AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SAT, 18 MAR 2000 23:16:15 GMT

  '' Dobrodošlica i strah od uticaja OVK''

  Priština, 18.02.2000

  Granit GURRI

  Šta se desilo sa Oslobodilačkom vojskom Kosova? To je pitanje koje provejava u Izveštaju International Crisis Group (ICG), a koji nosi naslov: ''Dobrodošlica i strah od uticaja OVK''. Ovaj Izveštaj koji je objavljen početkom prošle nedelje i koji se našao na stolu Press Centra KFOR-a u velikom broju kopija, koje su za tili čas razgrabljene, u kosovskoj javnosti je bio veoma zapažen. Doduše javnih reagovanja nije bilo, ali se kroz lične kontakte moglo zaključiti da je ipak dopreo do ušiju mnogo većeg broja građana Kosova nego što se to na prvi pogled može zaključiti. Redakcije kosovskih listova su nekoliko dana od objavljivanja ovog Izveštaja njega samo držale na svojim uređivačkim stolovima, razmišljajući šta da urade. Prvi list koji se '' usudio'' ovo da štampa je dnevnik '' Kosova sot'', i to u veoma kratkim nastavcima, više kao opipavanje pulsa onih kojima je ovaj Izveštaj namenjen. Sutradan je isti korak povukao i list '' Koha ditore''. '' Iz za sada nepoznatih razloga, posle nekoliko nastavaka '' Kosova sot'' je prestala sa objavljivanjem Izveštaja ICG. ''Koha ditore'' je u nekoliko dana objavila najvažnije delove ovog Izveštaja. Na javnoj sceni i dalje nema reagovanja, uglavnom se sve završava šaputanjem o nekim iznetim detaljima koji su, reklo bi se, ipak kompromitujući za bivše pripadnike OVK.

  Ovaj Izveštaj je objavljen pred sam dolazak na Kosovo visokih američkih zvaničnika Džejmsa Rubina, portparola Stejt departmenta i zamenika američkog državnog sekretara Medlin Olbrajt i ambasadora Kristofera Hila s jedne strane i s druge Havijera Solane predstavnika EU za spoljne poslove i bezbednost. Sva trojica su uputila teške kritike na račun albanskih lidera, i preneli svoje razočarenje zbog stanja koje aktuleno vlada na Kosovu, zbog nasilja nad pripadnicima manjinskih zajednica i tenzijama stvorenim u regionu Preševske doline, odnosno regiji Kosova koji se graniči sa Južnim delom Srbije. Utoliko više i ono što se iznosi u pomenutom Izveštaju, kao i trenutak u kojem je objavljen u analitičkim krugovima se tumači kao još jedan otvoreni pritisak na kosovske lidere i posebno bivše pripadnike OVK, koji na razne načine učestvuju u javnom životu Kosova.

  Šta sadrži ovaj Izveštaj?

  Period od potpisivanja Sporazuma u Rambujeu, odnosno Parizu, preciznije dogovora koji su kosovski lideri međusobno potpisali o formiranju nove Vlade kosovskih Albanaca. Ovaj dogovor je podrazumevao da takvu vladu sačinjavaju predstavnici tri politička lidera, Hashima Thaqija, koji bi i preuzeli funkciju premijera umesto dotadašnjeg Bujara Bukošija, koji je kadar Rugovinog Demokratskog saveza Kosova, zatim Ibrahima Rugove i Rexepa Qosje. Međutim, sporazum nikada nije implementiran, jer se takvoj Vladi nije priključio sa svojim predstavnicima Ibrahim Rugova. Zato je Thaqi, inače u vreme trajanja vazdušne intervencije NATO na ovom prostoru, 2. aprila 1999. godine osnovao Privremnu vladu Kosova. U Izveštaju ICG se primećuje da je Hashim Thaqi bez konsultacija sa UNMIK-om formirao lokalnu administraciju u 27 opština na Kosovu, u kojima većinu čine Albanci, od ukupno 29. Opisujući tadašnji položaj Hashima Thaqija eksperti koji su načinili ovaj Izveštaj navode da je on bio pojednostavljen, jer Thaqi nije imao političku partiju, te je zbog toga zajedno sa bivšim članom Narodnog pokreta Kosova Bardhylom Mahmutijem koji je bio i glasnogovornik OVK u inostranstvu i koji je već osnovao u Prištini svoju političku partiju, nakon demilitarizacije OVK septembra meseca osnovao zajedničku - Partiju demokratrskog progresa Kosova. Od 21 člana predsedništva, čak 14 je bivših članova Narodnog pokreta Kosova, a za predsednika je izabran Hashim Thaqi.

  U posleratnom periodu na Kosovu od osoba koje su veoma dugo bile u samom vrhu sada bivše OVK, zajedno sa Hashimom Thaqijem, Azemom Sylom, Jakupom Krasniqijem i Sokolom Bashotom, jedino Xhavit Haliti nije preuzeo neki visoki položaj. On je jedno vreme bio među najprominentnijim aktivistima Narodnog pokreta Kosova, a kasnije je postao u OVK glavni za finasije. Na kratko je bio imenovan za ambasadora Privremene vlade u Albaniji, gde je, primećuje se u Izveštaju, imao odlične kontakte sa socijalistima na vlasti, ali je kasnije ostao samo Thaqijev savetnik, te se posle njega u nekim krugovima smatra sivom eminencijom. Privremena vlada je, prema ICG, u to vreme ''gajila nade da će biti priznata od strane međunarodne zajednice, ali je ona u stvari tretirana više kao jedna opasna tvorevina i od uspostavljanja Misije OUN na Kosovu, ona je tretirana kao tvorevina koja operiše bez ikakve legitimnosti i zakonske osnove''. Partija koja je proizašla iz OVK, dakle Partija za demokratski progres Kosova, iskoristila je svoj položaj za uspostavu kontrole nad društvom i opštinama na Kosovu, kaže se u delu Izveštaja koji se osvrće na stvaranje i funkcionisanje Privremene vlade Kosova. Drugi deo izveštaja odnosi se na transformaciju OVK, odnosno kako se ovde podvlači gerilske vojske i fokusira se na period od sredine prošle godine tj., od razmeštanja NATO snaga na ovom prostoru. U tom kontekstu se zaključuje da je OVK formalno demilitarizovana, ali da po raznim manifestacijama ona ostaje veoma važan i snažan aktivni element u svim sferama života na Kosovu. ''Neki sa dobrodošlicom prihvataju nastavak tog uticaja, dok se drugi plaše ove pojave'', ocenjuje ICG. U nastavku se objašnjava da se ovaj njihov uticaj manifestuje posredstvom četiri stuba. Prvi predstavlja politički uticaj i angažovanje bivše političke uprave OVK u Partiju za demokratrski progres Kosova. Drugi stub čini takozvanu vojnu dimenziju i angažovanje dela bivših pripadnika OVK u Zaštitni korpus Kosova, treći stub je angažovanje jednog broja pripadnika OVK u policijsku službu Kosova i četvrti stub aktivnosti pripadnika bivše OVK prema istraživačima, predstavlja tajnu i potpuno neprihvatljivu delatnost, odnosno nasilje i organizovani kriminal.

  U ovom delu se iznose I neki detalji I saznanja, kao I imena imena bivših pripadnika OVK, koji se sada nalaze u vrhu Zaštitnog korpusa Kosova ili su politički angažovani u Partiji za demokratski progres, a koji su uključeni u razne vrste šverca, koristeći kanale preko Makedonije, Crne Gore, kao i Albanije, kontroli nad naftom I naftnim derivatima, cigaretama, alkoholom, prostitucijom... Na direktan ili indirektan način se bivši pripadnici OVK ili njihovi simpatizeri optužuju da zastrašuju one koji misle drugačije I sprovode druge vrste pritisaka, kako bi se prećutale neke stvari. Navodi se primer jednog nemačkog biznismena, koji je prisustvovao kada je prevodiocu Albancu prećeno smrću, ukoliko ne bude veliku sumu isplatio na račun opštine Peć. U Izveštaju se daje još nekoliko primera. Jedan od njih odnosi se na novinare u Prizrenu koji su bili pozvani od strane policije OVK pošto su izveštavali o aktivnostima DSK Ibrahima Rugove. Pominje se i primer lokalne radio stanice u Peći koja je dignuta u vazduh nakon što se u telefonskoj anketi sa građanima došlo do rezultata gde je 30 glasova dobio Rugova, a samo jedan glas Thaqi. ''O takvim je delatnostima često je izveštavano i kao posledica toga OEBS je započeo sa programom zaštite lokalnih novinara'', podvlači se u ovom Izveštaju.

  Navodeći detalje oko transformacije pet hiljada pripadnika bivših članova OVK u Zaštitni korpus Kosova (ZKK), ICG citira reči njenog komandanta, generala Agima Čekua: '' Zaštitni korpus Kosova je supstanca buduće armije Kosova'', odnosno da je izjavljivao da će ne samo pet hiljada, već da će po rotacionom principu 20 hiljada ili svi oni koji su konkurisali biti primljeni u Zaštitni korpus Kosova. ICG u svom komentaru upozorava da UNMIK i OUN nisu imali za cilj da ova tvorevina bude samo kontinuitet OVK, sa '' siromašnijim funkcijama'', već da je ona trebala da bude otvorena za sve građane Kosova, dakle i za manjine. U Izveštaju se ipak ističe da i zvaničnici UNMIK-a i oficiri NATO-a priznaju, iako ne javno, da će Zaštitni korpus Kosova možda ostati organizacija vojnog karaktera. Na osnovu raznih istraživanja, i intervjua koji su načinjeni na terenu i sa predstavnicima međunarodnih faktora na Kosovu, takođe se u ovom Izveštaju konstatuje i upozorava na mogućnost da su neke jedinice OVK i dalje aktivne i da postoje van struktura Zaštitnog korpusa Kosova, te da njihova dalja aktivnost može da utiče i na prilike u Preševskog dolini...

  Ovo je inače prvi Izveštaj koji otvoreno govori o saznanjima oko raznih deformacija u novom kosovskom društvu, i svakako će služiti kao dokument koji će potresti neke krugove koji su do sada smatrali da su nedodirivi. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog predstojećih lokalnih izbora koji će se održati na jesen ove godine. I u samom izveštaju se na kraju kaže da se neće tolerisati oni ''koji su krivi i za ozbiljne zločine i ostale prestupe'', i navodi da postoje neki elemnti OVK koji su nesposobni da odstupe od svoje kriminalne prošlosti. Zaključak glasi: ''Rukovodstvo UNMIK-a i KFOR-a će inicirati razgovore sa onim liderima OVK sa kojima se smatra da je moguće izgraditi odnose poverenja''... Biće potrbeno doneti eventualno teške i osetljive odluke, uzimajući u obzir individue i razne strukture čija je uloga u prošlosti bila nejasna...Kao i uvek, potrebno je tražiti efektivno i inteligentno političko rukovodstvo za nastavak dalje saradnje... Ako Kosovo želi da ima demokratsku budućnost, bez sumnje da je za postizanje toga potrebna više nego jedna opcija...

  AIM Priština

  Granit GURRI