AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SUN, 08 OCT 2000 23:01:26 GMT

  AIM Junior: Da li će Arber Džaferi dobiti milion dolara

  Tetovo, 8.10.2000

  Osnovni sud u Skoplju vodi sudski proces protiv optužujućih publikacija novinarke Mirke Velinovske kako bi utvrdio da li su njeni članci objavljeni u dvodnedeljniku na makedonskom jeziku "Startr" insinuacije ili ne, prema predsedniku Albanske demokratske partije Arberu Džaferiju. Pre izvesnog vremena u jednom članku objavljenom u listu "Start" Mirka Velinovska piše da je predsednik Albanske demokratske partije Arber Džaferi primio sumu od milion dolara od strane jedne američke kompanije pod nazivom "Braun and Rut" . Ova suma novca prema autorki napisa je namenjena Džaferiju u cilju da uništi Republiku Makedoniju. Ovaj tekst Arber Džaferi je okarakterisao kao insinuaciju prema njegovoj ličnosti I pokrenuo je optužnicu protiv novinarske Mirke Velinovske. Do sada je sud vodio tri seanse.

  Retki su slučajevi kada sudski organi u Republici Makedoniji imaju kao predmet razmatranja jedan specifičan problem koji karakteriše rad novinara. Plasiranje neargumentovanih informacija koje su uperene protiv neke ličnosti I koje ostavljaju razne moralne I materijalne posledice, prema zakonskoj regulativi se mogu smatrati krivičnim delima.U takvim slučajevima novinar može biti osuđen na novčanu kaznu ili na godinu dana zatvora. Arber Džaferi kaže da se objavljeni tekst u listu "Start" bazira na falsifikovanoj dokumentaciji što ima za cilj nanošenje ljage njegovoj ličnosti.

  Analitičari ocenjuju da se u makedonskoj štampi često može naići na insinuacije prema raznim ličnostima. Ali, one su opovrgavane u najvećem broju slučajeva takođe posredstvom štampe, a ne posredstvom sudskih procedura. Prema pravniku Valentinu Pepelugoski, članom 16. u Ustavu Makedonije garantuje se novinarima pravo na pristup informacijama, odnosno garantuje se sloboda primanja I emitovanje informacija. Međutim, po njemu, u praksi se dešava da se ove regulative zloupotrebljavaju, posebno sada nakon informativnog ćutanja i kada imamo brojne pisane elektronske medije. Mnogi od ovih medija imaju poznate finasijere sa političkim programima, a što na neki način uslovljava I destruktivno svrstavanje medija.

  Novinarka Mirka Velinovska pred Zakonom, kojeg makedonski novinari ocenjuju kao zakon koji još uvek u sebi ima brojne elemente bivšeg sistema, brani tezu da je Arber Džaferi "vlasnik" milion dolara koje mu je dala američka Kompanija "Braun and Rut". Predsednik Albanske demokratske albanske partije Arber Džaferi je odlučio da tuži novinarku Mirku Velinovsku pošto je po njemu već postalo jasno da je reč o neistini koja je realizovana zbog drugih ciljeva. U ovom slučaju reč je o jednom biznismenu iz Tirane sa istim imenom I prezimenom, koji je uistinu dobio tu sumu novca od strane američke kompanije "Braun and Rut". U vezi sa ovim slučajem Arber Džaferi kaže da je u makedonskom novinarstvu uveden svojevrstan delirijum beskrupolozne obmane I da je među najvećim obmanjivačima I novinarka Mirka Velinovska I list "Start", koji je po njemu čudnovat derivat struktura ministarstva unutrašnjih poslova. Prema Džaferiju, ovakvi novinari u kontinuitetu lansiraju laži o Albanskoj demokratskoj partiji, s ciljem da snize njen rejting među albanskim biračima. Na osnovu postojećih činjenica, kaže Džaferi, nije potrebno da dovedemo nove svedoke, već ćemo ispuniti svaki zahtev obmanjivača kako bi smo dokazali da su oni uistinu bili obmanjivači I da su pozvani namerno, a ne nenamerno. "Ukoliko se sudski organi ovom prilikom ne pokažu korektnim, suočiće se I sa međunarodnim faktorom, pošto predstavnici američke Kompanije "Braun and Rut" veoma dobro znaju da nije reč o meni, I ako makedonsko sudstvo odluči da sakrije ovu istinu, onda će se ova institucija suočiti sa međunarodnim institucijama".

  Advokat Arben Gola je branitelj predsednika Albanske demokratske partije Arbera Džaferija I u vezi sa slučajem ističe da je nakon tekstova Mirke Velinovske u kojima se napada ličnost Arbera Džaferija sasvim normalno da protiv nje bude podignuta optužnica. "Arber Džaferi takvim osobama pruža mog ućnost da se izvinu, ali pošto se to nije desilo on je bio primoran da inicira optužbu na sudu, tj., da pokrene privatnu krivičnu tužbu protiv novinarke Mirke Velinovske". Prema advokatu Arbenu Goli u do sada vođenim sudskim seansama, novinarka Velinovska je ponudila njene argumente. Jedan listić gde je zabeležena razmena telefona, kao I fotokopiju Ugovora gde je stajalo I ime Arbera Džaferija. Krajnji cilj Arbera Džaferija, kaže njegov advokat, nije presuda protiv novinarke Mirke Velinovske, već je glavni cilj da se posredstvom ovog suđenja utvrdi da predsednik Albanske demokratske partije nema nikakvih veza, bilo finansijskih ili političkih sa ovim slučajem. "Veoma je jasno da je reč o jednoj drugoj osobi sa imenom Arber Džaferi I da predsednik Albanske demokratske partije nije involviran". Ja sam se, kaže advokat Arben Gola, susreo sa pravom osobom koja je dobila ovu sumu novca. "Mi smo insistirali da ta osoba svedoči pred sudom, ali u ovom trenutku on odbija ovaj zahtev zbog njegovih ličnih razloga. Ja verujem, kaže advokat, da njegovo prisustvo neće biti neophodno, ali ipak njegovo svedočenje pred sudom bilo bi veoma efektivno, jer bi bilo dovoljno da upozna sud sa svojim identitetom. Uostalom, taj gospodin iz Tirane ima moralnu obavezu da se pojavi pred sudom". Ovim, kaže advokat Arben Gola želimo da široj javnosti stavimo do znanja da novinari koji objavljuju tekstove bez činjenica I argumenata mogu biti optuženi od strane onog kome je naneta šteta. U ovom slučaju, kaže Gola, nije reč o jednoj običnoj osobi, već je reč o predsedniku jedne političke partije koja je dostigla kulminaciju u politici koja se vodi u Makedoniji I šire.

  Ova sudska procedura prolazi kroz dve faze. Prva faza je podizanja optužnice protiv autora teksta, dok s druge strane nakon završetka ove faze prema advokatu Arbenu Goli, na zahtev Albanske demokratske partije Arbena Džaferija možemo zatražiti I odštetu od časopisa "Start". "Ako budemo ušli u drugu proceduru, odšteta neće biti manja od jednog miliona, kojeg je lansirala novinarka Mirka Velinovska". U makedonskoj štampi objavljeno je nekoliko članaka u kojima se kaže da je predsednik Albanske demokratske partije Arber Džaferi taj koji treba da se brani. Međutim, advokat Gola kaže da osim izjava I predrasuda ničeg istinitog nema u tom pravcu.

  AIM Tetovo, Nexhbedin SHAQIRI