1999/12/29 21:47 AIM JUNIOR: UNMIK VRACA NA POSAO
AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 29 DEC 1999 21:47:20 GMT

  AIM JUNIOR: UNMIK VRACA NA POSAO BIVSE POLICAJCE KOSOVA

  AIM Priština, 28.12.1999

  Porast stepena kriminala na Kosovu dobio je zabrinjavajuce razmere. Ova pojava je jos vise aktuelizovala potrebu za ukljucivanjem što većeg broja kosovskih policijskih snaga, koje se smatraju jedinim rešenjem za uspostavljanje bezbednosti na Kosovu.

  Izgleda da je oko toga postala svesna i medunarodna civilna administracija na (UNMIK), koja do sada nije uspela da se nosi sa rasprostranjenim kriminalom i zaustavi zločine. Njihova pozicija je jasnija ako se ima u vidu činjenica da je broj medunarodnih policajaca mnogo manji (oko 1800) u poredenju sa zahtevima koje su uputili rukovodioci UNMIK-a. Oni su tražili stacioniranje, u početku, 3000 a sada jos isto toliko, dakle ukupno 6000 medunarodnih policajaca. Dobar broj policajaca koji se već nalaze na Kosovu dolazi iz manje razvijenih zemalja, koje nisu u potrebnoj meri obučeni za izvrsavanje teskih kosovskih zavrzlama. Još jedan od problema sa kojima se suočavaju medjunarodni policajci je kašnjenje zavrsetka rekonstrukcije objekta policijske skole u Vučitrnu i drugi tehnički razlozi koji sprečavaju brzu obuku novih kadeta.

  Do sada je obuku u policijskoj školi završlo 173 kadeta koji su počeli da izvrsavaju zadatke zajedno sa medunarodnim policajcima. S druge strane, nova generacija kadeta koju sačinjava 146 mladih kadeta tek što je započela sa obukom.

  Ovo kašnjenje u procesu obuke policije i aktuelna situacija bezbednosti izgleda da će primorati UNMIK da preduzme pragmatičnije korake u vezi sa pitanjem kosovske policije. U tom sklopu već je obelodanjeno da će početkom januara bivši policajci Kosova, koji su služili do 1991. godine kada su izbačeni s posla od strane srpskog režima, biti vraćeni na posao. Prethodno, oni će pohadati kurs koji će trajati dve nedelje tokom kojeg će im biti održavana predavanja o ljudskim pravima. Njihov ukupan broj prema procenama biće oko 650.

  Ovo je najavio i zamenik komesara policije UNMIK-a Uve Sfajfer, koji je istakao da zvaničnici medunarodne policije veruju da bi ovaj korak pomogao u sprečavanju zločina i povećanju opste bezbednosti. Doznaje se da će se ovaj kurs obaviti odvojeno od procesa obuke koju su započeli aktivisti OEBS-a, odnosno da će se on održati u posebnim objektima koje je obezbedio UNMIK. Još uvek se tačno nezna da li će bivši policajci koji budu angazovani od strane UNMIK-a nositi iste uniforme sa onima koje nose diplomirani policajci u policijskoj školi kojom rukovodi OEBS.

  Ovo pitanje je izazvalo i nesporazume u vezi sa odgovornostima i kompetencijama izmedu Misije OEBS-a i UNMIK-a. Izvor pri OEBS-u kaže da je to mešanje u njihove kompetencije u vršenju njene Misije na Kosovu. ''Zadaci stvaranja institucija su u kompetenciji OEBS-a, a to podrazumeva i stvaranje policije kao institucije'', kaže ovaj izvor koji želi da ostane anoniman. Ipak, ovo pitanje se još uvek ne može smatrati završenim, posto već ima prepreka i od strane albanskih političkih faktora. Hasim Thaci koji je donedavno bio na čelu njegove Privremene vlade zatražio je da se pripadnici njegovog ministarstva unutrašnjih poslova angažuju u vršenju policijskih dužnosti. Ova struktura je stvorena od bivsih članova OVK. On takodje smatra da bi i pripadnici Zaštitnih snaga Kosova mogle da se angažuju u sprečavanju zločina i vršenju drugih zadataka koja se tiču pitanja bezbednosti, oslanjajući se na sporaztum izmedu ove novoformirane organizacije i KFOR-a. Štampa na Kosovu, medutim, ''otkriva'' da je ideju o uključivanju bivših policajaca u aktivno delovanje protiv zločina na Kosovu predložio Bujar Bukoši koji je godinama bio predsednik kosovske vlade u ezilu. On kaže da nema razloga da ovi policajci ne rade svoj posao i da oni neće biti Bukosijeva policija, vec ce raditi pod kontrolom UNMIK-a. Thaci smatra da bivši policajci ne mogu da obavljaju podatke jer su radili u vreme vladavine srpskog režima. Bukoši odgovara da po toj logici niko na Kosovu ne treba ništa da radi. Najviše su se naljutili bivši policajci. Oni smatraju da su u ovih deset godina bili na stalnom udaru srpskog režima. Bili su hapšeni, osudjivani, ubijani, izbacivani iz stanova sa porodicama i da niko nema pravo da se sa njima igra. Dakle, sudeći po svemu ovome u realizaciji svojih planova UNMIK će nailaziti i na teške, ponekadad nepremostive prepreke.

  U medjuvremenu kadeti policijske službe već nailaze na velike poteškoće u vrsenju svojih radnih zadataka. Nenaoružani i bez nekih posebnih kompetencija, oni su često na meti raznih kriminalaca. Osim jednog policajca, žene albanske nacionalnosti, koja je napadnuta još tokom prvog radnog dana od strane grupe Srba u severnom delu Mitrovice i jedan srpski kadet policijske službe je napadnut takodje u severnom delu Mitrovice od grupe Srba, dok je bio na službi zajedno sa pripadnicima medjunarodne policije. Njemu i njegovoj porodici su zapretili i zahtevali su od njega da odmah napusti policijsku službu Kosova. Iz izvora bliskih policiskoj sluzbi doznajemo da su ovakvim pretnjama bili izloženi i ostali policajci srpske nacionalnosti , koji rade na terenu u nekim drugim centrima Kosova, uglavnom naseljenim Srbima. Istu sudbinu dele i ostali policajci Albanci, kojima se tokom raznih akcija preti od strane kriminalaca.

  Nedostatak zakona i adekvatno nefunkcionisanje policije postali su glavna briga za gradjane Kosova, koji su već počeli da traze i druge alternativne načine samoodbrane. Nefunkcionisanje policije u dovoljnoj meri, čini se da primorava obične gradjane da se sami staraju na koji način da osiguraju svoju i bezbednost njihovih porodica. Aktuelna situacija pritiska i UNMIK da preduzme konkretnije korake i atmosferu na Kosovu normalizuje. U suprotnom, glavnu odgovornost snositiće oni sami.

  AIM Pristina Barh SOKOLI