AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 27 JAN 2000 23:59:21 GMT

  BIRANJE VLADE ILI SUKRIVACA?

  Maratonske diskusije prethodile su stvaranju privremnog Administrativnog veća, koje bi trebalo da vlada Kosovom do sledećih izbora. Privremeno Administrativno veće, naziv koji zamenjuje koncept ''vlada'', trebao bi da se kompletira do kraja januara sa 19 departmana, koji ponovo predstavljaju izraz kompromisa kako bi se izbegla upotreba termina ''ministarstvo''. Popunjavanje departmana beleži i kraj instituicija koje su stvorili Albanci, a koje i tako nisu bile priznate ni od jedne međunarodne istance. Isprva, Albanci su ocenjivali da su dve stvari dobre u formiranju ovog veća. Prvo, prekida se paralelizam rukovođenja na Kosovu između Albanaca i Misije OUN (UNMIK), kao i paralelizam između samih albanskih rukovodstava. Do kraja 1999. godine Albanci su imali dva organizma koji su za cilj imali da imaju ulogu izvršnih tela, Vladu pod vođstvom Bujara Bukošija, jednog od visokih rukovodilaca Rugovinog Demokratskog saveza Kosova (DSK) i Privremenu Vladu Kosova pod vođstvom bivšeg političkog vođe bivše OVK Hašima Thačija. Dok je prva osnovana 1991. godine i nikada od tada nije promenjena, a kontrolisala ( to još uvek radi ) veoma visok ''budžet'', druga je formirana na osnovu međualbanskog sporazuma potpisanog na Konferenciji u Rambujeu.

  Drugi dobitak, prema albanskim političkim subjektima je '' legalizacija odgovornosti za situaciju na Kosovu ''. Više Bernar Kušner ne može da kaže da su za sve negativno što se na Kosovu dešava Albanci krivi. Krivac će biti i ovo veće na čelu sa gospodinom Kušnerom.

  Privremeno Administrativno veće je stvoreno na osnovu formule iz Rambujea, uključujući tri glavna politička subjekta: DSK, Partiju demokratskog progresa ( naslednica OVK) i Ujedinjeni demokratski pokret. Primenjujući ovu formulu, po strani je ostalo nekoliko političkih partija bliskih ovoj ili onoj grupaciji, čime su i ozbiljno narušena dosadašnja politička savezništva. Partije bliske dr. Ibrahimu Rugovi i njegovom DSK zatražile su svoje departmane upozoravajući da je '' zatvaranje očiju u Rambujeu bilo u funkciji ideala ''. Međutim, nakon rata ideali su završeni i svako traži svoj deo kolača. I Partija demokratskog progresa Kosova počela je da gubi dosadašnje saveznike. Među prvima bio je to Nacionalni pokret za oslobođenje Kosova koji je protiveći se načinu stvaranja Privremenog Administrativnog veća napustio Vladu Hašima Thačija otvoreno ga kritikujući zbog '' ignorisanja političkih partnera''. Iako je Bernar Kušner rekao da i ove partije mogu da budu zastupljene u privremenom Administrativnom veću, u svojstvu eksperata, Parlamentarna partija Kosova (PPK) se odlučila da napusti koaliciju i istupi iz Ujedninjenog demokratskog pokreta koju vodi Rexhep Qosja, iako je do poslednjeg trenutka izgledalo da će i ona dobiti mesto u ovom telu. Međutim, stvari su tekle drugačije. Bajram Kosumi lider PPK koji je neko vreme ustupio vođenje ovom Ademu Demaćiju, kaže da je greška u političkom pristupu Hašima Thačija, jer on ni u jednom trenutku nije prihvatao da se razgovara u ime političkih partija u prosecu formiranja privremenog Administrativnog veća. '' On je insistirao da se njegova privremena vlada integriše u ovo veće. Dogovor je bio da partije koje participiraju u ovoj vladi sednu, dogovore se i podele departmane koji pripadaju Partiji demokratskog progresa i Ujedinjenom demokratskom pokretu'', obelodanjuje Kosumi. No, već na samom početku Qosja je imenovao ljude iz svoje partije i sporazum je propao. To je dovelo partnere u vladinoj koaliciji zastupljenih i u vladi g. Thačija u nezavidan položaj u odnosu na njegovu Partiju demokratskog progresa'', kaže Kosumi.

  Način na koji je pripremano formiranje, privremeno Administrativno veće nije išlo u pravcu da u njemu bude zastupljena i Parlamentarna partija Kosova i druge političke partije. Naravno, smatra Kosumi, bilo je u interesu samog civilnog administratora za Kosovo Kušnera da u ovom veću sede tri Albanca, od kojih će dvojica reći DA u svakom trenutku, tako da ukoliko se treći i bude protivio neće mnogo težiti na kantaru. To je Kušnerova borba za političku poziciju njegove Misije (UNMIK) i on je uspešno odigrao svoju igru - ili on je pobednik naspram svim Kosovarima, jer je tako stvorio telo koje u stvari nema kompetencije, već samo preuzima odgovornost'', tumači Kosumi.

  Za sada, političke partije ipak priznaju legitimnost privremenog Administrativnog veća, iako su svesni da su tu imenovane, a ne birane ličnosti. I učešće u departmanima podrazumeva '' podelu'' vlasti sa UNMIK-om, pošto će svaki resor voditi jedan Kosovar i jedan predstavnik međunarodne administracije. Svi se analitičari slažu da će Kosovari veoma malo okusiti od slasti vladanja, ali da će pomoći učesnicima ovih tela da obezbede elektorat pred kojim će se pojavljivati ili predstavljati u ulozi faktora i '' stvaraoca '' politike na Kosovu. Iz tog razloga, čelnici onih partija koje su ostale ispred vrata, veoma su nervozne i nezadovoljne, ali sebe ne žele da vide u ulozi opozicije, bez obzira na činjenicu što, kako je i sam Kušner rekao - ''ni u jednoj Vladi u svetu ne može ući 20 partija''. Ovim se objašnjava i oštra borba Rugove, Qosje i Thačija za departmane, među kojima je za sada najzodovoljniji Ujedninjeni demokratski pokret gospodina Qosje, mada mu se u političkim kuloarima zamera da nikada nije odmerio snage na izborima. Najnezadovoljniji je, barem tako izgleda, Demokratrski savez Kosova, koji će kopredsedavati departmanima za budžet i finansije, pravosuđe, administrativnu službu i departmanom za poštu i telekomunikacije. Dr. Ibrahim Rugova je s početka izgledao zadovoljnim ovom raspodelom, međutim, čini se da je ''kod kuće'' dobio '' packe'' od svojih saradnika koji su ga podsetili da su budžet i finansije i tako u Kušnerovim rukama i da se tim departmanom želi uspostavljanje kontrole nad fondovima DSK, odnosno gospodina Bukošija. Ova partija je čini se mnogo više pogođena i činjenicom što će obrazovanje na Kosovu voditi Ujedninjeni demokratski pokret, posebno što bliski krugovi ovoj političkoj stranci podsećaju da je ona zaslužna što je u '' proteklih deset godina aparhejda na Kosovu izgrađen i održavan paralelni sistem obrazovanja. Članovi Partije za demokratski progres vodiće resore za lokalnu vlast, što je takođe uznemirilo DSK, jer bi iz ove pozicije Thačijeva partija mogla da osigura prednost na lokalnim izborima čije se održavanje najavljune za septembar ove godine, a koji će prethoditi opštim izborima. Partija za demokratski progres će koupravljati i resorom civilne zaštite koji je se baviti '' vatrogasnom službom'', ali i Zaštitnim trupama Kosova. Tako će Hašhim Thači biti u direktnom kontaktu sa svojim bivšim saborcima, čije će mu predstavljanje pod prizmom '' okosnice buduće vojske Kosova '' pomoći u velikoj političkoj igri, za koju se očekuje da će tek uslediti. No, to je ipak samo jedna strana medalje. On će biti primoran i da ''odgovara'' pred svojim bivšim potčinjenima i zbog činjenice što su, kako je i sam izjavio, oni sada u veoma teškom položaju i da im je određena plata od svega 150 nemačkih maraka mesečno.

  Tri glavne političke partije su već preuzele 12 departmana, po četiri svaka. Imenovanje određenih ličnosti takoše je izazvalo reakcije i kritike, jer ističe se, nekim od resora će upravljati oni koji nemaju pojma o poslu koji će obavljati. Preostalo je još četiri departmana za manjinske zajednice na Kosovu i tri za nezavisne ličnosti. Do sada ni jedan od četiri prvih departmana nije podeljen. Predstavnici srpske zajednice još uvek odbijaju učešće u Privremenom Administrativnom većem smatrajući ga, po samom osnivanju, institucijom koja vodi nezavisnosti Kosova. Srbi bi vodili dva resora, a kako je Kušner obavestio oni će doneti svoju konačnu odluku na sastanku svog Srpskog nacionalnohg veća o svom eventualnom učešću. S druge strane, episkop raško - prizrenski Artemije izneo je nekoliko uslova međunarodnim administratorima, tražeći više bezbednosti, povratak izbeglih Srba sa Kosova, pa čak i stvaranje lokalne administracije u delovima gde su koncentrisani pripadnici srpske zajednice. Ovi zahtevi su obelodanjeni nakon sastanka u Beogradu sa srpskom opozicijom, koja će najverovatnije tražiti o međunarodnih faktora da i nju uključe u rešavanje nekih pitanja važnih za kosovske Srbe. S druge strane, slobodnijoj odluci o uključivanju predstavnika srpske zajednice preti stalno suprotstavljanje Srba (iz Srpskog nacionalnog veća) koncetrisanih u severnom delu Mitrovice. Da su u čvrstim vezama sa režimom u Beogradu pokazuje i njihovo pismo upućeno Kušneru, Klausu Rainhardu, komandantu KFOR-a, ali i srpskoj i jugoslovenskoj Vladi - u kojem izmešu ostalog najavljuju stvaranje svojih odbrambenih snaga, policije, lokalne administracije - sudstva, obrazovanja, zdravstva... Baš u vreme kada je zasedalo Srpsko nacionalno veće u Gračanici, na kojem se mitrovički Srbi nisu pojavili, na kojem je raspravljano o pitanju njihovog uključivanja u međunarodne iunstitucije. Međunarodna administracija nema mnogo manevarskog prostora i u svim razgovorima prihvata za sagovornike episkopa Artemija i Momčila Trajkovića, jer su neki njegovi pokušaji da se dogovori sa pripadnicima preostalih članova Socijalističke partije Srbije na Kosovu propali. Kušner igra na legitimitet srpske zajednice, jer kako je sam izjavio i privremeno Administrativno veće ne može biti u potpunosti funkcionalno bez Srba. Ovi pak žele da budu u blizini Kušnera, mada do sada nisu imali značajnu potporu svojih sunarodnika koji su čini se inače u mnogo većoj meri okrenuti prema režimu u Beogradu.

  Tri departmana koje bi vodili nezavisne ličnosti takođe su bez kopredsedavajućih. Predložen od Kušnera da vodi departman za demokratizaciju i medije Bljerim Šalja, izdavač dnevnog lista ZERI je to odbio, obrazlažući ovaj gest profesionalnim preprekama. Najpreferiraniji čovek od strane međunarodnih faktora, Veton Surroi, izdavač lista KOHA DITORE povukao se - i kako se to u političkoj čaršiji komentarislo - čeka svoj trenutak. Dodela resora za omadinu i sport Nezavisnoj Uniji stzudenata podigla je mnogo prašine. DSK i njemu bliske partije protivili su se dodeli ovog departmana jednoj ispolitizovanoj organizaciji, aludirajući na bliskost ove Unije sa strukturama proizašlim iz OVK.

  Borba za ''vlast'' i dalje čini vrućom kosovsku političku scenu u jednom od najhladnijij zima na Kosovu. Političke partije, učesnice u Administrativnom telu kažu da ovakav rasplet nije bilo najbolje rešenje, ali da je jedino moguće. Po njihovim ograncima i podograncima kruži obrazloženje da je to sve što se za sada može uraditi, ali da takođe to garantuje i budućnost. Izgleda da njihovi potencijalni birači '' smrznuti '' usled hladnoće i hroničnog nedostatka električne energije, grejanja, vode, pa čak u mnogim slučajevima i krova nad glavom, nemaju mnogo mogućnosti, a niti žele, da slušaju glasove pesimista koji kažu da će ovo Administrativno veće pre biti neka Vlada sukrivaca, negoli istinsko zajedničko vladanje sa međunarodnom zajednicom. Izgleda da se u očekivanju proleća oni zadovoljavaju objašnjenjem da se '' nedostatak departmana za odbranu popunjava prisustvom KFOR-a, a da će kosovska diplomatija nastati onda kada ozbiljno vlast bude i preuzeta'.

  Za sada, sva vlast ostaje u rukama Kušnera koji ima i pravo veta u privremenom Administrativnom veću. Zbog toga je i radosno zatražio od novinara da '' pošalju u svet poruku da Kosovo nije kolaboriralo, već da se ovde ide napred''. Njegovi kritičari kažu da na Kosovu ''ide samo do sada neviđeni eksperiment UNMIK-a''. Kušner imenuje '' svoju Vladu i ministre '', ali još uvek nema ni urede za njih...

  AIM Priština

  Besim ABAZI