AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 24 AUG 2000 00:00:49 GMT

  Šta Demokratska opozicija Srbije nudi gradjanima da potpisu 24. septembra

  Ugovor s narodom

  DOS garantuje ono što u najmanje pola veka niko i nikada nije-program za bolju i demokratsku Srbiju.Šta će,posle eventualne pobede na izborima,nova Skupština uraditi prvog dana,a nova Vlada u prvih sto dana i prvoj godini

  AIM,Podgorica, 23. 8. 2000.

  (Od dopisnika AIM iz Beograda)

  Nije se održavao ni miting, ni rok koncert, a beogradski Trg republike bio je te tropske večeri, na Preobraženje,opsednut ljudima. Strani i domaći nezavisni mediji javili su da se u redu za potpisivanje podrske Vojislavu Koštunici čekalo, strpljivo i uljudno, i po više sati. Kao da su i sami podlegli opojnom dejstvu optimizma, koji je naprasno, usred nezapamćene avgustovske vreline, zapljusnuo Srbiju, do juče preplavljenu crnim slutnjama i nevericom u promene, strani izvestači su prvi zaključili da je sa apatijom gotovo. Dok su režimski mediji o svemu ćutali i pravili se kako na tom trgu 19. avgusta nisu nikog živog ni videli ni čuli, strani novinari su izveštili da se Srbija prenula,probudila,da se pojavilo svetlo, da ima nade...

  Nadu u mogućnost promena u Srbiji,pre svega kod apatičnog i izmučenog stanovništva probudila nevelika knjižica, sa ukupno šesnaest stranica, u koju je G-17 Plus sažela program svega što za godinu dana, do sledećih izbora,treba uraditi da bi Srbija postala demokratska i ekonomski preporodena zemlja. Opozicija se(bez SPO) ujedinila i konačno ima program. On je danas u Srbiji štivo koje po interesovanju gradjana evidentno prevazilazi i očekivanja samih autora. Štivo koje nagoveštava mogućnost normalnog života u jednoj bolesnoj zemlji kao što je Srbija.

  Na početku predizborne kampanje vlast nudi ulje i sećer, DOS(demokratska opozicija Srbije) demokratiju i preporod. Dakle, ono što u najmanje pola veka niko i nikada nije ponudio gradjanima Srbije.Pred celokupnom javnosću se obavezala da će, najpre, ukinuti funkcionerske privilegije, prekinuti maćehinski odnos vlasti prema narodu i iz korena promeniti sadašnju neuspesnu državnu politiku. Da to u jeku kampanje ne bi bilo shvaćeno tek kao "olako obećana brzina" ili jevtin izborni trik, tvorci Programa su u drugoj uvodnoj rečenici napisali da će sa radikalnim promenama početi od sebe samih. ,,Ovim dokumentom, koji potpisujemo s punom odgovornosću,obavezujemo se da obnovimo poverenje gradjana u državu, iskorenimo korupciju u upravniim organima i javnim ustanovama i zajedno krenemo u sveobuhvatne reforme sa ciljem ponovnog zauzimanja ravnopravnog mesta Srbije u zajednici evopskih država,,.

  Pobeda na izborima 24. septembra označena je kao prvi korak ka glavnom cilju-demokratizaciji i ekonomskom preporodu Srbije. To je taj ugovor s gradjanima na koji se, čim je pomenut,smesta obrusila Socijalistička partija Srbije. Pošto je iz svog dubokog bunara iscrpla sva obećanja, od brzih pruga, švedskog standarda, naftnih polja do ,,mi se saginjati nećemo,,, i ,,neće tuda čizma da gazi našom grudom,,, a cokule Kforovih vojnika su već marširale Kosovom,levici je ostalo da pred ove izbore nudi-ulje i sećeri obnovu zemlje. Kao što su se lakoverni uverili, čekajući u redovima na plus 4o stepeni, ni od tog preskromnog obećanja od tako ambicioznog i sve agresivnijeg režima-nije ispalo ništa.U Srbiji jednostavno nema osnovnih životnih namernica.

  Drugo obećanje vladajućeg režima,sažeto u slogan ,,mir, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet,,, primljeno je kod većine stanovništva kao čisto izrugivanje.Za trinaest godina,koliko vlada Srbijom, ova vlast je satrla i državu i narod,a najmanje četiri puta mir ukopala ratom i ostatak iz najnovijeg slogana ili ugrozila ili potpuno dovela u pitanje. Što je još bolje, to ni samim socijalistima nije nepoznato. Kad su u Beogradu, u drugoj polovini avgusta, organizovali istraživanje i tri hiljade ljudi pitali za koga će glasati, uverili su se da se za njihov izborni slogan malo ko zalepio. Naprotiv, 6o odsto anketiranih se izjasnilo da će glasati za DOS, a samo 25 odsto za socijaliste! Panika zbog opalog rejtinga, koja je uhvatila levicu,utoliko je veća jer je i njoj jasno da vremena ima manje nego para da se razočarano gradanstvo namami nečim atraktivnijim.

  Nasuprot njima, DOS je ponudio konkretan program, s taksativno nabrojanim obavezama: za prvi dan, za prvih sto dana, za prvu godinu dana. Pošto su izbore shvatili kao potpisivanje ugovora sa biračima, poslanički kandidati opozicije smatraju da su se pobedom obavezali da prvog dana prvog zasedanja novoizabrane Skupstine Jugoslavije izglasaju deset akata najvažnijih za vraćanje poverenja naroda u državu i njene organe. Na prvom mestu je deklaracija o hitnim pripremama za donošenje novog Ustava ,,radi otklanjanja postojećeg ustavnog haosa,, (koji je šestojulskim pučističkim promenama proizveo Slobodan Milošević). Osim decentralizacije države i afirmacije autonomije Vojvodine i Kosova u toj tački se doslovce kaže da će nova vlast ,,u formulisanju zakona i vodenju politike rukovoditi načelom da je gradanima dozvoljeno sve što zakonom nije izričito zabranjeno, a vlasti i državi zabranjeno sve što zakonima nije izrikom propisano,,. S obzirom na sasvim suprotnu praksu u Milosevićevom državi, podsećanje na ovo notorno načelo,koga se pridržava svaka normalna vlast, bilo je neminovno.

  Donošenje rezolucije, kojom će se ukinuti sadašnja ekonomska i politička blokada Crne Gore, a najviši državni organi obevezati da odmah otpočnu razgovore s legitimno izabranim rukovodstvom te republike o karakteru i funkcijama buduće državne zajednice Srbije i Crne Gore, označeno je kao drugi zadatak prvog skupštinskog zasedanja.

  Treći posao se tiče Kosova i obavezivanja Saveta bezbednosti UN na doslednu primenu Rezolucije 1244,a četvrti zakona o smanjivanju broja ministarstava za trećinu,smanjivanju potpredsedničkih mesta u Vladi na najviše tri i skupštinskih odbora i komisija za jednu trećinu.

  Petom tačkom poslanici su se ako pobede obavezali na donošenje zakona kojim će biti zabranjeno gomilanje funkcija. Tu se navodi da "članovima Vlade mora biti izričito zabranjeno da tokom mandata upravljaju privrednim organizacijama. I još nešto što bi moglo biti dobro za povratak poverenja naroda u državu: svim članovima Vlade biće zabranjeno da ,,koriste službena prevozna sredstva, službena sredstva za rad i prateće državne službe van vremena obavljanja službenih funkcija,,. Sedmi posao prvog zasedanja vezan je za rezoluciju kojom će nova Vlada biti obavezana da u roku od sto dana stavi na uvid nadležnim skupštinskim odborima sve tajne policijske dosijee prikupljene o gradanima bez njihovog znanja...

  Posebnom rezolucijom, koja će takode biti doneta tog dana,svi članovi Vlade i narodni poslanici biće obavezani da objave detaljan pregled svog imovnog stanja i imovinskog stanja najuže porodice na dan stupanja na dužnost, kao i na dan napuštanja dužnosti.

  Od Skupštine Srbije će se posebnom rezolucijom zahtevati da odmah obustavi primenu onih zakona koji nanose ogromnu stetu Srbiji i njenim gradanima,a to konkretno znači da stavi van snage sadašnje zakone o informisanju i univerzitetu, da važećim proglasi prethodne zakone, da ukine zakon o ,,oduzimanju neobradjenog zemljišta seljacima,, i zakon o ,,predsedničkim privilegijama,, i obustavi primenu zakona o privatizaciji. Taksa za izlazak iz zemlje takode će biti ukinuta tog dana. Tako će gradjani već na startu moći da razlikuju staru od nove vlasti.

  Skupština će istovremeno formirati nezavisnu komisiju eksperata koja će preispitati i obnarodovati sve relevantne dokumente i audio-video zapise koje je sadasnja vlast držala u tajnosti a odnose se na vodenje unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije u razdoblju od 1987-2000.Biće,takode,preispitan i obnarodovan sadržaj svih razgovora i pregovora visokih državnih funkcionera koji su, kako se kaže, predodredili sudbinu nacije u tim godinama.

  Svi najvažniji sistemski zakoni biće doneti u prvih sto dana.Nova demokratska Vlada, kako je zapisano u Programu ,,Za bolju Srbiju,,, biće obavezana da u prvih sto dana svog mandata iznese na skupštinsku raspravu i javnu debatu predloge ključnih sistemskih zakona, od kojih svaki mora u potpunosti da bude usaglašen sa vazećim zakonodavstvom Evropske unije. Na tim zakonima će,zajedno sa ekspertima OEBS-a i drugih relevantnih medjunarodnih organizacija, raditi naši pravnici i ekonomisti. Da bi se omogućila trenutna reforma monetarnog sistema i početak promena fiskalnog sistema biće predložen čitav paket reformskih ekonomskih zakona.

  Posebna važnost,s obzirom da je Jugoslavija najkorumpiranija zemlja u Evropi, pridaje se donošenju antikorupcijskog zakona. Njime će, kako se kaže u Programu, biti uvedene drakonske kazne za sve zlupotrebe i malverzacije državnim, društvenim i privatnim novcem i imovinom. Posebno će se sankcionisati one radnje koje su usmerene na ostvarivanje profita i drugih materijalnih koristi upotrebom javne funkcije.

  Novim zakonima o vojsci i policiji biće redefinisana njihova uloga,sprečena njihova politička zlupotreba i njihovo korisćenje kao sredstva represije i ograničavanja ustavnih sloboda i prava gradana. Bilo kakvi vidovi paravojnih i parapolicijskih snaga biće onemogućeni i oštro sankcionisano.

  DOS,naime,obećava da će posle izborne pobede temeljno reorganizovati vojsku, poraditi na njenoj profesionalizaciji, modernizaciji i izgradnji nove vojne doktrine. Vojsci se,što je izuzetno važno, obećavaju stabilan materijalni položaj i izvori finansiranja. Policija se u ovom Programu predstavlja kao visokostručna državna sluzba, čiji su pripadnici osposobljeni za sprečavanje kriminala, efikasno otkrivanje počinilaca krivičnih dela i zaštitu lične i imovinske sigurnosti gradana. Nad njenim radom, a posebno nad radom Službe državne bezbednosti,biće uvedena parlamentarna kontrola.

  Sudije će postavljati i razrešavati Visoki sudski savet Zakon o sudovima i sudijama predstavlja suštu suprotnost svemu što se danas dešava sa sudovima i sudijama. Promene Ustava omogućiće novi sistem predlaganja i izbora sudija. Kandidate za sudije i predsednike sudova odredivaće Visoki sudski savet čije će dve trećine činiti sudije najviših sudova i istaknuti profesori prava, a jednu trećinu predstavnici skupštine.

  Novim Krivičnim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku biće ukinuta svaka mogućnost za uvodenje verbalnog delikta,kojim se sada tako obilato brani vlast od naroda.

  Kad je reč o novom Zakonu o javnom informisanju, DOS obećava da će biti zasnovan na medjunarodnim standardima o slobodi štampe, zabrani svih vidova cenzure i pravima gradjana da u javnost slobodno iznose svoja mišljenja i uverenja, javno kritikuju rad državnih organa i funkcionera. Eventualnim prekoračenjima i zloupotrebama slobode štampe kojima se,suprotno Ustavu, povreduju privatnost, dostojanstvo, čast i ugled gradjana, baviće se redovni sudovi.

  Pošto je Zakon o univerzitetu u nadleznosti Skupstine Srbije, Savezna skupština će od nje posebnom rezolucijom zahtevati donošenje novog zakona kojim će se univerzitetu vratiti puna autonomija, samostalnost u izboru nastavnog kadra i upravnih organa, donošenju nastavnih planova i programa i raspolaganju finansijskim sredstvima.

  Dok radikali Vojislava šešejla, koji su inače prvi krenuli u kampanju kao glavno izborno obećanje, uz Srbina rodoljuba ili Srbina po zanimanju,kao novitet nude i ,,Srbina s dušom,,, što bi trebalo da bude sinonim za njihovog predsedničkog kandidata Tomislava Nikolića, i tvrde da podržavaju Miloševića samo zato ,,što ga mrze Amerikanci,,, Demokratska opozicija Srbije garantuje da će nova Vlada, u svojoj prvoj godini, vratiti Jugoslaviju i Srbiju u sve medjunarodne institucije.

  Pred novom Vladom naćiće se i obaveza da stabilizuje novac. U tom pogledu predlažu se dve varijante: emitovanje nove domaće konvertibilne valute ili uvodjenje dvovalutnog monetarnog sistema, što će reći legalizacija prometa u nemačkim markama. Tu je i još jedan Sizifov posao vezan za obnavljanje razorenog poverenja u finansijski sistem, banke i štednju.

  Program, kao izborna platforma opozicije Srbije predlaže temeljne promene kako i dolikuje uništenoj i rayorenoj zemlji.Ukoliko pobedi Na izborima ne ostaje joj ništa drugo nego da to i ispoštuje.Izigra li ga, pošto se bori za smenjivu vlast, ne ostaje joj ništa drugo nego da na prvim izborima bude smenjena. Ali,i to da u Srbiji,u kojoj je to punih trinaest godina bilo nemoguće, predstavlja nešto sasvim novo.

  Izbori u Srbiji su potuno neizvesni a kandidati,bez obzira na raspoloženje javnog mnjenja u neravnopravnom položaju. Akutelna vlast se bori za opstanak, u protivnom sledi joj Hag ili nešto slično i već sada je evidentno da je neće lako prepustiti, bez obzira na izborne rezultate. Sadašnja opozicija, poprilično iskompromitovana desetogodišnjim neuspesima,ako je suditi po svim ispitivanjima javnog mnjenja vraća poverenje gradjana.To u današnjoj Srbiji ne znači puno.

  Biserka Matić ( AIM)