AIM
 • all articles of same date
 • articles of same date and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 23 SEP 1999 07:16:06 GMT

  NEVLADINE ORGANIZACIJE U BIH

  OD DEKLARACIJE O PRAVIMA DO ZEMLJE DJETETA

  AIM, Sarajevo, 22.09.1999. Pitanje postojanja, ali i samog nastanka nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, kao osnovnih nosilaca ideje o civilnom drustvu je prilino diskutabilno. Kao i pitanje koliko je sama ideja prihvatljiva za bh. drustvo u cjelini.

  Historijski gledano, nevladine organizacije, onakve kakve se danas svakodnevno susrecu, nemaju dugu tradiciju. Naime, postojale su organizacije gradjana, ali uglavnom sa ciljem da zadovolje odredjene interese, bez nekih vecih napora ka poboljsanju drustva u cjelini. Tek pocetkom rata u Bosni i Hercegovini javlja se novi nacin okupljanja gradjana, kao i zadovoljenja njihovih interesa, samo sto ovaj put dolazi i do znacajnijeg uticaja na samo drustvo. Bilo je potrebno odgovoriti potrebama, a odgovori nisu mogli dolaziti pojedinacno. Krenulo se u siru organizaciju malih drustava, koja su prvensteno pokusavala da reaguju na nedace rata, i pomognu kako raseljenim i izbjeglim, tako i lokalnom stanovnistvu.

  Tako se pocetkom 1993.i se javljaju i prva udruzenja sa ciljem da na osnovu volonterske akcije pomognu, prije svega, civilnim zrtvama rata I ratnih strahota. Zato se ova godina moze smatrati ne samo kao godina u kojoj nevladine organizacije pocinju poprimati svoj danas prepoznatlji oblik, nego I kao godina u kojoj je jedan siri korpus medjunarodnih organizacija i institucija poceo da salje svoje predstavnike u Bosnu i Hercegovinu. Svako ko je zakoracio na tle BiH je sa sobom donio i svoje iskustvo koje se u daljem radu prenosilo i na lokalno stanovnistvo. Iako laganim koracima, civilno drustvo je pocelo da se stvara.

  Sve do kraja 1995.g. nevladine organizacije nisu poduzimale znacajnije korake ka onome sto se naziva politikom, jer je, zapravo, njihovo osnovno odredjenje bilo da su nepoliticne. Medjutim, Daytonskim sporazumom i "prekrajanjem" Bosne i Hercegovine prema standardima Medjunaordne zajednice, uticaj i uloga NVOa se znacajno mijenja. Ono sto je zanimljivo, jeste cinjenica da na samom pocetku 1996., zenske organizacije (cak 53 registrovane samo na podrucju Federacije BiH) pocinju da imaju znacajnu ulogu. Jedan od razloga za takvu poziciju jeste upravo to sto je vecina stranih organizacija radila ekskluzivno sa zenama. Naime, zene nisu imale adekvatno mjesto u politici ili mirovnim procesima. Moze se reci da su na djelu bile dvije paralelne politicke scene: jedna zvanicna, predstavljena drzavnim organima i muskaracima koji su u njima sjedili, i druga nezvanicna, predvodjena zenama koje su same na svojim primjerima dokazivale da narod zeli nesto drugo. Zenske grupe pocinju da se sire, da prelaze entitetske granice i sire krug zainteresirawnih za drustvene promjene preko ideje civilne zajednice. Lagano se i predstavnici mjesovitih grupa ukljucuju u rad. Ideje koje su vodile gradjane u udruzivanje se modifikuju. Vise nije prioritet podrska zrtvama rata, ili izbjeglim i raseljenim, nego ideje vodilje postaju podrska povratnicima, zadovoljavanje ljudskih prava, rekonstrukcija, ekonomsko o snazivanje, kultura...

  U cijeloj BiH djeluje preko 600, sto medjunarodnih, sto domacih nev;adinih I humanitarnih organizacija. Najvecim dijelom novac traze na istim adresama, I zato ne cudi da su finansije jedan od najvecih problema. Tako da zapravo, na jednoj strani jedne imaju previse, a na drugoj mnoge jedva uspijevaju da pokriju troskove odrzavanja prostorija u kojima rade. Razlozi za ovakvu situaciji su razliciti: nedostatak komunikacija sa donatorima; djelovanje na podrucjima koja nisu politicki preporucljiva (takozvane crne rupe); ciljevi rada i ciljane grupe nisu u skladu sa trenutnom politikom donatora, los menadzment. U BiH ne postoji institucija koja bi na jednom mjestu pokusala okupiti sve donatore ali i potencijalne korisnike, i koja bi sluzila kao neka vrsta posrednika. Istovremeno, zakon o nevladinim organizacija u Bosni i Hercegovini t6akodje jos nije definisan. NVOi se uglavnom registrijraju kao udruzenja gradjana, na osnovu zakona o okupljanju. Velika se diskusija vodi upravo o definisanju jasnog statusa NVOa, kao i osoba koja su zaposlene u njima. I pored sto je veliki broj grupa preuzeo na sebe definisanje prijedloga zakona, do sada nikakav znacajniji korak nije napravljen.

  Moral i etika, mozda nisu najveci problemi nevladinog sektora u BiH, ali su prisutni. Naime radi se o tome kako zapravo osobe koje su ukljucene u rad NVOa uopste dozivljavaju samu njihovu svrhu: kao mjesto gdje se brzo I lako moze zaraditi, ili kao mjesto koje zahtjeva veliku odanost, mnogo rada i velika odricanja. O ovome se jos uvijek javno ne razgovara. Tu je I pitanje politike finansiranja, nedostatak komunikacija medju nevladinim organizacijama, te nepostojanje jedinstvenog nacina informisanja i razmjene informacija, sto cesto zna dovesti i do otvorenih konflikata. Nedostatak politicke podrske od strane lokalnih vlasti mozda ne predstavlja problem kakav je predstavljao prije dvije godine, ali je prisutan. Veliki broj grupa izmedju ostalog radi i na senzibilisanju predstavnika vlasti na svim nivoima prema problemima samih gradjana.

  Ono sto im je zajednicko jesu nacela, tipa promocija I zastita ljudskih prava, izgradnja civilnog drustva, promoviranje povratka. Tek poneka ima konkretna odredjena kao npr. iznalazenje donacija za lijecenje bolesne djece ili pomoc samohranim majkama, podizanje svijesti o minama; briga o starima i iznemoglim; agrikultura, mikro krediti, zdravstvo, rad sa medijima, psihosocijalna podrska, religijske aktivnosti u smislu pomirenja 

  I ovaj pregleda najveceg broja domacih NVO koje djeluju na podrcju Federacije BiH vodi do takvog zakljucka, mada ima i onih koji nerado daju podatke o sebi (!?)

  Abraham je udruzenje gradjana za medjureligijski mirotvorni rad - Bistrik medresa 21, tel: ++387-71-537-339 - kontakt osoba - Ljubinka Petrovic-Ziemer - djeluje u Sarajevu i bavi se interreligijskim dijalogom i radom na izgradnji mira. Izvor finansiranja nepoznat!

  Akcija protiv mina/ - Nikole Tesle 5, Bihac, tel: ++387-77-333053, 333560 -fax: 333054, kontakt osoba Mesic Mustafa, djeluju u Unsko-sanskom kantonu i bave se edukacijom o minama skolskog osoblja. Izvor finansiranja nepoznat!

  Akcija protiv side - Banjaluka, Solunska 21, tel i fax: ++387-58-54911, kontakt osoba Natasa Loncarevic, djeluju u cijeloj BiH na polju edukacije mladih o SIDA/EIDS-u, stampanje publikacija, seminari, vodjenje informativnioh kampanja... Izvor finansiranja nepoznat!

  Aldi, Udruzenje gradjana za lokalne razvojen inicijative, Gorazde, Dub bb, tel i fax: ++38773-227850, djeluje u Gorazdu i priobalju Drine, pruza pomoc i educira gradjanstvo u oblasti lokalnih inicijativa za razvoj civilnog drustva. Izvor finansiranja nepoznat!

  Alternative - Forum zena Kladanja, Patriotske lige 37, tel i fax: ++387-72-753030, Maksuma Topalovic. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu i radi na psihosocijalnom osvjescavanju i podizanju svijesti zena. Nepoznat izvor finansiranja!

  Ambozia - Udruzenje gradjana za akciju u kulturi, Sarajevo, Turhanija 3, tel: ++387-090-134588, fax: ++387-71-202548, kontakt osoba Igor Banjac. Podrucje djelovanja je cijela BiH i to na polju razvoja civilnog drustva u BiH kroz umjetnost. Izvor finansiranja nepoznat.

  Bosanska familija - BOSFAM - Crnogorceviceva, Tuzla, tel/fax: ++387-75-250066, kontakt osoba Munira Beba Hadzic, podrucje djelovanja kanton Tuzla. Oblast - izgradnja civilnog drustva kroz rad sa zenama...

  Brcko Brcacima, Udruzenje gradjana povratnika u grad Brcko, Gornji Rahic tel i fax: ++387-76-372890, kontakt osoba Enes Pasalic, djeluju u kantonu Tuzla - podrska povratku u Brcko, ljudska prava...

  Budimo prijatelji, Sarajevo, Fra Andjela Zvizdovica 3, tel/fax: ++387-71-668660, kontakt osoba Nadzida Sljivo, djeluju u Sarajevu, okupljaju zene i djecu sa ciljem jacanja civilnog drustva i ljudskih prava

  Centar za afirmaciju ljudskih prava I sloboda, Livno, Kralja Tvrtka bb, tel i fax: ++387-80-203816, kontakt osoba Munib Sehic, djeluju u Livnu i Tomislavgradu i bave se afirmacijom ljudskih prava i sloboda, I pruzanjem pomoci povratnicima...

  Centar za gradjansku saradnju, Orasje, Ugljarska 172, tel: ++387-76-713477 i fax: 713660, kontakt osoba Amira Hecimovic, Podrucje djelovanja Posavina u oblasti razvoja demokratije i izgradnja medjunacionalne tolerancije.

  Centar za informisanje i podrsku nevladinih organizacija, Sarajevo, kontakt osoba Amra Pandzo Djuric. Podrucje djelovanja je cijela BiH, edukacija i trening u oblasti civiolnog drustva i dmeokratije, pomoc lokalnim nevladinim organizacijama i pruzanje pravne pomoci za NGO.

  Centar za nenasilnu akciju, Sarajevo, Bentbasa 31, tel i fax: ++387-71-442011, kontakt osoba nepoznata. Djeluju na podrucju cijele BiH radeci na treningu za nekonfliktno rjesavanje situacija i izgradnji saradnje medju slicnim grupama na prostoru bivse Jugoslavije

  Centar za pravnu pomoc zenama, Zenica, Kulina Bana 9, tel i fax: ++387-72-22049, kontakt osoba Jasminka Dzumhur. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu.

  Centar za religijski dijalog, Sarajevo, Kosevsko brdo 25, tel: ++387-71-666516, fax: 666518, kontakt osoba Vjekoslav Saje. Podrucje djelovanja cijela BiH sa uredima u Banjaluci. Djeluju kroz treninge i rad sa povratnicima na izgradnji civilnog drustva i uspostavi komunikacija medju religijskim grupama.

  Centar civilnih inicijativa MOSTAR, Kalajdziceva 4, tel i fax: ++387-88-580553, kontakt osoba Majda Stojanov. Podrucje djelovanja dolina Neretve, Banjaluka i Tuzla kroz rad na izgradnji civilnog drustva i podizanju nivoa postivanja ljudskih prava.

  Demokratska iniicjativa sarajevskih Srba, Sarajevo, Semsudina Sarajlica 4 (Ilidza), tel/fax: ++387-71-452907, kontakt osoba Janjic Jovo. Udruzenje okuplja Srbe ostale u svojim domovima nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i promjena vlasti na podrucjima koja su reintegrisana u F BiH ili oduzeta od teritorija Republike Srpske, Gradovi u kojima djeluju su Trebinje, Banjaluka, Bijeljina, Sarajevo.

  Djecija ambasada, Tesanj, Gazi Ferhadbega 2, tel: ++387-74-750541, fax:750400, kontakt osoba Esada Hasancevic. Djeluju u Zenicko- dobojskom kantonu kroz realizaciju UN-ove deklaracije o pravima djeteta, te pomoc u prevazilazenju ratnih trauma, ali i obezbjedjivanje hrane, odjece, lijekova za djecu.

  Djecije igraonice, humanitarna udruga Busovaca, ulica Zrinski bb, tel:++387-72-732066, kontakt osoba Lucija Vujica. Djeluju u centralnoj Bosni kroz edukativni rad sa predskolskom djecom i roditeljima

  Djelujmo kroz sport, Sarajevo, tel/fax: ++387-71-467240. Adresa i kontakt osoba su nepoznate, u registraciji pise da djeluju u Sarajevu i neretvanskom priobalju kroz rad sa svim kategorijama stanovnistva na prevazilazenju posljedica rata kroz sport.

  Dobrotvor, Sibenicka 5, Sarajevo, tel: ++387-71-441841, fax: 470029, kontakt osoba Cincovic Milenko. Pruzaju humanitarnu pomoc.

  Dom mladih, Sanski Most, Banjalucka 42, tel i fax: ++387-79-81563, kontakt osoba Biscevic Nidjara. Djeluju u Unsko-sanskom kantonu kroz rad sa djecom i omladinom - edukacija i psihosocijalna podrska.

  Dom mladih Zenica, Jalijski put 5, tel i fax: ++387-72-24122, kontakt osoba Rankica Prosic Juric. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu kroz edukativni i psihosocijalni rad sa djecom i omladinom.

  Ekoloski pokret 2001, Gornji Vakuf, skola u Pajic polju, tel: ++387-70-265486, kontakt osoba Jukic Muharem. Djeluju u centralnoj bosni, edukujuci mlade u oblasti ekologije i saradjujuci sa drugim organizacijama koje se bave zastitom okolisa.

  Face to face, Inter-religious Service, Splitska 39, Sarajevo, tel i fax: ++387-71-442468, kontakt osoba fra Ivo Markovic. djeluju u cijeloj BiH radeci sa asvim kategorijama gradjana nastojeci podici nivo svjesti gradjana kada je u pitanju odrzanje mira, uspostava medjuvjerskih dijaloga i razumijevanja u BiH.

  FENIX - centar za inovativnu njegu i savjetovanje, Sanski Most, Prijedorska 111, tel i fax: ++387-79-83301, kontakt osoba Adisa Hotic. Djeluju u Unsko-sanskom kantonu kroz savjetovanje i zastitu trudnica i mladih majki te uspostavu saradnje sa srodnim organizacijama iz zapadnoevrospkih zemalja.

  FORMA F, Posusje, LJudevita gaja bb, tel i fax: ++387-88-680863, kontakt osoba Marijana Dinek. Djeluju u cijeloj BiH, educirajuci zene u oblasti menadzmenta malih i srednjih preduzeca, upotrebe mikro kredita.

  Forum gradjana Tuzla, Turalibegova 5, tel: ++387-75-251279 i 231480, fax: 250702, kontakt osoba Vehid Sehic, djelovanje u Bijeljini Tuzli i podrinjskom podrucju kroz zastitu ljudskih prava, prava izbjeglica i demokratizacija drustva ,te uspostavljanje saradnje medju gradjanskim organizacijama.

  Forum zena Gracanica, Centar bb, tel i fax: ++387-75-781088 i 788021. Kontakt osoba Amira Bravic Djeluje u kantonu Tuzla edukujuci zenski dio populacije te radeci na jacanju uloge zene i njenoj participaciji u strukturama vlasti, ali i razvoju malog i srednjeg poduzetnistva.

  Helsinski parlament gradjana, Sarajevo, Ante Fiamenga 14 b, tel i fax: ++387 - 71-230811 i 666372. Kontakt osoba Mirjana Malic, djeluju u cijeloj BiH sa drugim uredima Helsinskog parlamenta, a kroz razne inicijative koje jacaju civilno drustvo u BiH, zatim organizovanje konferencija za romske i jevrejske zajednice i lobiranje za politicku alternativu u BiH.

  Helsinski parlament gradjana Tuzla, Turalibegova 5, tel i fax: ++387-75-250481. Kontakt osoba Baisa Baki. Djeluju u kantonu Tuzla na isti nacin kao i drugi Helsinski parlamenti gradjana u BiH.

  Helsinski komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo, Ante Fiamenga 14b, tel i fax: ++387-71-230809, kontakt osoba Srdjan Dizdarevic. Djeluju u cijeloj BiH radeci na promociji ljudskih prava, djelujuci kroz medije, pruzanje besplatne pravne pomoci. Lokalni ured u Mostaru - Alekse Santica 4, tel ++387-88-551518 i fax 551134.

  Independent - nevladina ustanova za zastitu ljudskih prava Zenica, Fakultetska 1, tel i fax: ++387-72-418685, kontakt osoba Dragutin Zvonimir Cicak. Djeluju u centralnoj Bosni i Zenicko-dobojskom kantonu kroz promociju i jacanje civilnog i demokratskog drustva i pruzanje besplatne pravne pomoci.

  Institut za viktimologiju, Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, tel ++387-71-214246 i fax: 214247. Kontakt osoba Bernard Jervis. Djeluju u cijeloj BiH radeci sa zrtva nasilja na vracanju dostojanstva pojedincima i pomoc pri jacanju sistema pravde.

  Intermedia Productions, Sarajevo, Dzemala Bijedica 4, tel ++387-71-656050, fax: 658682, kontakt osoba Enes Huso Copra. Djeluju u cijeloj BiH razvijajuci nenasilnu kominikaciju kroz radio-programe, educirajuci novinare i radio voditelje, te promovirajuci povratak izbjelgica i ljudska prava.

  Internacionalna liga humanista Sarajevo, Hamdije Cemerlica 27/2, tel ++387-71-230825 i fax: 230826. KOntakt osoba Zdravko Surlan, djeluju u federaciji BiH - promocija ljudskih i prava djeteta.

  International Multireligious and Intercultural Center Sarajevo, Obala Kulina bana 39, tel ++387-71-440904, 232310 i fax: 446937, kontakt osoba fra Marko Orsolic. Djeluju u Sarajevu, centralnoj Bosni i Posavini kroz spajanje ljudi putem religije i promovisanje ljudskih prava.

  Izbjeglicki seervisi za povratak - humanitarna organizacija Drvar, Hrvatskih gardijskih brigada, tel i fax: ++387-80-820701, kontakt osoba Boris Delic. Djeluju na podrucju Unsko-sanskog kantona i u Livnu pruzajuci pravnu pomoc izbjeglicama iz Drvara i promovirajuci povratak Srba u kantone 1 i 10.

  JOB 22 - UNHCR-ov office za pruzanje pravne pomoci izbjeglicama, Sarajevo, Husrefa redzica 7, tel i fax: ++387-71-443604, kontakt osoba Zdravka Grebo-Jeftic. Djeluju u Sarajevu pruzajuci besplatnu pravnu pomoc izbjeglicama i raseljenim gradjanima.

  KAKANJKE - Udruzenje zena opstine Kakanj, Sehidska bb, teli fax: ++387-72-751483, kontakt osoba Zecevic Munevera. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu radeci na emancipaciji zena.

  Krajiska suza, humanitarna organizacija Sanski Most, Banjalucka bb, tel:++387-79-82562 i fax:85516, kontakt osoba Almira Selimovic. Djeluju na podrucju Unsko-sanskog kantona pruzajuci zdravstvenu i drugu pomoc majkama koje su u ratu izgubile djecu i samohranim majkama.

  Kraljica Katariona, udruzenje zena, Kraljeva Sutjeska - Kakanj, tel: ++387-72-775220, kontakt osoba Dragica Bojic. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu radeci na zastiti kulturnog i istorijskog nasljedja, razvijajuci proizvodnju hrane, edukacija povratnika i izbjelgih, te saradnja sa slicnim organizacijama.

  Krug 99, asocijacija nezavisnih intelektualaca, Vrazova 1, tel i fax: ++387-71-538926, kontakt osoba Slavko Santic, djeluju u cijeloj BiH jacajuci demokraciju i razvoj civilnog drustva, te promovirajuci ljudskih prava.

  La Benevolencija, jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno drustvo, Hamdije Kresevljakovica 59, Sarajevo i Trg heroja 28, Sarajevo, tel: ++387-71-663472, 610353, fax: 663473 i 610353, kontakt osoba jakob Finci. Podrucje djelovanja Sarajevo, neretvansko priobalje, Zenicko-dobojski kanton, kanton Tuzla i Banjaluka kroz promociju ljudskih prava, humanitarni rad.

  Li-Woman, udruzenje zena Livno, Obrtnicka bb, tel i fax: ++387-80-202166, kontakt osoba emira Hodzic. Djeluju u Livnu i Tomislavgradu jacajuci ulogu zena u civilnom drustvu kroz edukaciju za rad u malim i srednjim preduzecima, te pruzajuci pomoc starijim i djeci.

  LOK Sarajevo, Terezije bb, Sarajevo uz urede u Zenici (Radiceva 2), Mostaru (Brace Trbonja 2) i Konjicu (XI Hercegovacke bb), tel i fax: ++387-71-442932, kontakt osoba Causevic Nusret. Podrucje djelovanja je dio F BiH sa bosnjackom vecinom kroz saradnju sa agencijama koje obezbjedjuju mikrokredite i usvajanje i razvoj tehnologija nove generacije.

  LOTOS, Informativni centar za osobe sa invaliditetom, Tuzla, Mihajla i zivka Crnogorcevica 3, tel i fax: ++387-75-251245 i 251476, kontakt osoba Suad Zahirovic, podrucje djelovanja kanton Tuzla kroz zastupanje osoba sa invaliditetima, rad na njihovom integrisanju u drustvo, i promovisanje njihovih mogucnosti, posredovanje za mikro-kredite za osobe sa invaliditetom.

  LOTOS, zastita mentalnog zdravlja Zenica, Crkvice 60, tel i fax: ++387-72-416568, kontakt osoba je Aida Hadzihalilovic. Podrucje djelovanja je Zenicko-dobojski kanton kroz rad sa djecom koja imaju specijalne potrebe, kroz rad kluba za mentalno hendikepiranu djecu i casove engleskog i glume za djecu i omladinu.

  LOTOSICE, Udruzenje zena sa invaliditetom, Tuzla, Peje Markovica 14, tel i fax: ++387-75-281309, kontakt osoba Sarihodzic Katica. Podrucje djelovanja kanton Tuzla kroz rad sa zenama koje imaju invaliditet i to kroz organizaciju njihovih sastanaka, ukljucenje u drustvo, pronalazenje zaposlenja, saradnja sa slicnim organizacijama.

  Majke hendikepirane djece, Tuzla, Krecanska 5, tel i fax: ++387-75-282347, kontakt osoba Sajda Arnautovic. Podrucje djelovanja Zenicko-dobojski kanton kroz pruzanje pravne, zdravstvene, socijalne i pomoci i obtazovanju.

  Majke Srebrenice i Podrinja, udruzenje gradjana, Sakiba Zere 9, Vogosca kod Sarajeva, tel: ++387-71-210269, 432970, fax: 523669, kontakt osoba Ibran Mustafic. Podrucje djelovanja Sarajevo, kantoni Tuzla i Zenicko-dobojski, a cilj djelovanja je trazenje istine o nestalim Srebrenicana i pomoc majkama koje su izgubile djecu i sirocadima.

  Media plan, Sarajevo, drustvo za obnovu i razvoj medija, patriotske lige 30, tel i fax: ++387-71-213078, 206542, kontakt osobe Udovicic Zoran, uredi u Banjaluci - 058/43526, djeluju u cijeloj BiH - edukacija novinara i monitorisanje medija. Finansiranje razni medjunarodni izvori, po projektima - Evropska unija i slicno.

  Medica, udruzenje gradjana Zenica, Mokusnice 10, tel i fax: ++387-72-30311, 37104, kontakt osobe Duska Andric Ruzicic i Ajla Bajramovic. Djeluju u Zenicko-dobojskom kantonu pruzajuci multidisciplinarnu profesionalnu pomoc zenama, a posebno kroz rad u grupama sa onima koje su prosle traumatizirajuca iskustva, te rad na njihovom ponovnom ukljucenju u drustvo.

  Medjunarodni centar za mir, Sarajevo, M. Tita 9a, tel i fax: ++387-71-207945 i 207948, kontakt osoba Ibrahim Spahic, djeluju u Sarajevu, kroz informativno-dokumentaristicki centar, edukativne programe za izgradnju mira i nenaslnicke komunikacije i promocija kulturnih aktivnosti.

  Merhamet, muslimansko dobrotvorno drustvo, Bistrik 2, Sarajevo, tel: ++387-71-534609,fax:534617, kontakt osoba Edah Bbecirbegovic, uredi u Bihacu, Mostaru, Travniku, Gracanici, Zenici, Doboju, Livnu, Tuzli, Banjaluci, brckom i Tomislavgradu - humanitarni rad i pomoc unesrecenim.

  Moj prijatelj, udruzenje gradjana Sarajevo, Emerika Bluma 23, tel i fax: ++387-71-440035, kontakt osoba Mediha Selimovic Dragas, Djeluju u Sarajevu pruzajuci psihosocijalnu pomoc djeci i adolescentima, posebno djeci nastradaloj od mina ali i obezbjedjujuci besplatno odrzavanje zuba svim ovim grupama.

  Mirovni projekt Mostar - medjunarodni centar za edukaciju i kulturnu razmjenu, tel i fax: ++387-88-322511, kontak Darija Loncar.

  Napredak, hrvatsko kulturno drustvo, Sarajevo, M. Tita 56, kontakt Franjo Topic, tel i fax: ++387-71-472349 i 441278, djeluje u dijelu F BiH sa hrvatskom vecinom promovirajuci kulturne sadrzaje i naucne i umjetnicke, sadrzaje te promovirajuci obrazovanje kao vazan aspekt zivota. Ima odjeljenje u Sipovu u RS i u brojnim drugim jestima u F BiH.

  Mali gard link - udruga zena - Mostar - podrska razdoviojenim porodicama i rad sa djecom i hendikepiranim osobama.

  Nasa djeca, humanitarna organizacija Zenica - upoznavanje djece sa njihovim pravima po povelji UN.

  Nezavisni biro za izbjeglice, Gradacac, podrska i pomoc izbjeglicama - hrana, smjestaj, odjeca, pravna pomoc, opravka kuca, zdravstvena zastita - Kantoni Tuzla i Posavina - kontakt Salim Sarajlic, VI Bataljona bb, tel i fax: ++387-76-819425.

  Nezavisni biro za razvoj Modrica - Gradacac - posredovanje kod pokretanja malih biznisa, pomoc izbjeglicama, zenama i demobilisanim borcima, kontakt Smail Ibrahimpasic, H.K. Gradascevica, tel i fax: ++387-56-819460. Uredi u Gracanici (Armije BiH bb, tel i fax: 056-784148) i Brki (Glavna ulica, tel i fax 056-380225).

  Nezavisni radio "TNT" Travnik, objektivno i profesionalno informisanje, kontakt Dino Lolic, Bosanska 21, Travnik, tel: ++387-72-518850 i fax: 518851.

  NVO fondacija BiH, Obala Kulina bana 4, Sarajevo, tel: ++387-71-668298, fax: 668297, kontakt Goran Todorovic, djeluju u cijeloj BiH, a ciljevi su im promocija vladavine prava i temeljnih vrijednosti civil;nog drustva i demokratije, ali i promoviranje nevladinih organizacija kao "Treceg sektora".

  Obrazovanje gradi BiH, asocijacija gradjana, Kaptol 18, Sarajevo, kontakt Jovo Divjak, tel i fax: ++387-71-210940, ured u Gorazdu (Visegradska bb), djeluju u gotovo sijeloj Federaciji BiH obezbjedjujuci za djecu kojima su jedan ili oba roditelja poginuli u ratu (bilo kao civilne ili vojne zrtve) stipendije i sportsku opremu. Pomoc se obezbjedjuje kroz donacije od privatnih donatora iz cijelog svijeta koje se kontaktiraju po osnovu privatnih poznanstava clanova Udruzenja, posebno predsjednika Jove Divjaka.

  Ured ombudsmana za ljudska prava za BiH, Sarajevo, M. Tita 7/II, tel: ++387-71-666006, fax: 666007, kontakt Gret Haller. Ured i u Banjaluci, djeluju za podrucje cijele BiH - zastita i ostavrivanje ljudskih prava.

  Omladinski centar Gornji Vajuf/ Uskoplje - edukacija mladih.

  Omladinski informativni centar, Brcko - Bibljoteka, razmjena informacija i pomoc mladim pronalazacima.

  Orhideja - udruzenje zena Travnik, pomoc djeci i bolesnim osobama i domace rukotvorine.

  P.E.N. Centar BiH, Sarajevo, Vrazova, tel i fax: ++387-71-200155, kontakt osoba ferida Durakovic, djelovanje u sarajevu kroz promoviranje slobode govora i pisanja i l;judskih prava bez obzira na pol, rasu, religiju ili politicko opredjeljenje.

  Pokret zena Sarajevo, Gajev trg 4, tel i fax: ++387-71-444270, kontakt Naila Beba Mahic, djeluju u dijelu F BiH sa bosnjackom vecinom uspostavljajuci solidarnost i razumjevanje medju zenama i jacajuci ulogu zene u drustvu. Uredi u Kaknju (Zgoscanska 15, tel i fax: 072/751779), Olovu (Bistica bb, 071-825458), Konjic (zeljeznicka 5, 088-726184) i Bosanska Krupa (M. Grnkica 3, 077-471225).

  Prijateljice, humanitarno drustvo Tuzla.

  Protector, Udruzenje gradjana, Buhotina 14, rakovica kod Sarajeva, telefon ++387-090136110, fax:071-625833, kontakt Jezdimir Milosevic, djeluje na gotovo cijelom podrucju BiH istrazujuci dobra djela koja su cinili ljudi razlicitih nacionalnih pripadnosti jedni prema drugima tokom rata u BiH.

  Radio BETA, Zenica, ++387-72-415241, kontakt Enes Begicevic

  Radio Demokratska inicijativa sarajevskih Srba, Sarajevo, tel: ++387-71-629564, kontakt zana Filipovic - radio program, razmjena radio-sadrzaja - djelovanje Sarajevo, Trebinje i Srbinje/Foca.

  Rom, Udruuzenje gradjana zivinice, Djdurdjevik bb, tel: ++387-75-772372, kontakt Beganovic Muhamed - podrucje djelovanja kanton Tuzla, a sa ciljem odrzanja socijalnog i ekonomskog statusa romskog naroda u BiH.

  Ruhama, humanitarna organizacija Zenica sa uredom u Kaknju.

  Safax, novinska agencija Sarajevo, Patriotske lige 30, tel i fax: ++387-71-213078 i 206542, kontakt Radenko Udovicic djeluju u cijeloj BiH - prikupljanje podataka i objektivno informisanje o specijalnim temama, posebno mediji i povratnicka problematika. Ured u Banjaluci, tel i fax: 058-43524. Izvori finansiranja - medjunarodni donatori koji pomazu rad medija.

  Sinovi Drine - Savez ratnih vojnih invalida Bosansko-podrinskog kantona, 43 Dub br. 12, Gorazde, tel i fax: ++387-73-223748, kontakt Mujo Pestek. Ured u Sarajevu - Put zivota bb, tel i fax: 071-445651. Podrucje djelovanja Gorazde i priobalje rijeke Drine s ciljem podrske svojim clanovina kroz profesionalnu rehabilitaciju i obezbjedjivanje medicinske njege.

  SIP, humanitarna organizacija, Branilaca Sarajeva 15/4, tel i fax: ++387-71-676101, kontakt Zlatko Calkic. Podrucje djelovanja Sarajevo - direktna i indirektna pomoc starim licima u kantonu Sarajevo.

  Solidarnost, Udruzenje gradjana za ljudska prava, obnovu i razvoj, Matije Gupca 10, Vares, tel: ++387-71-845854, kontakt CApeta Blazenko. Djeluje u Zenicko-dobojskom kantonu kroz zastitu ljudskih prava i posredovanje u ostvarivanju inicijativa lokalnog nevladinog sektora.

  SOS, Udruzenje gradjana za sprjecavanje nasilja nad zivotinjama, Dzemala Bijedica 27/5, sarajevo, tel: ++387-(0)90 -132244, tel i fax: ++387-71-529472, kontakt Ivanisevic Beran Silva. Djeluju u Sarajevu - edikacija o zastiti zivotinja, zbrinjavanje i veterinarsja njega zivotinja, izdavanje magazina i organizovanje izlozbi.

  Srcem, Udruzenje gradjana za pomoc djeci i omladini, Mostar, Hrvatske mladezi 1, tel i fax: ++387-71-318-738, kontakt Miro Rozic. Djeluju u podrucju oko Neretve, a cilj im je obezbjediti najosnovnije prevencije protiv marginaliziranja omladina - osmisljavanje aktivnosti za popunjavanje njihovog slobodnog vremena.

  Teatar FARSA, Ilidza kod Sarajeva, Josipa Pancica 17, tel: ++387-(0)90-160109, kontakt Mirsad Imamovic. Djelovanje na dijelu F BiH sa vecinskim bosnjackim stanovnistvom kroz rad nba razvoju teatarske umjetnosti i edukaciju mladih.

  Topli dom, Udruzenje gradjana Ilidza kod Sarajeva, Tome medje 29, tel i fax: ++387-71-624076, kontakt Nikola Vujnovic, djelovanje u Sarajevu kroz podrsku povratnicima i provodjenje pravne procedure, zastita i briga o starima.

  TALDI, Tuzlanska agencija za lokalne razvojne inicijative, Obala Zmaja od Bosne 10, tel: ++387-75-250045, fax:252081, kontakt Mevlida Kunosic Vlajic, podrucje djelovanja kanton Tuzla kroz posredovanje u obezbjedjivanju mikrokredita za demobilisane borce i podrska nevladinom sektoru u izvedbi treninga i edukacija.

  Udruga zena Ravne Brcko, Sevnjaci bb., Ravne - Brcko, tel i fax: ++387-57-745005, kontakt janja Vidic, djelovanje u kantonu Tuzla kroz zastitu zena, djece, starih i socijalno ugrozenih osoba.

  Udruzenje zena Bosnjakinja, Bosanski Petrovac, Bosanska 1, tel i fax: ++387-77-881422, kontakt Dautovic Mejra.

  Udruzenje oboljelih od distrofije, kanton Tuzla Udruzenje gradjana ostecenog sluha, Tuzla Udruzenje gradjana penzionera opstine Tuzla Udruzenje gradjana ostecenog sluha Srednjebosanskog kantona, Travnik Udruzenje gradjana za zastitu ljudskih prava, Mostar Udruzenje slijepih i slabovidnih Sarajevo sa uredom u Gorazdu Udruzenje studenata sa posebnim potrebama i volontera, Tuzla Udruzenje zena, Tuzla UNAC, udruzenje povratnika, Drvar, djeluju na podrucju Livna, Tomislavgrada i Unskosanskog kantona

  Zemlja djece, humanitarno udruzenje gradjana, Rudarska 72, Tuzla, tel i fax: ++387-75-282643, kontakt Mirsada Joguncic

  Znanje, zdravlje, pomoc, Boric 3, Tuzla, tel i fax: ++387-75-280036, kontakt Ahmetovic Nusreta, djelovanje u kantonu Tuzla - organizovanje rznih kurseva za izbjelgice i lokalno stanovnistvo.

  zar - centar za zene, Sarajevo, Alipasina 9/3, tel i fax: ++387-71-205010, kontakt nafa Dizdarevic. Djelovanje u Sarajevu kroz organizaciju seminara i drugih sadrzaja koji bi "mogli biti zenama od interesa", pise u registraciji.

  zar, Unija zenskih asocijacijaBiH, LAipasina 9/3, tel i fax: ++387-71-205010, kontakt Adisa Zahiragic, rad u cijeloj BiH na razvoju mreze srodnih organizacija, izrada biltena i njegovo redovno objavljivanje.

  zena 21, humanitarna organizacija, Obala Kulina bana 24, Sarajevo, tel i fax: ++387-71- 472515, kontakt Nurdzihana Djozic, djeluje u sarajevu pruzajuci podrsku zenama kroz promocijunjihovih aktivnosti kroz casopise i publikacije.

  zena BIH, Mostar, Trg Ivana Krndelja 3, tel: ++387-88-550339 i fax: 550334, kontakt Azra Hasanbegovic.

  Udruzenje gradjana zENA 47, Kralja Tomislava 23, Drvar, tel: ++387-80--820193, djeluju u Livnu i Tomislavgradu pomazuci zenama das e afirmisu - organizuje kurseve rada na kompjuterima i stranih jezika, savladavanje novih tehnologija, pomoc za stare.

  zena danas, udruga zena Novi travnik i Gornji Vakuf, S. Tomasevica 24, Novi Travnik, tel i fax: ++387-72-791826, djelovanje u srednjoj Bosni kroz rad na pomirenju Muslimanki i Hrvatica kroz razne aktivnosti.

  Zene Mostara, M. Balorde 2, Mostar, teli fax: ++387-88-550945, kontakt Alma Elezovic - priobalje Neretve - podrska povratnicama.

  zene sa Une, udruzenje gradjana Bihaca, ++387-77-334231, Dzidza Pecenkovic

  zene Srebrenice, udruzenje gradjana Tuzla, tel i fax:++387-75-251498, kontakt Hajra Catic, djelovanje u Sarajevo i Tuzla - traganje za nestalim i izdavanje knjiga o srebrenickoj tragediji, te lobiranje pred medjunarodnom zajednicom da se hapse ratni zlocinci.

  zene za zene u BiH, Jukiceva 60, sarajevo, tel i fax: ++387-71-206611, kontakt Seida Saric, djelovanje u Sarajevu i zenicko-dobojskom kantonu kroz naobrazbu zena i finansijsku pomoc zenama koje su zivjele u BiH tokom rata. Donira se od paralelne organizacije u Americi - svaka clanica ponaosob donira odredjena sredstva. Postoji intencija da se od tih sredstava zenama omogucavaju krediti za pokretanje malih biznisa.

  zene zenama, Hamdije Cemerlica 25, Sarajevo, tel i fax: 524353, djelovanje u Sarajevu kroz edukaciju, pomoc zenama povratnicama koja se obezbjedjuje iz namjenske donacije...

  zivot ide dalje, Mihajla i zivka Crnogorcevica 3, Tuzla, tel ++387-75-251476 i fax:251245, kontakt karabegovic Sead. Djelovanje u kantonu Tuzla - proizvodnja stolica i drugog namjestaja i drvenih igracaka za djecu oboljelu od cerebralne paralize.

  Klub specijalnih sportova Bakovici kod Fojnice Katarina, Udruzenje zena Fojnica Internacionalna asocijacija mladih (IAM), Sarajevo Empatija, humanitarna organizacija, Zenica Hrvatsko-katolicko dobrotvorno drustvo Gracanica Ekoloski pokret Travnik Drustvo za razvoj, Tuzla Drustvo pisaca BiH, Sarajevo, djeluju u dijelovima Federaciji BiH sa bosnjackom vecinom Drustvo bosanko-poljskog prijateljstva, Sarajevo i Tuzla Danas za bolje sutra, Sarajevo Crveni krst/kriz F BiH sa sjedistem u svim regionalnim centrima F BiH Coridor - psihosocijalna i humanitarna pomoc, Sarajevo Centri civilnih inicijativa, Tuzla Centar za zrtve torture, Sarajevo Centar za unapredjenje ljudskih prava i demokracije, Mostar Centar za gradjansku saradnju, Livno Centar za civilno drustvo, Gornji Vakuf Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo Centar za gradjansku saradnju Travnik Studenti medicine BiH, BoHeMSA, Sarajevo Bosanski savjet za pomoc, Tuzla Agencija za razvojne programe, Banjaluka Agencija za pomoc izbjeglicama, Bijeljina Album, udruga za univerzalizaciju kulture, Sarajevo Alter art, humanitarna organizacija, Travnik AMADE BiH, Svjetsko udruzenje prijatelja djece, Sarajevo Angela, Udruzenje zena, Milici kod Vlasenice Biro za ljudska prava, Bjeljina Biro za ljudska prava Tuzla Bona Vita, Viktimolosko drustvo Doboj, Republika Srpska Bosanski kulturni centar Travnik, borba protiv droga i prostitucije, djelovanje na podrucju dijela Federacije BiH sa bosnjackom vecinom.

  Selma HADZIHALILOVIC (AIM Sarajevo)