AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SAT, 14 OCT 2000 18:57:43 GMT

  Intervju sa predsednikom PPD Ymer Ymerijem

  Skoplje, 14.10.2000

  Ymer Ymeri je došao na čelo PPD pošto je ova partija, nekada najveća koja je okupljala Albance u Makedoniji i učesnica u bivšoj Vladi Crvenkovskog, doživela najveću krizu. Partija na čijem je on čelu povukla se sa skoro održanih lokalnih izbora, optužujući svog političkog oponenta, partiju Arbera Xhaferija, da je upotrebila silu protiv glasača. Sa Ymerom Ymerijem razgovaramo o sadašnjim partijskim aktivnostima kao i budućnosti ove partije.

  AIM:- Gospodine predsedniče, skoro godinu dana ste na čelu PPD-a. Da li se osećate relaksiranim u kreiranju partijske politike?

  Ymeri: Sigurno da se osećam relaksiranim, sada nemamo te probleme koje smo imali na početku. Nastavljamo posao na konsolidaciji partije i imamo razloga da se osećamo relaksiranim. U poslednje vreme smo konstatovali da je rejting partije u porastu. To dokazuju svakodnevni događaji, to su dokazali i lokalni izbori 2 000, bez obzira na to šta se na njima desilo.

  AIM:- Vašim dolaskom na čelo PPD najavili ste korenite promene. Kakve su promene izvršene do sada?

  Ymeri:- Promene u našoj partiji su evidentne. Partija ima novo predsedništvo, ranije rukovodstvo je iznašlo snage da izvrši potrebne promene. Prvo su izvršene statutarne promene, kojima se predsedniku partije daje svojstvo mandatara - i to su do sada završeni poslovi. U kontinuitetu vršimo korenite promene u partiji. U toku smo povećanja broja članova predsedništva i formiranja pomoćnih organa pri centralnom predsedništvu partije. Ovi organi će pomoći partiji da donese produktivnije odluke. To je, rekao bih, ono što karakteriše našu partiju.

  AIM: - DA li je reč o kadrovskim promenama? Da li su one praćene i konceptualnim promenama?

  Ymeri: - Konceptualne promene se vrše na Kongresima. Aktuleno predsedništvo PPD je konstatovalo da je u interesu očuvanje onoga što je trasirano programskom Platformom PPD, i što ima za cilj realizaciju zahteva Albanaca u Makedoniji. Nedostatak je u tome što još uvek nismo uspeli da ostvarimo te zahteve. Realizaciju zahteva Albanaca nije uspela da izvrši ni druga albanska partija koja učestvuje u vladinoj koaliciji.

  AIM: - U nekoliko navrata ste se pozivali na prošlost PPD. Koliko će ona biti određujuća za buduće političko delovanje?

  Ymeri: - Prošlost naše partije je poznata. Kada se pozivam na prošlost imam u vidu činjenicu da je to bila prva albanska partija koja je znala da koordinira zahteve Albanaca u Makedoniji i inkorporisati ih u jedini politički subjekt koji je pokazao da ima političku snagu. Prošlost PPD se može identifikovati sa uspesima, ali i sa mnogo grešaka. Ove greške su konstatovali i sami organi partije, ali i druge strukture i pre svega samo albansko stanovništvo. Ipak, PPD je bila jedina albanska partija u čijem radu se uključila cela albanska populacija. To se desilo jer je albansko stanovništvo shvatilo da njihov problem nije ideološki, već nacionalni problem, odnosno oni su shvatili potrebu rešavanja njihovog statusa u Makedoniji. Faktički, PPD se pretvorila u nacionalni pokret. Ovaj način organizovanja zasmetao je makedonskim političkim faktorima koji su kasnije mnogo investirali u razjedinjavanju ovog subjekta. Ipak, PPD je subjekt koji je sačuvao svoju specifičnost. Zato, iz njene prošlosti se mogu izvući i pouke.

  AIM: - Vi zastupate mišljenje da se albanski politički faktor u Makedoniji treba ujediniti u jedan subjekt. Kakvi su odnosi sa drugom albanskom partijom, Albanskom demokratskom partijom (PDSH)?

  Ymeri: - Svakako da bi albanski poliitčki faktor trebao da bude jedinstven u svim instucijama. Albanske političke partije u Makedoniji se ne razlikuju po programskim opredeljenjima. Naša stremljenja su rešavanje statusa Albanaca u ovoj republici. U ovom pravcu razlikuju se metode ostvarivanja ovih ciljeva. Zato je neophodna dobra saradnja između albanskih partija u Makedoniji, a ne da se trči za lažnim koalicijama koje ne donose ništa osim uskih partijskih interesa. Za sada se može reći da je saradnja između dve glavne albanske partije zabeležila najniži nivo.

  AIM: - Koji je to kontekst koji onemogućava saradnju između dve glavne albanske partije?

  Ymeri: - Mekedonska vlast je uvek imala intencije da razjedini Albance. Uvek traži sluge među Albancima. Na neki način sluga toj vlasti je bila i PPD, ali najeklatantniji primer sluganstva je partija koja učestvuje u vladinoj koaliciji, PDSH. Među nama nema razlike u tome šta treba da se postigne, već ima ličnih inata i velike želje za vlašću. Ima mnogo stvari koje radikalizuju naše odnose u negativnom smislu. Međutim, rešenje pitanja visokog obrazovanja na albanskom jeziku predstavnja eklatantan slučaj koji je produbio liniju podele među dvema albanskim partijama. Iako je Univerzitet u Tetovu bio dostignuće zajedničkog angažovanja svih političkih faktora i drugih albanskih subjekata u Makedoniji, došlo je vreme da ovaj Univerzitet postane povod za podele. Dok je PPD bila na vlasti ona nije uspela da legalizuje Univerzitet. S druge strane, PDSH koja je najviše političkih poena dobila upravo povodom tog Univerziteta i obećanjima da će ga ona legalizovati, prihvatanjem Projekta koji je predložio evrokomesar Maks van der Štul za otvaranje jedne privatne institucije, koji je za nas više Projekat mekedonske Vlade, ne samo da je time ostvarila obećanje, već se i distancirala od Univerziteta u Tetovu. Rešenje pitanja visokog obrazovanja na albanskom jeziku PDSH ne može postići u koaliciji sa jednom nacionalističkom makedonskom partijom.

  AIM: - Vladina koalicija u kojoj učestvuje i albanska partija PDSH, smatra da su međunacionalni odnosi relaksirani. Kako Vi ocenjujete ove odnose?

  Ymeri: - Nema partije koja sebe ne hvali. Da li su međunacionalni odnosi relaksirani to najbolje osećaju sami građani. Realnost ovih odnosa je drugačija. Nije reč o relaksiranju međuetničkih odnosa, već o relaksiranju međupartijskih odnosa u vladinoj koaliciji. Međupartijski odnosi će biti relaksirani sve dok se od strane albanske partije koja je na vlasti ne budu postavili realni zahtevi i ništa ne bude osporavano. Svo vreme u Vladi, PDSH nije insistirala na oživljavanju fundamentalinih zahetva Albanaca. Ne možemo govoriti o relaksiranim međunacionalnim odnosima dok je čitav makedonski politički blok protiv ostvarenja zahteva Albanaca. To su ilustrovali najbolje lideri glavnih makedonskih partija Ljupčo Georgijevski i Branko Crvenkovski faleći setime ko je manje dao Albancima. U vreme kada je PPD bila u Vladi sa SDSM, uspela je da problematizuje ravnodušnost Vlade prema zahtevima Albanaca. S druge strane PDSH uopšte ne problematizira ove stvari i zato njima izgleda da su međuetnički odnosi relaksirani.

  AIM: - PDSH je nekoliko puta isticala da je pronašla partnera sa kojim može da ostvari prava Albanaca. Šta za Vas predstavlja ovo partnerstvo?

  Ymeri: - Još uvek se ne može naći partner u makedonskom političkom bloku sa kojim bi se realizovala prava Albanaca u Makedoniji. To je obmana javnosti. Značajna je činjenica da se makedonski politički faktor može primorati da postane konstruktivan partner samo ako Albanci deluju jedinstveno prema makedonskoj vlasti u cilju ostvarenja svojih prava.

  AIM : - Kritike PPD prema aktuelnoj vlasti u nekim segmentima su veoma bliske sa kritikama koje upućuje Ujedinjena makedonska opozicija. Da li to znači da se Vaša partija svrstava pored nekadašnjeg partnera SDSM?

  Ymeri: - Gde će se politički svrstati PPD zavisi od okolnosti koje će se u budućnosti stvoriti. Naše je mišljenje da ova Vlada treba da padne, a to je u stvari zahtev Ujedinjene opozicije. Ono što se desilo Albancima u vreme kada smo bili u koaliciji sa SDSM i kada je ubijeno nekoliko Albanaca nakon intervencija policije u nekoliko mesta, desilo se i PDSH-u, ali ova partija uopšte ne problematizuje ove stvari. PPD je u to vreme mogla da preduzme i druge korake, ali to nije učinila. Šta se dašas dešava? Činjenice pokazuju da je ova Vlada u svim segmentima života kriminalizovana, zato ova Vlada i treba da podnese ostavku. Mi smo izneli naš stav da ćemo stupiti u koaliciju sa bilo kojom partijom ako se prethodno napravi ugovor kojim će se garantovati konkretni rezultati za Albance od strane te koalicije. Ako se to ne desi, onda PPD neće ući u koaliciju ni sa jednom makedonskom partzijom sve dok se ne pojavi jedan partner sa dobrom političkom voljom s kojim bi mogli da sarađujemo kao sa snažnim partnerom.

  AIM: - Da li to znači da ćete preći u vaninstitucionalno delovanje?

  Ymeri: - Ako dođe do takvog načina delovanja neće to biti naša krivica, već makedonskih vlasti. Albanci su tokom svih ovih godina pokazali kooperativnost, a makedonska država je ta koja se nije pokazala kooperativnom. To bi se moglo preduzeti nakon dubokih političkih analiza i relevantnih konstatacija svih albanskih političlkih faktora koji deluju na ovom prostoru, a gde će se uzeti u obzir i uticaj međunarodnog faktora u ovom pravcu.

  AIM: - Postoji mišljenje da je PPD-u ostala kao hipoteka saradnja sa SDSM.

  Ymeri: - Ima razloga da se to misli, jer tokom vladavine te koalicije desile su se strašne stvari Albancima, zato i postoji takvo mišljenje. Novo predsedništvo preduzima sve mere da se ne ponove prethodne greške, bez obzira koja će se makedonska partija približiti našim stavovima. Za sada ne razmišljamo o mogućnostima saradnje sa makedonskim partijama. Poslednje je vreme da razmišljamo o ujedinjenju albanskog političkog subjekta u Makedoniji. Konsolidacija albanskog političkog faktora će primorati bilo koju makedonsku partiju da ispuni zahteve Albanaca u Makedoniji.

  AIM: - SDSM je istakla da se novo predsedništvo PPD udaljava od standarda koji bi omogućili buduću saradnju. O kakvim je standardima reč?

  Ymeri: - Mi nemamo hrabrosti da sarađujemo sa socijaldemokratama kao što se sarađivalo u prošlosti, jer su oni protiv Albanaca činili takve postupke da će biti zabeleženi u istoriji. Oni konstatuju da mi nemamo više tu volju za saradnju. Zato ostaje da oni promene njihovu antialbansku politiku.

  AIM: - Lokalni izbori za Vašu partiju postali su nezavršena utakmica. Da li to smatrate izazovom za novo predsedništvo?

  Ymeri: - Da, istina je da su oni za nas postali nezavršena utakmica, ali ne i izazov. PDSH je postupila na najgori mogući način tokom ovih izbora. Ona je preuzela obaveze od svog partnera VMRO DPMNE da ove izbore svakako dobiju. Tokom lokalnih izbora 2000, PDSH je koristila nasilje i za nas ti izbori nisu regularni. Ipak, za nas ostaje bolnija činjenica da je jedna albanska partija primorala Albance da glasaju za jednu makedonsku partiju koju ona naziva strateškim partnerom.

  AIM Skoplje, Nexhbedin SHAQIRI