AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 18 MAY 2000 22:30:01 GMT

  Kosovo diže izbornu temperaturu u Tirani

  Tirana, 18.05.2000

  Socijalistička partija koja vodi vladinu koaliciju u Albaniji i Demokratska partija, najveća partija opozicije obevestile su takoreći istovremeno ovih dana da će njihovi predstavnici ubrzo posetiti Kosovo. Socijalistički predsednik Fatos Nano, nakon pošto je stigao u SAD 16. maja, izjavio je da će otputovati na Kosovo da bi učestvovao na Kongresu partije za demokratski progres, kojom rukovodi bivši šef OVK Hashim Thaci. Predsednik demokratske partije Sali Berisha, prema obeveštenjima iz njegovog sedišta pozvan je od strane Demokratskog saveza Kosova Ibrahima Rugove i on će otići tamo na godišnjicu NATO trupa na Kosovu, početkom juna meseca. Oba predsednika dveju političkih partija po prvi put idu na Kosovo i do sada oni nisu žurili tamo da odu iako je put od ulaska NATO trupa na Kosovu prošlog juna bio otvoren. Oni, kako izgleda, sada smatraju da je prigodan politički trenutak za njih i njihove partije.

  Čini se da nema koincidencije u takoreći istovremenim najavama poseta Kosovu dvojice predsednika dveju najvećih rivalskih partija u Tirani. U Albaniji je odavno počela i ubrzo je dostigla visoke temperature predizborna borba za lokalne izbore, čiji datum održavanja još uvek nije proglašen, ali se predviđa da će se održati u jesen ove godine. I kada izgleda da su iskoristile većinu formi i slogana predizborne kampanje, kako u odnosu na publiku tako i u međusobnoj borbi, dva velika rivala albanske politike požurili su da uključe u predizbornu agendu svojih najviših čelnika i kosovske posete. Predizborna matrica poseta dvojice partijskih lidera Kosovu pada u oči, bez obzira što se kako jedna tako i druga partija ne deklarišu da na Kosovo idu da bi povećali njihov predizborni rejting, međutim, veliko kašnjenje u odlasku na Kosovo i raspaljena predizborna atmosfera u Albaniji podstiču na razmišljanje da je to u stvari jedan od ciljeva organizovanja ovih poseta. Pitanje Kosova i stav prema njemu predstavljale su i predstavljaju značajnu komponentu političkih i izbornih programa političkih partija u Albaniji, ali i rivalstava i njihovih međusobnih političkih i predizbornih borbi.

  Senzibilitet i značaj koje izborno telo u Albaniji posvećuje pitanju Kosova u stalnom su porastu, posebno nakon rata NATO prošle godine i seobe skoro pola miliona izbeglica sa Kosova koji su našli utočište u porodicama u Albaniji. Ovaj porast senzibiliteta elektorata i uticaj koji on ima na glasove ne mogu a da ne imaju u vidu dve glavne političke partije koje su tokom čitavog ovog vremena nastojale da se svaka za sebe predstavi kao najautentičnija predstavnica odbrane pitanja Kosova u Albaniji.

  Obe albanske političke partije i njihovi lideri posebnu su pažnju posvetili aktuelnom stanju na Kosovu, tamošnjim razvojima i problemima, stvaranju institucija od strane UNMIK-a i njegovom budućem statusu, nastojeći da povodom pitanja Kosova privuku što više glasača. Činjenica je da su izvanredni doček koji je Albanija organizovala kosovskim izbeglicama prošle godine tokom kampanje tničkog čišćenja preduzetog od strane Miloševića i veliko međunarodno uvažavanje njene uloge tokom ove krize stvorili jednu pogodniju okolnost za socijalističku kampanju. U tom smislu, predsednik Socijalističke partije Fatos Nano je preduzeo aktivniju kampanju i u ime Socijalističke partije uputio je nekoliko predloga, da zadrži inicijativu u oblasti odnosa između albanskih političkih partija na Balkanu. U tom sklopu bio je i predlog koji je 23. marta izneo u parlamentu za organizovanje jednog Svealbanskog formuma za integraciju i stabilnost, koji bi za cilj imao da privuče sve albanske političke parlamentarne partije u Albaniji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori. I dok su partije opozicije u Albaniji kao što su Demokratska partija, Republikanska partija, dočekali hladno Nanoov poziv, albanske partije na Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori su ga prihvatile i prema izvorima iz sedišta Socijalističke partije, pozitivan odgovor na Nanoov poziv dali su i Rugova i Thaci i Xhaferi.

  Nano je isto tako predložio i učešće albanskih partija Kosova, Makedonije i Crne Gore na jednoj regionalnoj međunarodnoj konferenciji evropske levice posvećena problemima Pakta stabilnosti, a koja se predviđa da se održi u Tirani u drugoj polovini juna.

  O porastu značaja Albanije u politici Prištine i kosovskog faktora u politici Tirane govori i stalni zahtev takoreći svih najviših zvaničnih ličnosti koje su posetile Albaniju, a koji je upućen ovdašnjim liderima za vršenje većeg uticaja na moderiranje i uzdržavanje kosovske politike. Američki državni sekretar Olbrajt je zatražila to u albanskom parlamentu prilikom njene posete februara meseca. Isto tako, u pismu upućenom albanskom premijeru 14. aprila, britanski premijer toni Bler je istakao da ''Vaš uticaj na Kosovare ima poseban značaj''.

  Inače, prema pisanjima nekih analitičara u regionu, činjenica je da politika Albanije ima svoj značajan i nezaobilazan uticaj na tokove kosovske politike. Iako predsednik Demokratske partije Berisha 15. aprila, protiveći se pozivu socijalističkog predsednika Nanoa da učestvuje na Svealbanskom forumu izjavio da ne postiji potreba za paternalizmom Tirane u odnosu na Prištinu, i albanski političari u Tirani i oni u Prištini su svesni da je težina Tirane nezamenljiva u kosovskoj politici i štaviše ona stalno raste. To oseća i međunarodni faktor koji je prisutan na Kosovu i koji je povećao zahteve za podrškom od strane Tirane u realizaciji ciljeva mandata UNMIK-a i KFOR-a na Kosovu. Bivši vrhovni komandant NATO general Vesli Clark je 24. aprila u Tirani izjavio da je stav Albanije tokom kosovske krize izmenio istoriju regiona.

  Posete predsednika dveju političkih partija Albanije Kosovu imaju za cilj jačanje njihovog položaja u odnosu na domaće birače, ali i jačanje njihovih pozicija u odnosu na zahteve i politiku međunarodnog faktora na Kosovu. I Socijalističkoj i Demokratskoj partiji je jasno da će stav koji međunarodna zajednica bude zadržala prema njima umnogome će zavisti od stava ovih dveju partija prema razvojima na Kosovu. Poslednjih meseci glavni zahtevi međunarodnog faktora oko stava glavnih političkih partija Tirane prema pitanju Kosova bili su distanciranje od teze tzv. Velike Albanije i osuda događaja ili albanskih ekstremističkih elemenata u Preševu i Bujanovcu.

  Ono što privlači pažnju u odnosima između političkih partija u Tirani sa onima u Prištini je svojevrsno svrstavanje veza koji je daleko od toga da bude idilično i ne uspeva nikako da prikrije inate i nedostatak privlačnosti koji postoje između lidera partija sa obeju strana granica. Predsednik Socijalističke partije Fatos Nano je pozvan od strane Partije za demokratski progres Hashima Thacija i uopšte nisu tajna posebne veze koje međusobno održavaju predsednici ovih dveju partija. S druge strane, predsednik Demokratske partije Berisha je pozvan od DSK Ibrahima Rugove i takođe nije tajna koje oni daju međusobnim vezama u poređenju sa njihovim rivalima u respektivnim političkim scenama.

  Postoji jedan element koji je veoma značajan za sve političke partije u Tirani i Prištini i koji otkriva predizborni karakter intenziviranja međupartijskih odnosa i predizbornog pregrejavanja koje se stvara ovom prilikom. I u Albaniji i na Kosovu, očekuje se da se na jesen održe lokalni izbori, a predizborna i politička polarizacija je velika kako između Socijalističke i Demokratske partije u Albaniji, tako i između DSK i PPDK na Koosvu. Ova situacija izbora koji se približavaju rađa istu predizbornu potrebu i stvara okolnosti gde političke partije u Tirani i Prištini žure da evidentiraju savezništva i predizborne Platforme koje u svom epicentru imaju Kosovo, njegov razvoj i budućnost. Na ovaj način, Kosovo podiže predizbornu temperaturu u političkom životu Tirane i s druge strane, potezi političkih partija u Tirani na jedan ili drugi način, i same povećavaju predizbornu političku temperaturu na kosovskoj političkoj sceni.

  AIM Tirana Shaban MURATI