AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 15 MAR 2000 21:25:34 GMT

  Aim junior: Povratak publike pozorištu

  Priština, 14.02.2000

  Posle skoro više od deset godina, publika se vraća pozorištu. Poznato je da je u sklopu institucija pod prinudnom upravom od strane srpskih vlasti bilo i Narodno pokrajinsko pozoriste. Za to vreme ipak su postavljane predstave i na albanskom jeziku, u doduše simboličnom broju, ali su i one bile pod '' monitoringom '' srpskih rukovodilaca. Jedino javno mesto u kojem su se s vremena na vreme prikazivale predstave na albanskom jeziku bilo je pozorište '' Dodona '' u kojem su uglavnom bili angažovani studenti fakulteta glume Univerziteta u Prištini. Ali danas, kao i u svom sferama života u svakodnevnom životu, izgleda da i Nacionalno pozorište polako staje na svoje noge.

  Dobar početak ovog pozorišta može se ilustrovati i činjenicom da su do sada prikazane četri premijere od okončanja rata. Tako, prva premijera koja je istovremeno ocenjena i najuspešnijom, bilo je dobro poznato delo Vilijema Šeksipra '' Hamlet ''. U realizaciji ove predstave angažovan je engleski režiser David Gothard. Tragediju '' Hamlet '' je po prvi put u kosovskom pozorištu režirao jedan stranac, odnosno Englez, a pomagao mu je mladi kosovski režiser Fatos Berisha. U postavci ove predstave reditelj Gotrhard je uneo nove izvorne albanske elemenate, a uspeo je da insiriše i mlade glumce da interpretiraju ozbiljne uloge u ovoj predstavi. Opšte uzev, može se reći da je upravo predstava '' Hamlet '' bila ta koja je manje - više uticala na vraćanje publike Narodnom pozorištu Kosova. Druga premijera koja je bez sumnje bila veoma uspešna je ona prikazana krajem februara: '' Let iznad kukavičjeg gnezda '', autora Dail Vasermana. Zatim je usledila drama '' Ukleti '' koju je režirao i igrao u njoj Enver Petrovci.

  Kada je reč o nivou zainteresovanosti kosovske publike za pozorište, može se reći da se u ovim postkonfliktim mesecima zapaža osetno povećanje njenog interesovanja. ''Činjenica je da se publika vraća pozorištu. To su najbolje dokazale i četiri premijere koje je postavilo naše pozorište'', kaže Lirak Čeljal, direktor Nacionalnog pozorišta Kosova. On dodaje da ovo povećenje interesovanja za pozorište dolazi i kao posledica velike '' žeđi '' za ovom vrstom umetnosti. '' Naše pozorište ima dobru glumačku ekipu, kako veterana pozorišta tako i mladih, tek diplomiranih, koji svakim danom sve više dokazuju sebe'', kaže Čeljaj. Ovo pozorište je započelo i aktivnu saradnju sa pozorištima u razvijenim zapadnim zemljama i on je ovenčan gostovanjem dva pozorišta, pozorista '' Volkano'' iz Engleske i '' La Ribalta '' u saradnji sa '' Theatre L Grand Bleu'' iz Italije, odnosno Francuske, koje su prikazale predstavu '' Krila ''. Gostovanja ovog pozorišta koja vode ka produbljivanju međusobne saradnje, realizovane su uz pomoć Međunarodne organizacije za migraciju (IOM) i Univerziteta u Prištini i kao takve one su dobile visoke kritike u lokalnim medijima na Kosovu.

  Što se tiče trenutnog materijalnog stanja ove institucije, postoje velike teškoće. Čitav problem leži u nekonsolidovanju jednog departamana u Privremenom administrativnom veću Kosova koje bi trebalo da stipendira i da podrži kulturne institucije na Kosovu, a posebno Nacionalno pozorište, koje je uspelo do izvesne mere da ispuni radoznalost i interesovanje građana. I pored toga Nacionalno pozorište Kosova je usvojilo sezonski plan prikazivanja predstava. Ostaje samo da se vidi kako će se obezbediti materijalna sredstva. Računa se na domaće i iniostrane donacije. Trenutno je u toku priprema predstave '' Život je lep '' od Beninija, u režiji kosovskog reditelja Faika Ispahijua, '' Fejdoova ženidba'' u režiji Athe Gashi, a u planu je nekoliko drama, albanskih autora, među kojima i '' Zid '' Mehmeta Kraje...

  Izgleda da i uprkos brojnim teškoćama sa kojima se susreće kosovsko društvo činjenica da se publika vraća u pozorište govori samo za sebe...

  AIM Priština

  Arijan KRASNIQI