem će sastavu biti uključeni eksperti i profesionalci iz raznih sektora bez obzira na politička ubeđenja. Od značaja je da oni budu osobe koje mogu da pomognu u prevazilaženju teškoća sa kojima se suočava Priština. Imamo jasan program kako da se prevaziđu ove teškoće sa kojima se suočavaju stanovnici Prištine nakon rata. Međutim, normalno je da se smatra da će Priština biti glavni grad jedne nezavisne države i kao takav on mora da ima rešene probleme. Ne tvrdimo, naravno, da ćemo rešiti sve probleme, ali glavni problemi sa kojima se svakoga dana suočavaju stanovnici Prištini se mogu ublažiti i glavni grad Kosova dobije tako elemente jednog savremenog glavnog grada.

  AIM: - U ovom sklopu, divlja gradnja i posebno privredni kriminal predstavljaju glavnu brigu stanovništva Prištine. Kako bi te probleme mogao da reši Fatmir Limaj ukoliko pobedi u Prištini?

  Limaj: - Prvo, buduća opštinska skupština, pošto govorim u sklopu kompetencija koje će imati lokalna vlast, treba da usvoji zakonski okvir na osnovu kojeg će delovati. Siguran sam i ubeđen da ako stvorimo jednu jasnu sudsku osnovu i strukturu, prema nelegalnoj gradnji ćemo biti nemilosrdni, a posebno prema kriminalu bilo kakve boje i oblika. U tom smislu mogu uveriti građane Prištine da ako budemo imali kompetencije za suočavanje sa njima, definitivno i u potpunosti ćemo uništiti kriminalitet koji je počeo da pušta korene u našem gradu.

  AIM: - Za glavne protivkandidate imate jednog akademika (Demokratski savez Kosova - DSK) i dve osobe koje su pomagale rat (Alijansa za budućnost Kosova I Liberalnog centra Kosova). Koje su Vaše prednosti ili šta Vi možete više da uradite u odnosu na njih?

  LIMAJ: - Prvo, nije mi poznato da imam za protivkandidata jednog akademika, pošto su kako sam akademik tako i sama partija nejasni. DSK nastavlja sa starom pričom da seje zbunjenost pred masom, dok nosilac njihove liste kaže da nije zainteresovan da se bavi Prištinom i rukovodi njome. Tako, do sada je DSK zamagljivao pitanje ko bi mogao da bude budući predsednik opštine ukoliko DSK dobije većinu u Prištini. Zato, ja ne smatram da imam za protivkandidata jednog akademika niti da uopšte ima protivkandidata od strane DSK. Što se tiče dva ostala pretendenta, smatram da su oni dali dosta za Kosovo i u oblastima u kojima profesionalno bave. Međutim, uprkos respektu, smatram da nisu spremni da se suoče sa problemima koje ima Priština i da im nedostaju informacije o razvojima na Kosovu pošto su duže vremena živeli van Kosova i kao takvi nisu adekvatne ličnosti da rukovode Prištinom.

  AIM: - Gospodine Limaj, koji su prioriteti DPK i Vašeg ličnog programa kao diplomiranog pravnika u smislu uspostavljanja reda u administraciji u Prištini?

  LIMAJ: - Naš program se zasniva na svodnevnim brigama sa kojima se suočavaju građani Prištine. Iznad svega, mi smo pripremili jedan projekat za bezbednost, obzirom da je to primarno pitanje ne samo u Prištinu već na celom Kosovu. Znajući da je pitanje bezbednosti u kompetencijama međunarodnih snaga, mi smo kao partija pripremili jedan Projekat o bezbednosti koji ćemo uručiti međunarodnim predstavnicima. U njemu se iznose činjenice da je došlo vreme da odgovornost pređe na policiju Kosova, a isto tako ukazati na potrebu formiranja opštinske policije koja bi bila pod kompetencijama Skupštine opštine i predsednika opštine. Definitivno, odgovornost za pitanje bezbednosti u gradu treba da preuzmu sami građani, same rukovodeće strukture koje budu proizašle iz lokalnih izbora. Ako uspemo da ubedimo međunarodne predstavnike konkretnim argumentima da odgovornost treba da pređe na policijsku službu Kosova i da se formira opštinska policija u Prištini, kriminalu će doći kraj. U najmanju ruku da izvršimo jedan test: da li je u stanju da takva opštinska policija izvrši svoje zadatke? Ako bi ovaj test koji bi se primenjivao u Prištini pokazao uspešnim, onda bi se ovaj primer sledio i u drugim opštinama Kosova. Ja imam puno poverenje u policijsku službu Kosova. Ako se međunarodni predstavnici budu uverili da započnu ovaj projekat, to će biti najveća pobeda samih građana i definitivno će pobediti bezbednost, a ni Priština ni druge opštine ne bi raspravljale o tome da li ima ili nema bezbednosti. U to mogu da uverim građane Prištine, ako ovaj projekat prođe.

  AIM: - Gospodine Limaj, iako je reč o lokalnim izborima Vaša je partija iznela da je ovo jedan od koraka u sticanju nezavisnosti. Koja je vaša vizija budućnosti Kosova uopšte uključujući i njegov politički status?

  LIMAJ: - Mislim da mi Albanci treba da ocenimo aktulene političke okolnosti onakve kakve jesu, dakle ni da ih obezvređujemo niti da ih precenjujemo. Lokalne izbore treba da smatramo u najmanju ruku na način kako ih ocenjuju međunarodni predstavnici I ako pogledamo njihove izjave možemo da vidimo da se na Kosovu ne organizuju obični lokalni izbori, već nešto više od toga. U pitanju je izgradnja institucija i od velikog je značaja kako će one biti organizovane. Da li će se izgraditi zdrave lokalne institucije kao osnova za centralne institucije, ili će se napraviti greške u njihovom stvaranju koje će građani Kosova plaćati kao što je plaćaju drugi oko nas. Mislim da je odlučujući trenutak kada međunarodna zajednica očekuje poruku od Albanaca u kom smeru oni žele da idu. Trenutak je dakle kada Albanci svojim glasom treba da pošalju jasnu poruku demokratskom svetu da su građani Kosova vodili oslobodilački rat za nezavisnost i da je naš put i sa našim glasom usmeren prema nezavisnosti. Suprotna poruka bila bi po nas bila katastrofalna.

  AIM: - Ipak, poslednjih dana u Srbiji su se desili novi razvoji. Kako Vi kao jedan od čelnih ljudi Demokratske partije Kosova vidite moguće implikacije po Kosovo svrgavanje Miloševića I pobedu tamošnje opozicije?

  LIMAJ: - Smatramo da u Srbiji nije došlo do promena političkih koncepata, da nije došlo do promene političkog sistema. Pad Miloševića I preuzimanje vlasti od strane Koštunice predstavlja samo jednu kadrovsku promenu. Koštunica je isti čovek kao i Milošević, on ima iste koncepte i u odnosu na Kosovo on isto reaguje - ako ne gore, onda isto kao i Milošević, i to će svakako imati odraza na situaciju i na Kosovu. Možda će biti i raznih pritisaka sa drugih strana, međutim, značajno je da građani Kosova kažu svoju reč i na ovim izborima. Srbija je za nas bila i ostaće jedna susedna zemlja i samo ste tačke gledišta mi možemo sa njom sarađivati i razgovarati. Nikada i ni po koju cenu Kosovo ne sme da ima veze sa Srbijom. To pitanje je završeno. Mi možemo da sarađujemo u okviru regionalnih integracija, ali nikada vezani u konferederaciji ili federaciji kako pretenduju i kako bi drugi to hteli...

  AIM Priština, Rrahman PACARIZI