AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 10 MAY 2000 16:28:43 GMT

  Transformacija RTV BiH

  Mediji od papira

  AIM, Sarajevo, 08.05.2000 Godina 1998: nakon nebrojenih pritisaka međunarodne zajednice, posebno Visokog predstavnika, članovi Predsjedništva BiH pristali su da potpišu Memorandum o razumijevanju kojim su naglasili neophodnost što bržeg transformisanja RTVBiH u dva nova elektronska medija. Godina 2000: RTVBIH stoji kako stoji, samo se ljudi koji krojei njenu sudbinu mijenjaju - Visoki predstavnik iz 98. je otišao, došao je drugi; jedan član tadašnjeg Predsjedništva gleda tv program u Hagu, drugi je izvan igre jer je predsjednik nove stranke, a treći je još uvijek tu, samo je preokupiran biranjem svog stranačkog nasljednika.

  Dva elektronska medija koji bi trebali biti vodeći u Federaciji te državi BiH postoje dakle i dalje samo na papiru. Pri tome Javni radio televizijski servis BiH (PBS) i RTVFBiH uostalom tek trebaju predati zahtjeve za registraciju i emitiranje programa IMC-ju (Nezavisnoj komisiji za medije). Prema Odluci Visokog predstavnika od jula 1999. godine transformacija sadašnje bh. RTV kuće (pod dominacijom zvaničnog Sarajeva) u Javni servis BiH trebala je do danas već biti završena. Međutim, urađeno je vrlo malo od predvidjenog, a krivicu za to snose prvenstveno vladajuće SDA i HDZ, ali ni odgovornost medjunarodne zajednice u BiH, odnosno OHR za neuradjeni posao nije nezamjetljiva.

  OHR-u je, kao prvo, trebalo nekoliko mjeseci da nađe novac i pravog čovjeka za posao međunarodnog agenta za podjelu imovine sadašnje RTVBiH, odnosno postavljanje temelja za Federalnu TV i Javni TV servis BiH. Bez tog agenta i njegove procjene šta treba od imovine pripasti PBS-u a šta Federalnoj televiziji, ovi mediji ne mogu početi raditi ozbiljne programe. S druge strane OHR je potcijenio jačinu interesa nacionalnih stranaka da RTVBiH ostane takva kakva jeste: SDA odbija promjene jergodinama kontrolira a i danas ima najveći uticaj na uređivačku politiku ove kuće, a HDZ ne želi transformaciju RTVBiH jer joj je ovakva TV BiH opradavala uredjivačku politiku Erotela (mostarska TV pod kontrolom HDZ), a sadašnji status quo pomaže joj u zahtjevu za čistom hrvatskom TV u BiH (čitaj HDZ TV uBiH) pošto, eto, nisu ravnopravno zastupljeni na postojećoj RTVBiH.

  Međutim, OHR je krajem prošle godine počeo djelovati, sporo ali ipak efikasno. U novembru je poslao zahtjev SFOR-u za akciju gašenja Erotela, što je bio jedan od uslova za početak rada Test kanala RTVFBiH (jednog od dva kanala buduće federalne TV) pa su u februaru SFOR, OHR i IMC, više silom nego milom, okončali postojanje Erotela. Tada je uslijedilo obećanje da će se Federalna RTV uspostaviti u punoj formi u naredna dva mjeseca. Medjutim, do danas je izabrano tek rukovodstvo - direktor Vladimir Bilić i zamjenik Fahrudin Balvanović - te odredjen logo kuće. Ipak, u odnosu na PBS, koja za sada ima samo Osnivački odbor i njegovu Izvršnu komisiju a ne ljude koji će ga uistinu činiti, izgleda kao da Federalna RTV sa poznatim imenima direkotra i logom napreduje velikim koracima.

  Amerikanci su, potom, obećali novac za finansiranje međunarodnog agenta, i John Shearer dugogodišnji radnik BBC-ja došao je u Sarajevo i sa sobom doveo Jeff Bakera i Mike Gilmora. "Baker će pokušati identifikovati šta sve postoji od tehničkih sredstava na RTVBiH, a Gilmore će pokušati uvidjeti finansijsko stanje kompanije. Ja želim pomoći uspostavu dva nova servisa." kazao je Shearer.

  Dolaskom Shearera počinje nova faza u životu RTVBiH. I to za dodatašnje prve ljude televizije poprilicno panicna. Naime, neposredno prije dolaska Shearera Osnivački odbor budućeg PBS-a, koji je danas nadležan za postojeću RTVBiH, objavio je odluku po kojoj dolaskom agenta u ovu kuću prestaje mandat generalnog direktora Mirsada Purivatre, inače čovjeka u jakim rodbinskim vezama s Izetbegovićem. Na ovu odluku odmah je negodujući reagovala SDA i još jednom potvrdila da je ova kuća pod kontrolom njihove stranke. Međutim, Purivatra je morao otići, činieči sve što je mogao da taj odlazak predstavi kao nenadoknadiv gubitak, poput neprenošenja prava potpisnika na nove ljude te se račun ove TV bez Purivatre nije mogao ni koristiti. S druge strane, dva mjeseca prije kraja njegovog mandata zaposleni u RTVBiH počeli su, napokon, dobijati redovne plate te gotovo počeli žaliti za smjenjenim direktorom. "Do posljednjeg dana ću jačati ovu kuću", poručivao je Purivatra djeleći redovne plaće, "jer jača RTVBiH znači bolji start za nove institucije."

  Prelazna uprava ipak je došla na čelo ove kuće. Za sada su u njoj Bilić i Balvanović, mada je njihov osnovni posao federalna a ne sadašnja tzv. držAvna TVBiH, no uskoro bi trebao biti izabran još jedan član. Također, čeka se konačno imenovanje direktora PBS-a, za koje u OHR-u kažu da nema određen termin do kada se treba završiti, te konačno usaglašavanje šta je to što PBS treba biti. I sam Shearer priznaje da su "zadaci RTVFBiH mnogo jasnije definirani nego zadaci PBS-a i pravi posao će biti odlučiti šta će PBS u stvari raditi."

  Iako, dakle, ništa nije definitno utvrđeno ni urađeno, milioni maraka prolaze kroz RTVBiH a svi rokovi vezani uz transformaciju ove kuće odavno su probijeni. Po prijelogu Operativno terminskog plana za provođenje rekonstruiranja sistema javnog emitiranja u BiH do kraja aprila trebala je biti konstituisana ukupna organizacija RTVFBiH i PBS-a, a do sredine marta imenovan glavni urednik i njegov zamjenik na Federalnoj RTV, kao i urednički sastav na PBS-u.

  Gašenje sadašnje RTVBiH znači zapravo oduzimanje najjačeg elektronskog medija SDA-u i uspostavljanje Javne televizije na koju će podjednaki utjecaj imati i Federacija i RS, te Federalne RTV sa dva kanala - jedan više orijentisan hrvatskim drugi bošnjačkim gledaocima. Zahvaljujući sada već sigurnoj transformaciji te kuće pomućen je blaženi mir "zvjezdanog neba" novinara i urednika ove kuće, koji su do sada nebrojeno puta dokazali lojalnost jednom narodu, jednoj stranci i jednom vođi.

  Panika koja je među njima zavladala rezultirala je i stavljanjem mandata na raspolaganje Prelaznoj upravi od strane glavnog i odgovornog urednika TVBiH Senada Hadžifejzovića. Međutim, dosta tv radnika skeptično je da će utjecaj i kontrola SDA biti tek puko zamjenjena uticajem OHR-a, te da neće doći do osamostavljivanja ili istinske nezavisnosti elektronskih medija. Primjerice Haris Pašović, reditelj i bivši urednik na RTVBiH tako tvrdi da "u strukturi i zakonu buduće federalne RTV OHR ima više uticaja nego Centralni komitet Saveza komunista prije rata."

  Nije moguće predvidjeti kako će i kuda Međunarodna zajednica usmjeriti svoj uticaj kad jednom prestane bitka sa vladajućim nacionalnim strankama za kontrolu nad medijskim prostorom BiH. Za sada se nije baš proslavila kvalitativnim potezima. Alexandra Stieglmayer, glasnogovornica OHRa, veli da iako se radi o transformaciji Radio-televizije BiH, još nikome nije poznat koncept transformacije samog Radija BiH, primjerice!? Medjutim, Bosna je već naučila da onaj ko daje novac i - odlučuje. Za nadati se da će odluke valjati I Bosancima I Hercegovcima, ne samo stranim diplomatima u zemlji.

  Dženana Aladžuz (AIM, Sarajevo)