AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SAT, 25 MAR 2000 08:52:06 GMT

  Biznis na crnogorski način: afera mobilne telefonije

  UGOVOR ZA IZABRANE

  AIM Podgorica, 24.03.2000. godine

  TXT: Kada je u proljeće '96. stvaran plan o razvoju mobilne telefonije u Crnoj Gori napravljena je računica po kojoj bi, za deset godina, trebalo izgraditi mreµu koja će pokriti skoro 90 odsto teritorije i u koju ce biti uključeno 50 hiljada korisnika mobilnih telefona. Četiri godine kasnije, stanovnici Crne Gore koriste vi±e od 65 hiljada mobitela, koji su "u dometu" na vi±e od tri četvrtine teritorije Crne Gore.

  Po±to je prosjecan januarski račun ovda±njeg korisnika mobilnog telefona iznosio 65 maraka, lako je izračunati da se sada u kasu jedinog crnogorskog operatera u sferi mobilne telefonije sliva prihod veći od 4,2 miliona DEM - mjesečno. Razloga za zadovoljstvo ima i ovda±nja Vlada po±to joj, na ime izdate koncesije, pripada trećina mjesečne pretpalate (10 maraka) svakog korisnika.

  Ipak, nakon četiri godine izuzetno uspje±nog poslovanja European Telekom - prvi ozbiljniji strani investitor u Crnu Goru nakon ukidanja sankcija medunarodne zajednice - suocava se sa neočekivanim te±koćama.

  Naime, ET - mje±ovita grčko norve±ka firma - većinski je vlasnik (94 odsto) preduzeća Pro Monte GSM koje je 25. januara 1996. od Vlade Crne Gore dobilo dvadesetogodi±nju koncesiju kao jedini operater mobilne telefonije na ovom prostoru. "Republika neće izdati neku drugu koncesiju za zemaljsku, mobilnu, javnu, dupleks beµičnu komunikacionu mreµu za cjelokupni period od 20 godina od datuma stupanja na snagu ove koncesije. Republika zadrµava sva druga prava kojima nije ovla±cen Korisnik", stoji u članu 1.4 Ugovora o koncesiji, na osnovu koga čelnici Pro Montea i dalje smatraju da im je zagarantovan dvocenijski ekskluzivitet (monopol).

  "Na±a kompanija je dolaskom u Crnu Goru rizikovala mnogo, i zato je traµila adekvatnu nagradu - ekskluzivno pravo. Činjenica da smo sklopili posao i sadrµaj Ugovora svjedoče da smo to i dobili", obja±njavao je prvi direktor Pro Montea Harald Griten. Istu tvrdnju ponavaljaju i njegovi nasljednici. Svi, medutim, ne misle tako.

  Jusuf Fetahović, direktor drµavnog Telekom Crna Gora A.D. najavio je, krajem pro±le godine, da i ova kompanija kreće u izgradnju vlastite mreµe mobilne telefonije. U medjuvremenu, pripreme su odmakle. Upravni odbor ovog preduzeća odlučio je da sa svojom mreµom mobilne telefonije startuje 1. jula. Do tada bi hrvatska firma "Erikson - Tesla" morala da isporuči i montira neophodnu opremu. Trećinu potrebnog novca (posao je vrijedan 25 miliona maraka) Telekom je vec uplatio izvodjaču, a ostalo su beskamatni krediti, saop±teno je iz ove kompanije.

  Na pitanje da li se tim postupkom kr±e ugovorna prava Pro Montea Fetahović obja±njava da Telekom, kao "nosioc razvoja telekomunikacija u Crnoj Gori" ima pravo da se bavi ovom djelatno±cu otkako postoji mobilna telefonija, i dodaje: "U Koncesiji pi±e da Pro Monte prihvata zakone Crne Gore i SRJ, ±to ih svakako obavezuje. Oni, medutim, tumače da je Vlada, dajući njima koncesiju, nama zabranila, ±to se nigdje u koncesiji ne pominje, a Vlada očigledno ne tretira to pitanje".

  Naravno, čelnicima Pro Montea na pada na pamet da olako se odreknu monopola koji im je u protekle četiri godine donio veliku zaradu. (Podaci o profitu preduzeća sa stotinjak zaposlenih su poslovna tajna, ali je "procurjela" informacija da je samo za tri mjeseca pro±le godine, na ime kupovine softvera, ova kompanija iz Crne Gore preko "Montenegrobanke" iznijela 13 miliona maraka. I dok čelnici Pro Montea ovaj podatak tumače kao dokaz svog potpuno legalnog poslovanja, njihovi oponenti tvrde da je to očigledan dokaz za "pranje novca" i protivzakonito izno±enje para zaradjenih u Crnoj Gori...)

  Zato je pokrenut postupak pred Privrednim sudom u Podgorici od koga se traµi da Vladi CG privremeno zabrani "izdavanje odobrenja, saglasnasnosti ili dozvola za izgradnju ili eksplataciju javne mobilne telekomunikacione mreµe", kao i da Telekomu privremeno zabrani "početak bilo kakvih aktivnosti na izgradnji i eksploataciji iste", do okončanja arbitraµnog postupka.

  Istovremeno, pokrenut je postupak pred Spoljnotrgovinskom arbitraµom pri Privrednoj komori SRJ. Prema dostupnim podacima, do početka arbitraµe doći će uskoro, "ukoliko ne bude opstrukcije od strane učesnika u sporu". Naime, propisi predvidjaju da zainteresovane strane samostalno imenuju po jednog člana Komisije, dok trećeg "arbitra" odreduju konsenzusom. A to je postupak koji moµe potrajati...

  Do tada, razmjenjuju se optuµbe na relaciji Telekom CG - Pro Monte GSM. Izno±enje prljavog ve±a pokazalo je da je u, naizgled idiličnoj četvorogodi±njoj saradnji bilo puno problema, kr±enja medjusobnih ugovora, neispunjenih obaveza i zloupotreba. Tako je ovda±nja javnost saznala i da je samo osnivanje Pro Montea od strane Europian Telekoma i Telekoma CG zakonski sporno; da su se u medjuvremenu nagomilali medusobni dugovi po raznim osnovama; da je Telekom, kr±eci ugovorne obaveze samostalno odredjivao cijene za razgovore izmedu fiksne i mobilne telefonije; da Pro Monte nije plaćao tro±kove rominga napravljene putem kori±cenja fiksne mreµe...

  Da je "vrag odnio ±alu" pokazuje i reklamna kampanja koju je prije nekoliko dana započeo Pro Monte. Pod sloganom: "nemojte se čuditi vec izaberite sami", uporedjuju se cijene koje formiraju Pro Monte i Telekom CG. Poruka je jasna - minut telefonskog razgovora preko mreµe mobilnog operatera (mobilni - mobilni; mobilni - fiksni) je do 3,5 puta jeftiniji u odnosu na pozive sa fiksnog na mobilni telefon. Postojeća razlika u cijenama mogle bi donijeti naklonost javnosti, i moguću prevagu u sukobu koji će se po svemu sudeći zao±triti, računaju u Pro Monteu.

  Istovremeno, pokazalo se da "zaraćene strane" imaju makar ne±to zajedničko - i jedni i drugi za nastali problem krive Vladu Crne Gore. "Postojeći spor je spor drµave i Pro Montea i to sa Telekomom nema nikakve veze", kaµe Fetahović. I direktor Pro Montea Takis Daguolis ima slično mi±ljenje: "Mi shvatamo da se trµi±te u Crnoj Gori značajno promijenilo u odnosu na 1996. godinu. Razumijemo i µelju Telekoma da udje u ovaj posao - i zbog potencijalnog profita i zbog podizanja vlastite cijene pred najavljenu privatizaciju ovog preduzeća. Zato, mi odgovorne za nastale probleme vidimo vi±e u Vladi Crne Gore, koja se ne pridrµava izdate koncesije".

  Iz crnogorske Vlade, medjutim, jo± niko nije na±ao za shodno da se makar jednom riječju oglasi. A izgleda jasno da upravo oni drµe ključ rje±enja. Ali, to podrazumijeva i prihvatanje naslijedjene odgovornosti. Jer, u izbornoj 1996. Vlada tada jedinstvenog DPS-a nije birala načina da dode do dodatnih prihoda za finansiranje kampanje i ubere značajne marketin±ke poene kod crnogorskih birača sklapanjem prvog ozbiljnog posla sa stranim invastitorima. Zato je Vladina Komisija za koncesije koju je vodio Zoran ®iµic dana±nji potpredsjednik SNP, a potom i premijer Đukanović kao potpisnik Ugovora o koncesiji, prenabregla čak i vaµeći savezni Zakon o stranim ulaganjima koji zabranjuje stranim firmama da budu većinski upravljači preduzeća koja se bave poslovima telekomunikacija... ©tovi±e, bez jasne startegije, vlast je tada, kr±eci i vaµeće medjunarodne antimonopolske propise, prihvatila i ovjerila Ugovr kojim je zalupila vrata mnogo većim prihodima.

  A sada±nja Vlada kao da nema snage da tu gre±ku prizna i plati ispravku. Naprotiv, trenutno je na snazi interno uputstvo o sveop±tem ćutanju crnogorskih zvaničnika. Zato bi se Crna Gora ponovo mogla naći na stubu srama kao zemlja koja poku±ava proći kroz proces tranzicije ne po±tujući ni sopstvena ni medunarodno ustanovljena pravila.

  Zoran RADULOVIĆ (AIM)