AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 19 APR 2000 08:13:22 GMT

  Sukob u vrhu Bulatovićevog SNP-a

  JUL u junu

  Jedan dio SNP-a je shvatio da nije politički profitabilno do kraja pratiti Milo±evića i formirati koaliciju sa ©e±eljevim radikalima i julovcima Mirjane Marković. Zato su poku±ali daspriječe stvaranje koalicije i naprave kakav-takav otklon od Milo±evića. Nijesu uspjeli - iz µivog blata se ne spasava tek tako

  AIM Podgorica, 17.04.2000. godine

  Lokalni vanredni izbori u Podgorici i Herceg Novom, zakazani za 11. jun, mogli bi, dugoročnije gledano, biti najteµi test, ne za vlast, već za - Socijalističku narodnu partiju Momira Bulatovića.

  Ta se stranka na±la se ovih dana u pravom političkom vrtlogu: predsjednik Bulatović se jo± jednom povinovao direktivi Beograda i prihvatio da na izborima u Herceg Novom i Podgorici nastupaju u koaliciji sa JUL-om, radikalima i "drugima koji to µele". To je u SNP-u izazvalo ozbiljne tektonske poremećaje unutar SNP-a..

  O tome su, pro±le sedmice, javile podgoričke "Vijesti" tvrdnjom da su potpredsjednici stranke Predrag Bulatović i Zoran ®iµić koji predvode podgoričku frakciju, finansijski i politički razvla±ćeni. Razlog - usprotivili su se namjeri Momira Bulatovića da SNP na predstojećim lokalnim izborima udje u koaliciju sa julovcima i radikalima. Revoltirani nametanjem neµeljenih koalicionih partnera, potpredsjednici su demonstrativno napustili sjednicu Izvr±nog odbora, javile su "Vijesti". Predrag Bulatović je, u izjavi podgoričkom radiju Free Montenegro, demantovao tvrdnje da je u stranci do±lo do raskola, dodajući da će o eventualnoj kolaciji SNP-a sa filijalama dviju srpskih stranaka odlučiti Glavni partijski odbor.

  Da ipak u stranci ne vlada harmonija, moglo se uočiti i na osnovu nekih detalja. Tih dana zasjedao je crnogorski parlament. Zoran ®iµić, poslanik SNP-a, uop±te se nije pojavio u skup±tinskoj sali tokom prvog dana sjednice iako se nalazio u Podgorici, dok je Predrag Bulatović, inače ±ef Poslaničkog kluba, odćutao cijeli tok vrlo µustre parlamentarne rasprave, ±to za njega nije uobičajeno. Na dijalog nisu mogli da ga isprovociraju ni poslanici Demokratske partije socijalista pitanjima da objasni ±ta se to de±ava u njegovoj stranci. Par dana kasnije, neopozivu ostavku na mjesto ±efa Informativne sluµbe - ali i na članstvo u partiji - podnio je Vojislav Cicmil, ugledni član stranke Momira Bulatovića, ±to je jo± jedan od dokaza da je ozbiljno načeta partijska monolitnost.

  U subotu 15.aprila odrµana je sjednica Glavnog odbora SNP-a, koja je razrije±ila bar jednu dilemu znatiµeljne političke javnosti.

  "Glavni odbor SNP-a, kojim je predsjedavao Momir Bulatović, jednoglasno je odlučio da se formira Izborna koalicija pod nazivom: Koalicija Jugoslavija - SNP - Momir Bulatović. Sporazum o mogućoj koaliciji otvoren je za sve političke partije i snage u Crnoj Gori, koje µele da daju doprinos vrhovnom političkom cilju - očuvanju i razvoju SRJ", saop±teno je nakon sjednice najvi±eg partijskog organa, uz uvjeravanje da je na Glavnom odboru "jo± jednom potvrdjeno apsolutno jedinstvo partije".

  Narednog dana, u podgoričkom dnevniku "Dan", nezvaničnom glasilu SNP-a, Momir Bulatović je izjavio da ga odluka Glavnog odbora o ulasku u koaliciju sa JUL-om i ©e±eljevim radikalima "ispunjava iskrenim zadovoljstvom", ističući da sa tim partijama "veoma dobro i uspje±no saradjuje i u Saveznoj skup±tini". Po±to se i sam osvjedočio da te partije "veoma uvaµavaju SNP", na to je odgovoreno prihvatanjem koalicije u Crnoj Gori. Priče o podjelama u svojoj partiji Bulatović je pripisao propagandi CIA-e, crnogorske policije i zluradosti pojednih novinara i medija. "Mi smo na sjednici Glavnog odbora potvrdili izuzetno jedinstvo koje postoji u na±oj partiji", izjavio je Bulatović.

  Dakle, zvanično u SNP-u nema raskola. Frakcije su, očigledno, zakopale ratne sjekire i sasvim je sigurno da svadja neće biti do izbora. A ±ta će se de±avati kasnije, ostaje da se vidi.

  Predrag Bulatović, kao jedan od najiskusnijih crnogorskih političara, dobro poznaje i svoju partiju i crnogorsku političku scenu. Njemu je jasno da će JUL-ovci i radikali donijeti SNP-u veću ±tetu nego korist. Zato se zajedno sa Zoranom ®iµićem i protivio instrukcijama iz Beograda. No, podgorička grupacija je bila prinudjena, zbog mira u vlastitoj partiji, da nevoljno pristane na koaliciju, sa svim strankama "kojima je zajednička µelja za jačanjem SRJ".

  Odluke Glavnog odbora pokazale su da podgorička "opcija SNP" nije pro±la tako lo±e. Istina, usvojena je odluka o formiranju koalicije. Ali, Bulatović i ®iµić su izborili da se kaolicija zove "Jugoslavija - SNP - Momir Bulatović" i da isključivo SNP ima mogućnost predstavljanja te buduće koalicije na izborima. Drugim riječima: vrh SNP će odredjivati način i metode izborne strategije. I, ±to je navaµnije: Predrag Bulatović i Zoran ®iµić su protivljenjem koaliciji sa julovcima i radikalima amnestirali sebe od odgovornosti za eventualni izborni neuspjeh. Račune za to polagaće drugi Bulatović i beogradsko krilo SNP-a.

  Po±to je predizborna kampanja u punom jeku, vladajuća koalicija (Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i Narodna stranka) odmah je nesporazume u SNP-u počela da koristi za ubiranje političkih poena. Komentari±ući "svadju medju Milo±evićevim poslu±nicima" i "tragikomični politički sporazum o Koaliciji Jugoslavija", DPS je ocijenio da "SNP izigrava trojanskog konja za potrebe beogradske diktature".

  SNP odavno igra tu ulogu. Jedno njegovo krilo shvatilo je da to vi±e nije politički profitabilno i, po svoj prilici, poku±alo je da napravi bar kakav takav otklon od Milo±evića. Nije uspjelo. Iz µivog blata se ne spasava tek tako.

  # Veseljko KOPRIVICA (AIM)