AIM
 • all articles of same date
 • articles of same date and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 13 OCT 1999 20:12:06 GMT

  POREZNI UDAR NA NOVINE

  AIM, ZAGREB, 13.10.1999. Financijska policija Ministarstva financija Republike Hrvatske ovih je dana u obilasku novinskih izdava˝kih ku+a. Namjera im je tek jedna: naplatiti PDV (porez na dodanu vrijednost) na primjerke novina koje nisu prodane, dakle na remitendu. Iznose koje ovom prilikom tra§e od novinskih nakladnika sukladni su onim silnim iznosima koje neovisni listovi pla+aju raznim hadezeovim du§nosnicima zbog "ducevnih boli" koje trpe zbog pisanja o njima, pa bi izdava˝i novina na ra˝un Ministarstva financija trebali uplatiti milijune kuna. Ovom akcijom zapo˝eo je joc jedan krug pritiska vlasti na nezavisne medije, jedinstveni su u ocjeni ove akcije izdava˝i.

  Financijska policija najprije je zakucala na vrata tjednika Nacional, sa zahtjevom za naplatu 2 milijuna kuna (vice od pola milijuna njema˝kih maraka) PDV-a na remitendu. "Financijska policija permanentno je u Nacionalu", ka§e Ivo Pukani+, glavni urednik i ve+inski vlasnik ovoga tjednika. "Ovih dva milijuna kuna §ele naplatiti kao PDV na remitendu samo za primjerke iz procle godine, a po njihovim procjenama toliko bismo PDV-a trebali platiti i za ovu godinu. Budemo li to morali platiti, istoga trena mo§emo zatvoriti du+an."

  Iz Porezne uprave su se oglasili izjavom da je Pravilnik o dopuctenom manjku, prema kojem napla+uju i remitendu, star godinu i pol, a razlog njegove primjene je cto Porezna uprava ne mo§e utvrditi stvarne vickove (remitendu) kod prodaje tiskovina. Naime, PDV je porez na potrocnju koju pla+a krajnji potroca˝, i stoga je ovakva odluka Ministarstva financija joc nejasnija izdava˝ima. S druge strane, problemom remitende u Hrvatskoj se pretecko baviti, pa ˝ak i nemogu+e, kako ka§e direktor Novog lista, dnevnih novina iz Rijeke. "Ne postoji mogu+nost provjeriti svu remitendu kod svih distributera i prodava˝a. Naplata PDV-a je neorganizirana, ali to nije problem izdava˝a", govori Mance.

  Pukani+ je nebrojeno puta objasnio koliko su i kakvih sve neprilika imali s poduze+em Tisak, najve+im distributerom novina u Hrvatskoj. Naime, zadatak je Ministarstva financija da samo provjerava kolika je stvarna remitenda pojedinih tiskovina, te koliko se takvih primjeraka unictava. Pukani+ je tra§io da doDje netko iz Ministarstva i provjeri cto se stvarno dogaDja s remitendom koju obra˝unava tisak, a za takav zahtjev imao je nekoliko objacnjenja. Naime, dok je ve+inski vlasnik Tiska bio hadezeov tajkun Miroslav Kutle, bilo je nemogu+e ustanoviti cto je stvarno remitenda, a cto je uve+avanje remitende kako bi morali manje platiti izdava˝ima. Ministarstvo financija nikada nije nikoga poslalo da to provjeri, pogotovo ne u vrijeme vlasnictva Miroslava Kutle, ali zato je sada poslalo Financijsku policiju da naplati PDV jer, eto, ne znaju kolika je stvarna remitenda.

  "U cijelom ovom slu˝aju samo je jedna dobra stvar", sla§e se Heni Erceg, glavna urednica splitskoga tjednika Feral Tribune. "Po˝ne li se napla+ivati PDV na remitendu, u tom bismo slu˝aju mi saznali kolika nam je stvarna remitenda jer od Tiska ne mo§emo dobiti taj podatak, pa ne znamo koliko nam uzimaju i kradu." No, cto +e eventualno sjedanje Financijske policije na ra˝un poduze+a zna˝iti za samo poslovanje Feral Tribune? "Morat +emo staviti klju˝ u bravu. Sjedne li Financijska policija na nac ra˝un, za nas to zna˝i gacenje pocto nama ionako netko stalno sjedi na ra˝unu. Andrija Hebrang, Marica Mectrovi+ i ostali i ina˝e potra§uju ˝etiri milijuna njema˝kih maraka od Ferala zbog silnih ducevnih boli koje smo im nanijeli nacim pisanjem." Svaki novi izdatak za Feral zna˝i katastrofu.

  Nicta bolja situacija nije ni u Europapress Holdingu, najve+em novinskom izdava˝u u Hrvatskoj. Vlasnici petnaestak izdanja, meDju kojima najtira§nijih tjednika raznih profila - Globusa, Arene, Mile i Glorije..., te hrvatskih izdanja Playboya i Cosmopolitena, ali i danas najtira§nijeg dnevnika, Jutarnjeg lista, dr§avi bi trebali platiti 20 milijuna kuna (5,1 milijun maraka). Istodobno, samo dug Tiska prema Europapress Holdingu do sada je dostigao 44 milijuna kuna (vice od 11 milijuna maraka). Uzme li se u obzir da je za pokretanje Jutarnjeg lista, najambicioznijeg novinskog projekta tokom zadnjih deset godina u Hrvatskoj, utroceno oko 13 milijuna maraka, razmjeri dugovanja i potra§ivanja te njihova stvarna vrijednost vice je nego skandalozna.

  U nicta boljoj situaciji ne nalaze se ni manji izdava˝i, poput ve+ spomenutih tjednika Nacional i Feral Tribune. Naime, dug Tiska prema Nacionalu odavno je precao tri milijuna kuna, koliko su izra˝unali da im duguju samo za proclu godinu, a Feral, osim problema s Tiskom, ima i stari nerijeceni dug sa distributivnom mre§om Slobodne Dalmacije, najja˝im distributerom na obali i po otocima. Zajedno, ta Feralova potra§ivanja prelaze ono cto Nacionalu duguje Tisak. "To nema veze s normalnom poslovnom politikom, to grani˝i s kriminalom", ka§e direktor Novog lista Zdenko Mance.

  Nitko od izdava˝a, naravno, nema novaca za platiti bilo kakva potra§ivanja, pogotovo ne ovakve milijunske iznose kakvih su se sada sjetili Ministarstvo financija i njegova policija. "Kad bismo i htjeli to platiti - a ne+emo - mi nemamo od kuda. Nemamo novac, i ne+emo platiti", bio je rezolutan u svojoj izjavi za Radio 101, "Nacionalov" urednik Pukani+. "Vice ne znaju cto da rade pa su se dosjetili ovog pravilnika. Ali plja˝ku ne+emo pla+ati". Sli˝nog je stava i Heni Erceg. "Dva mjeseca pred izbore nedostaje im novaca, pa istim hicem pokucavaju napuniti bud§et i pogasiti ono malo nezavisnih medija cto joc egzistiraju nakon cto su nas oplja˝kali i doveli do ruba egzistencije. Ne+emo platiti, makar nas zaustavili u izla§enju", ka§e Erceg.

  Zanimljivo je da su dr§avni mediji o cijelom skandalu cutjeli, a svoje probleme s Financijskom policijom priznao je tek Vjesnik, tek kad je cijeli slu˝aj izbio u javnost. Tira§no bijedni Vjesnik trebao bi platiti ˝ak sedam milijuna kuna tog poreza, cto svojom izjavom potvrDjuje i njegov direktor Ivan Bo§i˝evi+, naglacavaju+i da ˝ak ni Vjesnik ne zna kolika mu je prodana tira§a, a kolika remitenda. No, Vjesnik, u vlasnictvu nikoga drugoga doli Vlade RH, ne propucta spomenuti kako s remitendom ima "mutnih polulegalnih poslova", a da najnovija akcija Financijske policije nije "nicta drugo nego nastojanje da se uvede financijska disciplina u izdavactvu".

  U svom namjernom sljepilu, Vjesnikovi novinari odlaze do dna, oboga+eni izjavom glavnog inspektora Financijske policije Zdravka Zrinuci+a kako zakon obavezuje izdava˝e da obavjectavaju poreznike o broju neprodanih primjeraka novina, a ako to ne u˝ine, "zna˝i da nemaju remitendu". Zrinuci+ nadalje tvrdi da ne shva+a zacto se u pojedinim medijima odjednom postavlja pitanje pla+anja PDV-a na remitendu kad nitko od izdava˝a nije dobio rjecenje Financijske policije da treba necto platiti. No, Zrinuci+ nema objacnjenja - od kuda onda svi izdava˝i znaju koliko trebaju platiti ako nema nikakvih rjecenja? Kako, na kraju, sam Vjesnik zna koliki mu je dug, ako nema nikakvih rjecenja?

  Kolumnist Nacionala Sre+ko Jurdana cijelu je akciju nazvao poreznom drskoc+u bez presedana i drumskom plja˝kom u vidu dr§avne naplate duga izmicljenom u ckegrinu laboratoriju za proizvodnju financijskih ˝udovicta. Naime, u trenutku kada se ne zna koliko joc novca ima u prora˝unu, kada se ne zna koliko +e novca joc sti+i, kada se ne zna cto je s prora˝unom za idu+u godinu, kada se o˝ekuje raspuctanje Sabora jer slijede izbori, a tim raspuctanjem nestaje i svaka kontrola potrocnje prora˝unskog novca - dodatni milijuni na ra˝unu Ministarstva financija nikako se ne mogu opravdati pukim "uvoDjenjem financijskog reda". No, to svi znaju, ali instrumente prisilne naplate ima samo dr§ava. Izdava˝i se tek mogu nadati da do naplate ne+e do+i prije izbora.

  MILIVOJ ŇILAS

  1

  5