AIM
 • all articles of same date
 • articles of same date and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  WED, 19 AUG 1998 14:06:00 GMT

  Rang-lista najvecih firmi u FBiH

  DOMINACIJA DRZAVNIH PREDUZECA

  AIM, SARAJEVO, 19.08.98. Najveca firma prema ostvarenom ukupnom prihodu u 1997. godini u Federaciji BiH je JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo sa realizacijom prihoda od oko 391 milion DEM, najefikasnije preduzece je JP "PTT saobracaja BiH" Sarajevo sa 35 miliona DEM dobiti, dok je najveci izvoznik sarajevski "Energoinvest" sa 71,2 miliona DEM zaradjenih na stranoj pijaci.

  Ovo proizilazi iz ankete Stotinu najvecih koju su medju 300 najvecih drzavnih, mjesovitih i privatnih preduzeca provele "Poslovne novine" Sarajevo i objavile ovih dana. Podaci na osnovu kojih su utvrdjene rang-liste su: ukupan prihod ostvaren u 1997. godini, dobit, izvoz i broj zaposlenih, ali i vrsta vlasnistva firme. Mada su na listama izostala neka manje znacajna, uglavnom privatna preduzeca, jer nisu zeljela javnosti prezentirati svoje finansijske rezultate poslovanja, anketa na veoma zanimljiv nacin odslikava velicinu, stanje, efikasnost privredjivanja i strukturu vlasnistva u privredi FBiH. Zato vrijedi pogledati plasman firmi na pomenutim listama.

  Mjereci velicinu firme prema ostvarenom ukupnom prihodu, "Poslovne novine" su dosle do sljedecih podataka: Vodece preduzece u FBiH je JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo sa ukupnim prihodom oko 391 milion DEM, drugi je sarajevski "Energoinvest" sa 272,28 miliona, treca INA BiH Sarajevo sa 272,20 miliona, a potom slijede JP "PTT saobracaja BiH" Sarajevo sa 250 miliona, "Lijanovici" Siroki Brijeg sa 128,6 miliona, Rudnici uglja Tuzla sa 114,1 milion, UPI holding Sarajevo sa 93 miliona, "Krivaja" Zavidovici sa 87,9 miliona, UNIS holding Sarajevo sa 84 miliona i Fabrika duhana Sarajevo sa 65,3 miliona DEM. Od 11 do 20 pozicije slijede: Rudnici uglja "Srednja Bosna" Kakanj, "Klas" Sarajevo, zatim sarajevska "Hidrogradnja", "Prodeks" Grude, "Marketi" Sarajevo, "Sarajevo-osiguranje" Sarajevo, "Vranica" Sarajevo, "Unioninvest" holding Sarajevo, "Sodaso" holding Tuzla i Sarajevska pivara.

  Kao sto se vidi, najveca preduzeca u FBiH su i dalje nekadasnji privredni sistemi koji su bili i ostali nosioci razvoja u BiH. Medju 20 vodecih samo su dva preduzeca privatna ("Lijanovici" i "Prodeks"), dok su ostala ili cisto drzavna ili mjesovita sa vecinskim drzavnim kapitalom. Inace, od 100 najvecih firmi 50 je mjesovitih (od cega 30 sa vecinskim drzavnim kapitalom), 32 cisto drzavna i 18 privatna. Ovi pokazatelji upucuju na zakljucak da privatni kapital sporo prodire u vecem obimu u privredu, mada u FBiH od ukupno 16.699 registrovanih preduzeca 14.724 su privatna, 1.144 drzavna, 688 je u mjesovitoj svojini a 127 zadruznih. Stotinu najvecih preduzeca u FBiH je prosle godine ostvarilo tri milijarde i 64 miliona DEM ukupnog prihoda, sto je 27 odsto od cjelokupnog iznosa u privredi Federacije.

  Da najveca preduzeca nisu uvijek najuspjesnija u radu, potvrdjuje i ova anketa. Na listi 20 najuspjesnijih (sacinjenoj prema ostvarenoj neto dobiti), tek njih trecina je medju vodecim po ukupnom prihodu, sto ukazuje na cinjenicu da realizovati veliki prihod ne znaci isto tako ostvariti i veliki profit. Dakle, vodece firme u FBiH se u vecini slucajeva ne mogu pohvaliti i efikasnoscu privredjivanja, sto je posebna tema za elaboriranje. Stotinu najvecih po ukupnom prihodu ostvarilo je prosle godine dobit oko 78,3 miliona ili trecinu od ukupne dobiti u privredi Federacije. Uostalom, evo i redosljeda najuspjesnijih: Na prvoj poziciji - kako smo vec rekli - je JP "PTT saobracaja BiH" sa 35 miliona DEM neto dobiti, druga je Fabrika duhana Sarajevo sa 15,5 miliona dobiti, trece "Sarajevo-osiguranje" sa 8,7 miliona, cetvrto "Bratstvo holding" Novi Travnik sa 5 miliona dobiti, peta je Fabrika duhana Mostar sa 1,9 miliona, sesta "Bosna" Sarajevo sa 1,67 miliona, a potom slijede: UNIS holding Sarajevo sa 1,66 miliona, "Lijanovici" sa 1,37 miliona, "Klas" sa 1,35 miliona i Pivara Tuzla sa 1,2 miliona DEM. Redoslijed sljedecih 10 je ovaj: "Sirbegovic" Gracanica, UPI holding Sarajevo, "Termoteling" Sarajevo, "Robot komerc" Sarajevo, ZGP Sarajevo, "Bosnalijek" Sarajevo, IGM Visoko, "Vranica" Sarajevo, "Bosna" Gradacac i "Kopeks Sarajlic" Srebrenik.

  Interesantno je da od ovih 20 najuspjesnijih samo njih sest zaposljava vise od hiljadu radnika (mahom su to drzavne firme ili sa vecinskim drzavnim kapitalom), dok dvije firme (privatne) imaju manje od 100 zaposlenih. To najbolje potvrdjuje cinjenicu da su privatna preduzeca efikasnija u radu i da ostvaruju daleko vecu dobit po zaposlenom od drzavnih firmi. Uostalom, evo nekoliko komparacija koje ovu tvrdnju ilustruju: Mada sa najvecom dobiti od oko 35 miliona DEM, JP "PTT saobracaja BiH" zaposljava cak 4.829 radnika, pa po zaposlenom nema ni blizu dobit koju ostvaruje, recimo, privatna firma "Lijanovic" iz Sirokog Brijega (sa 437 radnika ima dobit 1,37 miliona DEM). Ili, recimo, "Bratstvo" Novi Travnik sa 2.000 radnika uknjizilo je pet miliona DEM dobiti, a "Robot komerc" Sarajevo sa 40 zaposlenih ostvarilo profit od oko 775.000 DEM.

  Detaljnija analiza liste 20 najuspjesnijih preduzeca pokazuje, uz ostalo, i to koji poslovi u FBiH donose najveci profit. Ako je suditi prema anketi "Poslovnih novina", onda su to: telekomunikacije, proizvodnja i prerada duhana, zatim osiguranje imovine i osoba, masinska industrija, proizvodnja hrane i pica, gradjevinarstvo itd. Od 20 najuspjesnijih pet je privatnih firmi.

  Vodece firme po ukupnom prihodu su zapravo i najveci izvoznici. Njih sedam drzi vodece pozicije i u izvozu, samo sa nesto izmijenjenim redosljedom u odnosu na listu sacinjenu prema ukupnom prihodu. Najveci izvoznik, kako smo ranije rekli, je sarajevski "Energoinvest" sa 71,2 miliona DEM, dok su drugoplasirani "Lijanovici" sa 39,7 miliona izvoza, trece je JP "PTT saobracaja BiH" sa 27,8 miliona, "Krivaja" je cetvrta sa 20,6 miliona, dok je peto JP "Elektroprivreda BiH" sa 19,9 miliona, a potom slijede: sarajevska "Vranica" (18,5 miliona), "Hidrogradnja" Sarajevo (17,4 miliona), "Borac-konfekcija" Travnik (10,6 miliona), "Uniko filteri" Tesanj (9,3 miliona), "Pobjeda" Tesanj (9,1 milion DEM), itd.

  Uocljivo je da i u izvozu dominiraju drzavne firme ili one sa preteznim drzavnim vlasnistvom. Sta se najvise izvozi iz FBiH, tesko je reci na osnovu ove ankete, ali je primjetna sarolika lepeza proizvoda i usluga, bar sudeci prema djelatnostima preduzeca. Jer, vodeci izvoznici imaju ove osnovne djelatnosti: inzenjering i projektovanje, saobracaj, drvna industrija, proizvodnja konfekcije, prehrambena industrija i dr.

  I jos je jedan zanimljiv detalj u vezi sa izvozom. Mada je on u FBiH u 1997. bio skroman i iznosio je 108 miliona dolara, u njegovom ostvarivanju ucestvovalo je vise od 60 preduzeca sa liste 100 najvecih.

  Da bi upotpunili predstavu o najvecim preduzecima, pogledajmo i listu najvecih po broju zaposlenih radnika. Deset najvecih su mahom nekadasnji veliki privredni sistemi, pa tako danas najvise radnika je zaposleno u Rudnicima uglja Tuzla (10.074), potom u JP "Elektroprivreda BiH" (6.815), Rudnicima uglja "Srednja Bosna" Kakanj (6.745), te JP "PTT saobracaja BiH" (4.825), a onda slijede "Krivaja" (4.549), UNIS holding (3.994), "Sodaso" holding (2.500), UPI holding (2.480), "Hidrogradnja" (2.199) i "Bratstvo" holding (2.000).

  Sve u svemu, moze se sa sigurnoscu reci da u privredi FBiH vlada prezaposlenost u drzavnim firmama ili u onim koji imaju vecinski drzavni kapital, a da su privatne firme, mada sa usitnjenim kapitalom, ekonomicnije i sa vecom dobiti po broju zaposlenih, ali da je, opet, veliki kapital (mjeren godisnjim obrtom i vrijednoscu sredstava) i dalje u posjedu drzavnih preduzeca.

  Iz ankete se, naravno, mogu izvlaciti i drugi zakljucci, ali su i ovi dovoljni da bi se stekla jasna predstava o ovdasnjim najvecim firmama.

  Samuel SKOPLJAK (AIM, Sarajevo)