AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 11 MAY 2000 18:33:29 GMT

  AIM Junior: Kompromis između UT i DPA?

  Tetovo, 10.05.2000

  Studenti UT su u poslednje vreme počeli da menjaju karakterističan termin dnevne diskusije, termin "ozvaničenje", koji karakteriše vremenski period njihovih studija. Na njihovim praznim stolovima, koji se često pretvaraju u tribine na određene teme, oni pokušavaju da objasne jedan drugome da projekat Visokog evropskog komesara za manjine Maksa Van Der Štula oko osnivanja jedne privatne institucije nije istinska forma ozvaničenja Univerziteta u Tetovu, koji već šest godina funkcioniše I broji oko 8 hiljada studenata.

  Tokom njegove dvodnevne posete Makedoniji, evro-komesar Štul je nakon susreta koji je obavio sa visokim državnim zvaničnicima na Konferenciji za štampu obznanio Projekat oko rešavanja problema visokog obrazovanja Albanaca u Makedoniji. Prema njegovom Projektu, ta bi se institucija sastojala iz dve sekcije. Jedna bi pripremala kadar za poslovni menadžment I javnu administraciju, a druga sekcija bi pripremala kadar za visoki ciklus, osnovno I srednje obrazovanje.

  Za Albansku demokratsku partiju (DPA) koja je učesnica u vladinoj koaliciji, ovaj Projekat predstavlja dobru inicijativu za definitivno rešenje problema visokog obrazovanja na albanskom jeziku, kompatibilno sa standardima evropskih naučnih I obrazovnih institucija. Predsednik Albanske demokratske partije Arben Xhaferi je nakon susreta sa Štulom za štampu izjavio da su "sada precizirane neke stvari". Isto tako, Xhaferi je rekao da "ekipe rade na koncipiranju zakonskih okvira, kao I na stvaranju struktura koje bi se bavile ovim pitanjem". Vlada Republike Makedonije koja je uvek osporavala ozvaničenje Univerziteta u Tetovu, sa obrazloženjem da Makedonija nema finansijskih mogućnosti da izdržava taj Univerzitet, do kraja meseca mora da da odgovor u vezi sa Predlogom evro-komesara Maksa Van Der Štula.

  S druge strane, predsednik Republike Makedonije Boris Trajkovski u vezi sa predlogom Štula za formiranje privatnog koledža je izjavio da oko ovog svakako treba da se razmišlja, ali pod uslovom da ovaj privatni koledž bude deo obrazovnog sistema Republike Makedonije, u kojem će se nastava uporedo sa albanskim jeziku izvoditi I na makedonskom I nekom drugom svetskom jeziku.

  Priznavanje Univerziteta u Tetovu I njegovo finansiranje od strane Vlade, albanske političke partije su uvek smatrale kao jedino rešenje problema visokog obrazovanja Albanaca u Republici Makedoniji. Prema zvaničnicima DPA, partije koja participira u vladinoj koaliciji, legalizacija UT je bio glavni cilj političke aktivnosti ove partije I jedna od tačaka Sporazuma sa vladinom koalicijom. Zato oni kažu "mi smo subjekat koji mora da odluči o pitanju visokog obrazovanja na albanskom jeziku", a što po njima podrazumeva ozvaničenje UT. S druge strane, rukovodeći organi Univerziteta u Tetovu prema DPA, treba da se bave razvojnom politikom Univerziteta.

  Politička ponuda za rešenje problema visokog obrazovanja Albanaca u Makedoniji predožena od strane evro-komesara Štula, podstakla je vruću debatu između organa UT I DPA oko toga ko ima pravo da govori, pregovara ili vrši kompromise oko budućnosti Univerziteta u Tetovu.

  Prema rektoru UT Fadilu Sylejmaniju, Štulov Projekat predstavlja više mogućnost za ukidanje UT I za davanje legitimiteta jednom novom Projektu kao rešenje pitanja visokog obrazovanja Albanaca. Izjašnjavanje DPA u prilog Štulovog predloga, Sylejmani smatra kao gaženje odluka akta utemeljenja UT koje su predstavnici ove partije sami potpisali. Revoltiran zbog susreta I razgovora koji se vode I obavljaju o visokom obrazovanju bez učešća rukovodilaca UT, Fadil Sylejmani kaže: "Mi nemamo vremena I razloga da prihvatimo rizik koji nam nude stranci, uz podršku nekih naših političara za finansiranje Univerziteta od inostranih država, jer se time ne garantuje neograničeni finansijski kontinuitet, čime se ne garantuje ni kontinuitet ili pak postojanje ovog obrazovnog hrama. Zato su prioritetne garancije za finansiranje od strane kompetentnih državnih organa". Jer, prema Sylejmaniju ista ova država izdržava se od poreza koji plaćaju građani koji su u velikom broju Albanci.

  S druge strane, predsednik Senata UT Milaim Fejziu, Projekat Van der Štula smatra neozbiljnim iz razloga što se po njemu njime ne rešava pitanje visokog obrazovanja na albanskom jeziku, odnosno što Štul, kaže on, nema kompetencija da nudi definitivna rešenja kada se radi o realizaciji prava Albanaca. "Ne znam" - kaže M. Fejziu -"zbog čega se nudi još jedan Projekat za visoko obrazovanje kada se već jedan nalazi u fazi realizacije. Na žalost i ova današnja Vlada traži nepostojeće rešenje za ove okolnosti i ove uslove". U vezi sa harmonizacijom stavova sa Albanskom demokratskom partijom oko predloga Štula, Fevziu kaže da je njihov stav neizmenjen, jer akt na osnovu kojeg je utemeljen i radi Univerzitet u Tetovu ne dozvoljava drugo rešenje osim njegovog priznanja u sadašnjem stanju od strane države.

  Isti stav deli I druga albanska partija PPD, koja sada deluje u opoziciji. U vezi sa predloženim Projektom Van Der Štula, Generalni sekretar PPD Mahi Nesimi kaže:"Taj Projekat predstavlja neku vrstu izmešanih paralela iz monističkog sistema I poznato je gde je to dovelo Albance, odnosno albansko obrazovanje u Makedoniji. U ovom slučaju, kaže Nesimi, radi se o Univerzitetu koji radi već šest godina I koji ima ime I prezime, dok novi Projekat koji se nameće u stvari uopše nema dodirnih tačakla sa onim što je danas Univerzitet u Tetovu , jer se Štulovim Projektom predviđa razvoj samo u nekim oblastima". Prema Mahi Nesimiju "neće biti kompromisa sa drugom albanskom partijom DPA, ako ona bude želela da popusti po ovom pitanju". Ovakve ocene u vezi sa političkom ponudom DPA I Projektom Štula, odgovorni u Komisiji za obrazovanje u DPA Zamir Dika smatra neosnovanim, jer one dolaze kao posledica nedostatka izvornih informacija.

  Komisija za obrazovanje, koja je kompetentan organ za obrazovanje, u ovom slučaju za visoko obrazovanje, pozvala je predstavnike senata I rektorata Univerziteta u Tetovu na razgovor o političkoj ponudi za rešenje pitanja visokog obrazovanja. Zamir Dika kaže da će DPA ovu političku ponudu transparentno izneti pred albansku naučnu javnost. Kasnije, dodaje on, od strane Komisije za obrazovanje pri DPA obaviće se detaljna elaboracija, a zatim će sami ti organi oceniti taj predlog. U vezi mogućeg susreta sa rukovodećim organima UT I drugim faktorima, DPA će odrediti Komisiju koja će obrazložioti političku platformu za rešenje problema visokog obrazovanja kako bi se, kaže Zamir Dika, raspršila magla oko ove situacije.

  Ove izjave I postupke DPA ,rektor Fadil Sylejmani smatra tendencijom održavanja u životu bezuslovno partnertsvo u Vladi.

  U ovakvim okolnostima, dileme ostaju samim građanijma, koji radoznalo očekuju da vide šta će se desiti sa Univerzitetom u Tetovu. Ovo pitanje je uvek bila tačka oko koje su se ujedinjavali svi albanski politički faktori. Šta se može desiti u slučaju da makedonski parlament donese Zakon koji ne bi zadovoljio interese Albanaca oko visokog obrazovanja? Takvo pitanje izbegava i rektor Fadil Sylejmani, ne želeći da prognozira moguće reakcije u slučaju da se ignoriše ideal, tj., da UT ne bude priznat takav kakav je.

  AIM Tetovo

  Nexhbedin SHAQIRI